Příprava VRT vyjde na více než 4 miliardy korun. Kopne se nejdříve v roce 2026

Testování na nové vysokorychlostní trati Wendlingen - Ulm. Foto: Jannik Walter / DBTestování na nové vysokorychlostní trati Wendlingen - Ulm. Foto: Jannik Walter / DB

Loni uváděný termín zahájení první stavby v roce 2025 již neplatí.

Celkem 4,3 miliardy korun jsou odhadované náklady na projektovou přípravu vysokorychlostních tratí (VRT). Vyplývá to z materiálu ministerstva dopravy o průběhu přípravy takzvaných Rychlých spojení, který má redakce k dispozici. Neuvádí zatím ani náznakem, kolik pak bude stavba stát.

Materiál shrnuje náklady na přípravné a projektové práce až do roku 2026. „Přípravné a projektové práce pro dílčí stavební úseky vyžadují zajištění finančních prostředků v řádu desítek až stovek mil. Kč v každém úseku. Realizace (stavební práce) vyžadují zajištění finančních prostředků v řádu desítek mld. Kč v každém úseku,“ uvádí se v textu.

Příprava vysokorychlostních tratí dosud Správu železnic mnoho nestála. Loni to bylo 156 milionů korun. „Vynaložené náklady zahrnovaly zejména financování zadání a zpracování dokumentace k územnímu řízení, průzkumy a zaměření, náklady spojené s EIA, právními službami a architektonickou soutěží,“ vypočítává ministerstvo dopravy.

Mapa přípravy VRT v Česku, stav 02/2022

Mapa přípravy VRT v Česku, stav 02/2022

Jen letos má ale jít už na předprojektové práce pro úseky RS1/2 (Praha – Brno – Ostrava) a RS4 (Praha – Drážďany) 508,6 milionu korun. Další roky ještě více.

Náklady na přípravu VRT

2022 – Předprojektové práce a získání Územního rozhodnutí na vybrané úseky RS1/2 a RS4 508,6 mil. Kč.
2023 – Předprojektové práce a projektové práce na vybrané úseky RS1/2 a RS4 800 mil. Kč.
2024 – Předprojektové práce a projektové práce na vybrané úseky RS1/2 a RS4 1 mld. Kč.
2025 – Předprojektové práce, projektové práce a získání stavebního povolení na vybrané úseky RS1/2 a RS4 1,2 mld. Kč
2026+ – Předprojektové práce, projektové práce a získání stavebního povolení na vybrané úseky RS1/2, RS4 a RS5 cca 800 mil. Kč

Materiál zatím nemluví o výdajích na stavbu „Výstavba VRT, přestože bude rozložena do delšího časového období, předpokládá nemalé roční mandatorní náklady“, píše se v dokumentu. Stát očekává, že velkou část zaplatí Evropská unie.

Dokument otevírá i téma kompenzací za to, že přes území budou jezdit rychlovlaky. To stavby dál prodraží. Jak, zatím materiál neuvádí. „Projednatelnost záměru v regionech je často závislá na kvalitním návrhu úprav okolí trati s respektováním požadavků ochrany životního prostředí. To vyžaduje pečlivě připravené návrhy protihlukových opatření, zachování migračních tras, omezení negativního vlivu na krajinu či minimalizaci fragmentace území,“ píše ministerstvo.

Podle materiálu se nezačne stavět žádná trať dříve než v roce 2026. V roce 2018 Správa železnic mluvila o zahájení v roce 2023. Loni Správa železnic uváděla termín 2025.

Tagy rychlá spojení Správa železnic VRT vysokorychlostní tratě vysokorychlostní tratě v ČR
196 komentářů