egoe-plus
Autobusy

Přehledně: Pražská integrovaná doprava od soboty zamíří na Kokořínsko, poprvé i do Libereckého kraje

Doprava na Kokořínsku. Foto: Kokořínský SOK
Doprava na Kokořínsku. Foto: Kokořínský SOK
Od soboty čeká cestující na Kokořínsku velká změna jízdních řádů, celá oblast bude patřit tarifně do Pražské integrované dopravy.

Kokořínsko je další oblastí, kde bude od soboty platit tarif Pražské integrované dopravy. Pro cestující to bude znamenat velkou změnu jízdních řádů, zejména pro pravidelně dojíždějící pak zlevnění. Dojde také k rozšíření víkendových spojů.

Středočeský kraj zavede v oblasti celkem 9 nových linek (689 až 697), změněny budou stávající linky PID 474 a 668. Zrušeno bude 17 linek mimo systém PID. Provoz autobusových linek PID bude zaveden nebo rozšířen na území dalších 33 měst a obcí Středočeského i Libereckého kraje. V Libereckém kraji dosud linky PID nejezdily, tarif zde ale dál nebude platit.

Integrace má přinést hlavně rozšíření dopravní obslužnosti v relacích Mělník – Kokořín a Mělník – Mšeno. „Dojde ke koordinaci časů a odstranění souběhů železnice a autobusů v relaci Mělník – Mšeno i neefektivních souběhů autobusů v relaci Mělník – Liběchov. Nové spoje jsou zavedeny v mezikrajské relaci Mšeno – Dubá. Rozšířena bude také víkendová doprava do turisticky atraktivní oblasti Kokořínska zejména z Mělníka, kde budou zajištěny návaznosti na autobusy do Prahy,“ vypočetl hlavní změny Ropid v tiskové zprávě.

Mapa nových linek je na stránkách Pražské integrované dopravy.

Přehled hlavních změn

Oblast Liběchov – Kokořín
V této oblasti jsou zavedeny 3 nové linky PID – 691, 692 a 694 a dále je rozšířen provoz na stávající lince PID 474. Na linku 474 budou převedeny stávající neintegrované spoje v relaci Mělník – Kokořín – Dobřeň, tzn. že dojde ke zpravidelnění spojů a odstranění nutnosti přestupů v zastávce Kokořín pro cesty Mělník – Dobřeň. K rozšíření provozu dochází také v pracovní dny večer a o víkendech, a to celoročně. Linka 691 zajistí obsluhu obcí Vidim, Tupadly a Želízy a linka 692 obcí Šemanovice, Sítné, Dolní Zimoř a Želízy. Část spojů obou linek je vedena přímo do Mělníka (především školní spoje) a část pouze do Liběchova s garantovaným přestupem na linku 369, která zajišťuje spojení přímo do centra Mělníka a také do Prahy. Linka 692 je na opačné straně v Kokoříně navázána na linku 474, tudíž je možné se z oblasti Šemanovic do Mělníka dostat dvěma způsoby (přes Kokořín nebo přes Liběchov). Linku 692 společně provozují dopravci ČSAD Střední Čechy a Kokořínský SOK. Linky 474 a 691 zajišťuje dopravce ČSAD Střední Čechy. Linka 694 obstarává spojení Kokořín – Vysoká – Dolní Zimoř – Liběchov a provozuje ji dopravce Kokořínský SOK. Na lince 694 v relaci Kokořín – Liběchov je rozšířen provoz v dopoledním sedle pracovních dnů.

Kokořínským údolím je vedena linka 695, na jejímž provozu se podílejí oba již zmínění dopravci. Na lince je rozšířen provoz zejména v letním období pro její turistický potenciál. Víkendové spoje budou nově v provozu od dubna do října. Linka je vedena v trase Mělník – (Lhotka) – Kokořínský Důl – (Kokořín) – Vojtěchov – Mšeno. Přes Lhotku jsou vedeny pouze vybrané spoje pro zajištění spojení pro školáky, a to vzhledem k dostatečné obsluze této oblasti železniční dopravou.

Oblast Mšena
Oblast Mšena je v současné době jen částečně zaintegrována, a to železnicí a autobusovou linkou 668 v trase Všetaty – Byšice – Mělnické Vtelno – (Kadlín) – Mšeno. Provoz na této lince bude rozšířen o školní spoje dopravce Kokořínský SOK v relaci Chorušice – Mšeno. Varianta spojů do Kadlína bude z důvodu minimálního využití cestujícími z této linky odstraněna, všechny spoje budou vedeny z/do Mšena, a to oběma variantami jak přes Velký Újezd, tak přes Stránku.

Zavedena je nová významná linka 696 v trase Mělník – Střemy – Nebužely – (Řepín / Kanina – Mšeno). Součástí této linky jsou spoje v relacích Mělník – Mšeno, Mělník – Řepín i školní spoje Mšeno – Řepín. Časové polohy spojů jsou koordinovány se souběžnou železnicí tak, aby nedocházelo k souběhům spojů, avšak nadále jsou zajištěny školní časy. Na lince je zaveden intervalový provoz a obslužnost je rozšířena během celého dne. Dopravcem bude především ČSAD Střední Čechy, část spojů zajistí Kokořínský SOK. Na lince je zaveden provoz letních víkendových spojů v trase Mělník – Řepín.

V oblasti Mšena jsou dále zavedeny linky 689, 690, 693 a 697. Tyto linky zajišťují především školní spojení z/do Mšena, ale také navazující spojení na linky do Mělníka nebo nové propojení do sousedního Libereckého kraje. To se týká linky 697, která významně rozšíří spojení Mšeno – Dubá – (Doksy). Kromě stávajících školních spojů v relaci Mšeno – Blatce budou v provozu nově 3 páry spojů v pracovní dny v trase Mšeno – Ždírec – Dubá, které budou v Dubé časově navazovat na spoje linek IDOL z/do České Lípy. Součástí linky 697 jsou také letní víkendové spoje v trase Mšeno – Doksy, jejichž provoz bude rozšířen na období duben–říjen. Linka 690 zajistí spojení Mšeno – Stránka – Kadlín. Linka 693 je vedena v trase Mšeno – Lobeč – Nosálov – (Doubravice – Katusice) a linka 689 v trase Hradsko – Mšeno – Vrátno – Ostrý. Tyto tři linky jsou provozovány především dopravcem Kokořínský SOK. Na lince 693 jsou zavedeny dva víkendové spoje, které zajistí ČSAD Střední Čechy. Všechny tyto linky slouží hlavně pro dopravu školáků do Mšena, ale také navazují ve Mšeně na vlaky oběma směry nebo linky 695 či 696 z/do Mělníka.

Nové linky
689 Stránka, Ostrý – Mšeno – Mšeno, Hradsko (v provozu pouze v pracovní dny)
690 Mšeno – Stránka – Kadlín (v provozu pouze v pracovní dny)
691 Mělník, Aut. st. – Liběchov – Želízy – Tupadly – (Medonosy) – Vidim (v provozu pouze v pracovní dny, v úseku Mělník – Liběchov a přes Medonosy pouze část spojů)
692 Liběchov – Želízy – Dolní Zimoř – Kokořín, Šemanovice – Kokořín (v provozu pouze v pracovní dny, vybrané spoje přímé do Mělníka jako linka 691)
693 Mšeno, Žel. st. – Lobeč, Zámek – Nosálov – Nosálov, Libovice – Katusice (v provozu celotýdenně, v úseku Nosálov – Katusice pouze vybrané spoje v pracovní dny)
694 Liběchov – Želízy – Dolní Zimoř – Vysoká, Střednice – Vysoká – Kokořín (v provozu pouze v pracovní dny)
695 (Mělník, Fibichova) – Mělník, Aut. st. – (Velký Borek – Lhotka) – Lhotka, Žel. st. – Kokořín, Kokořínský Důl, Podhradí – (Kokořín) – Mšeno, Ráj – Mšeno (v provozu v pracovní dny celoročně, o víkendech v sezoně od dubna do října, přes Velký Borek, Lhotku a Kokořín jedou pouze vybrané spoje v pracovní dny)
696 (Mělník, Fibichova) – Mělník, Aut. st. – Střemy – Nebužely – Řepín – (Mělnické Vtelno, Vysoká Libeň) – Chorušice, Velký Újezd – Kanina – Mšeno, Žel. st. (v provozu v pracovní dny celoročně, o víkendech v sezoně od dubna do října v úseku Mělník – Řepín; do Vysoké Libně zajíždí pouze vybrané spoje v pracovní dny)
697 Mšeno, Žel.st. – Mšeno, Ráj – Blatce, Tubož – Dubá, Aut. nádr. – Doksy, Staré Splavy, Otočka (v provozu v pracovní dny v úseku Mšeno – Dubá a o víkendech v průběhu sezóny od dubna do října v trase Mšeno – Doksy; tarif PID platí pouze v úseku Mšeno, Žel. st. – Mšeno, Olešno)

Změny stávajících linek
474 Dobřeň, Střezivojice – Kokořín – Vysoká – Mělník, Chloumek – Mělník, aut. st. – Mělník, Na Brabčově (posílení v úseku Mělník, Chloumek – Kokořín – Dobřeň, Střezivojice; linka již nezajíždí do Šemanovic)
668 Všetaty, žel. st. – Byšice – Mělnické Vtelno – Chorušice – Stránka / Chorušice, Velký Újezd – Mšeno (posílení v úseku Chorušice – Mšeno; linka již nezajíždí do Kadlína)
747 Posílení provozu v pracovní dny ráno a večer, zavedení zrychlených spojů z Hostína do Mělníka v pracovní dny v podvečer

Zrušené linky
250 011 Mělník – Želízy – Vidim (nahrazena linkou 691)
250 012 Mělník – Želízy – Kokořín (nahrazena linkou 692)
250 015 Mělník – Kokořín, Kokořínský Důl – Mšeno (nahrazena linkou 695)
250 016 Mělník – Střemy – Mšeno (nahrazena linkami 696, S33)
250 020 Mělník – Hostín – Mělnické Vtelno, Vysoká Libeň (nahrazena linkami 695, 696, S33)
250 021 Mělník – Řepín – Mělnické Vtelno, Vysoká Libeň (nahrazena linkami 696, S33)
250 066 Mšeno – Nosálov – Katusice (nahrazena linkou 693)
250 067 Mšeno – Chorušice, Vysoký Újezd – Mšeno (nahrazena linkami 668, 689 696)
250 068 Mšeno – Stránka – Kadlín (nahrazena linkami 668, 689, 690)
250 069 Mšeno – Chorušice – Mělnické Vtelno (nahrazena linkou 668)
250 070 Mšeno – Nebužely – Řepín (nahrazena linkou 696)
250 071 Mělník – Mšeno – Doksy (nahrazena linkami 474, 695, 697)
250 073 Mšeno – Kokořín – Mělník (nahrazena linkou 695)
250 074 Dobřeň – Kokořín – Mělník (nahrazena linkami 474, 692, 694)
250 075 Dobřeň – Liběchov (nahrazena linkami 692, 694)
250 076 Mělník – Řepín – Mšeno (nahrazena linkami 695, 696)
250 077 Mšeno – Dubá – Doksy (nahrazena linkou 697)

50 Komentáře
nejnovější
nejstarší nejlépe hodnocené
Inline Feedbacks
View all comments
pája

Hlavně by už měli zavést VRT linku Liberec – Praha.

Bob

Přejmenovat některou z těch autobusových linek na VRT nebude o nic složitější, než když v Praze zavedli „metrobusy“.

-TR-

Tak a ještě rozšířit tarif PID ve vlacích do Turnova a budu spokojen.

Marek

Žádná linka PID ale na území Libereckého kraje nebude, takže nadpis i článek je úplný nesmysl.
Linka 697 se ještě přes vjezdem do Libereckého kraje změní na linku systému IDOL a tarif PID tam platit vůbec nebude.
Tak si to prosím vás opravte.

kubisek

No, pozitivní je, že jede alespoň i s cestujícími přes krajskou hranici, ne jak kdysi, kdy se mezikrajská linka rozpadla na 2 krajské, každá končila v poslední obci kraje a mezi nimi nechť si substrát dojde….

Marek

Ano je pozitivní, nicméně všude jinde platí tafif PID minimálně až do prvního většího města v sousedním kraji (Roudnice nad Labem, Štětí, Golčův Jeníkov) , nechápu proč to tady nešlo.
Takhle budou všem dávat dvě jízdenky, pěkný paskvil tedy.

Marťas

Podobně se PID a IREDO setkávají ve stanici v Týnci nad Labem.

Marek

V letošním jízdním řádu SŽDC je uvedeno, že IREDO bude platit na této trati od dne vyhlášení až do Kolína.
Zatim to bohužel ale nikdo nevyhlásil.

Kalina

Všude PID končí striktně před hranicí kraje. Výjimka je jen trať do Roudnice nad Labem. A Golčův Jeníkov – město je v PID jen díky tomu, že na trati vzdálenější zastávka Vlkaneč je ještě součástí Středočeského kraje.

Kalina

Další výjimka je ještě Peruc, kde PID zasahuje do Ústeckého kraje.

Marek

Ach jo, opravdu všude končí na hranici kraje?
V Ústeckém kraji je platí tarif PID až Loun (vlak i autobus) , co je po železnici 24 kilometrů za hranicí Středočeského kraje.
Do Ústeckém kraji je PID rozšířen do desítek obcí a jsou tam za to moc rádi, protože spousta lidí dojíždí za prací do Prahy.

Kalina

Ano, Louny v PID jsem přehlédl a vypadá to, že spolupráce se zastupiteli Ústeckého kraje funguje lépe než s ostatními.

Urban Transport Lover

je to linka PID 389 Louny – Praha-Nádraží Veleslavín
v autobusech je díky klimatizaci děsná zima a řidiči to odmítají přenastavit. Dopravce je ČSAD Česká lípa, garáž Louny.

kubisek

Nešlo to, protože jednání s LK neskončila příznivým výsledkem. Podobně špatně to skončilo na jihu Čech s budoucí linkou 550 (?)

švestka

Hlavně IDOL už nějaký ten pátek platí v autobusech do Mnichova Hradiště. Těžko říct, proč to IDSK nevyjednal, jestli to IDOL odmítl, nebo šlo jen o neschopnost. V prvním případě, by se to dalo řešit recipročním „vypnutím IDOLu“ právě na linkách u Hradiště na území Středních Čech, ve druhém výměnou vedení.

Jiří S.

IDOL platí autobusem až do Mladé Boleslavi. Jinak platnost IDOLu ve vlaku končí až v Příšovicích

Marek

Ano to pozitivní určitě je, bohužel se nepovedlo domluvit překrytí krajských systému, kdy jeden tarif platí minimálně do prvního většího města v sousedním kraji.
Jako třeba PID do Roudnice nad Labem, Štětí, Loun, Golčova Jeníkova nebo Kařezu.
Takhle bodu všichni co ojedou tou linkou budou dostávat dvě jízdenky, což je hodně divné…

Damián

když jsem loni v zimě jel busem ze Strašic do Hořovic, tak mi ale taky dal řidič dvě jízdenky…

Thijs

tak asi nejvíce pro cestující přínosné a hlavně přehledné by bylo, kdyby se nemuseli zabývat tím, v jakém že IDS se zrovna nacházejí, ale platil by v rámci státu jeden tarif i v autobusové dopravě.
Vše ostatní je jenom odhánění zákazníků od produktu
Jediné štěstí je, že zde téměř nikdo asi přes tu hranici nepojede

Marek

No zrovna na této konkrétní lince 697 je předpoklad že přes hranici kraje právě pojede většina cestujících….

KarelF

Tak z Mšena a Ráje jet jen na odbočku Mšeno Olešno jaksi potenciál nemá Hranice kraje je zde https://mapy.cz/s/neneducebo Ovšem potenciál je právě z Mšena do Konrádova (dětský tábor), Tubože, pokud to jede přes Housku tak i tam na hrad. Samozřejmě pak dále na Dubou.

Thijs

reálné využití linky očekávám minimální a to ať ve vnitro středočeském úseku, tak i přes hranice kraje.
že 5x za rok pojede nějaká skupina na tábor, na věci příliš nezmění

Marek

Je to jedině spojení na hrad Houka, kde je hodně vysoká návštěvnost
Takže si nemyslím že by tím nikdo jezdil.
Celé Kokořínsko je velmi atraktivní a navštěvovaná oblast.

Thijs

to ale máte na mysli víkendové spoje a ty jsou provozovány SOKem už dnes. Jak jezdí vytížené?
Já jsem měl na mysli, byť jsem to explicitně nenapsal, spoje, co mají jet „skrz“ v pracovní dny. Od těch je docela velká docházková vzdálenost, než se dorazí z nějaké ze zastávek k hradu Houska.
Osobně nejsem přesvědčen, že to lidi přiláká, pokud se mýlím, jedině dobře…

Marťas

Podle jízdního řádu ale v LK opravdu PID neplatí: http://jrportal.dpp.cz/DataFTP/JRPortalData/697/20200808c/697_linka.pdf.

Marek

Pane Sůra,
sami v článku uvádíte
Linka 697 tarif PID platí pouze v úseku Mšeno, Žel. st. – Mšeno, Olešno)
Z toho je všem jasné že tarif na území libereckého kraje platit nikde nebude. Protože žádná jiná linka tam není.
V Dubé, v Doksech a ve všech další obcích na území Libereckého kraje kudy tato linka projíždí bude bohužel platit pouze tafif IDOL a to přestože linka jedoucí v Libereckém kraji bude na území kraje Středočeského zapojena do PID
Co je na tom těžké pochopit?

Marek

Můžete mě prosím dát prosím odkaz na materiál kde PID trvdí, že bude tarif PID od integrace Kokořínska i na území Libereckého kraje?
Prozkoumal jsem materiály opravdu pečlivě a nikde nic takového není.
Ano v mapách je nakreslená přímá linka 697 že Mšena do Dubé a Doks, nicméně všude je zároveň uvedeno že tarif PID na této lince platí pouze do zastávky Mšeno, Olešno. Dále do Dubé a Doks platí už pouze tarif IDOL.

Kalina

Souhlasím, IDOS PID i Lítačka mají v posledním pásmu 6, zast. Mšeno, Olešno, poté je u dalších stanic speciální symbol, který jsem ještě neviděl. Každopádně je zajímavé, že IDOS PID zobrazuje ty zastávky mimo PID, to dosud nebylo.

Marek

Jan Sůra
Díky za opravu, takto už ten článek dává celkem smysl a vypovída o skutečném stavu věcí.
Možná by jste jako dopravní novináři mohli zkusit zjistit, co bylo důvodem nedohody Libereckého kraje s IDSK o uznávání taffu PID na lince 597 v celé trase, původně to tak totiž bylo navrženo..

Radek

> V Libereckém kraji tarif PID dosud neplatil.
Už delší dobu je v PIDu Bezděz.

Kalina

Stanice Bezděz leží ve Středočeském kraji.

Damián

280 metrů od hranice 😀

Kamui

Jo, a proto například ten rychlík KŽC končí právě tam, místo aby logicky dojel ještě těch pár kilometrů do Doks k Mácháči.

Kalina

Podobných případů je bohužel spousta – Turnov, Rokycany, Chlumec nad Cidlinou, Tábor…

KarelF

Krásný příklad je Týnec nad Labem Vinařice. Když byli okresy tak tato obec byla v okrese Kolín. Od východu jste přijeli po silnici patřící východočeskému kraji okres Přelouč pak Pardubice z druhé strany jste přijeli z okresu Kutná Hora.

Hara_Pes

Tím vlakem stejně nikdy víc jak 4 cestující nejeli a nejsem si jistý, jestli kdyby jezdil do Doks byl hned plný.

Marek

Neplatil, nádraží Bezděz je na rozdíl stejnojmenného hradu a obce v kraji Středočeském v katastru města Bělá pod Bezdězem. Tarif PID nadále nikde na území Libereckého kraje platit nebude i když to tento článek chybně tvrdí.

Milan

Nádražní budova Bezděz je na území obce Bělá pod Bezdězem, kolejiště se však nachází na území obce Březovice (rovněž SČK) 🙂

Thijs

linky sice na území Libereckého kraje dojedou, ale PID budou pouze na území Středočeského kraje. Na území Libereckého kraje má platit tarif IDOL

Damián

takže kdo bude chtít ze Mšena do Doks bude potřebovat dvě jízdenky? 😀

Thijs

to nevím, nejlépe, kdyby se redakce zeptala přímo u zdroje, tedy u IDSK, nebo KORIDu

Bob

Tak normálnímu cestujícími je většinou jedno, jestli je na jízdence o řádek víc nebo jestli místo jednoho papírku dostane dva. Prostě řekne, kam jede, zaplatí řidiči, kolik si řidič řekne, a vezme si nějaké papírky, co mu řidič nebo pokladna vrazí do ruky. Lomený tarif není zase nic tak neobvyklého.

Marek

Tady se ale jedná o integrovaný tarif.
Takže můžete nastoupit na jednu jízdenku v Praze do tramvaje a dojet s několika přestupy až do zastávky Mšeno, Olešno. Autobus 597 sice pojačuje dále, ale vy už na tuto jízdenku pokračovat nesmíte.
No to bude pro cestující dost velká komplikace…
697 je víkendová rekreační linka a tak se dá předpokládat, že tam cestující na přestupní jízdenku z Prahy budou a nebude jich vůbec málo. První dny se dají předpokládat obrovské zmatky.

Kalina

Asi dost lidí toto rozšíření PID odebere z vlaků: Je třeba uznat, že vlak příliš atraktivními místy neprojíždí. Vlak tak zřejmě zůstane hlavně pro cyklisty a turisté využijí spíš spoje skrz Kokořínské údolí, resp. do Mšena.

KarelF

V relaci Mělník-Mšeno neodebere. Jízdní řády nejdou proti sobě – nejsou souběžné. Naopak střídá se to. Takže třebas 2x BUS pak 1 vlakp ka 1 Bus a 2x vlak. Jen příklad nechytejte mne za počet.

smasska

Linky zavádí IDSK, stránky nejsou primárně ROPIDu, ale prostě stránky Pražské integrované dopravy. Prosím zlepšit novinařinu.

David

Obě připomínky jsou k věci a souhlasím. Tohle s ROPIDem opravdu nesouvisí, tedy jen vzdáleně.