Přehledně: nové spěšné vlaky, vstup Arrivy, více autobusů na Šerlich. Královéhradecký kraj představil jízdní řád

Lokomotiva 754 v čele rychlíky Hradečan v Jaroměři. Foto: Michal ChrástLokomotiva 754 v čele rychlíky Hradečan v Jaroměři. Foto: Michal Chrást

Broumov bude mít sedmkrát denně přímé spojení s krajským městem, kraj počítá se zastavením na lokálce Mladějov – Lomnice mimo sezónu.

Celostátní změna jízdních řádů přinese v Královéhradeckém kraji změny hlavně v železniční dopravě. České dráhy začnou jezdit podle nové smlouvy na deset let. Poprvé začnou v Královéhradeckém kraji jezdit také vlaky společnosti Arriva vlaky, konkrétně z Jaroměře do Staré Paky. Nový kontrakt přinese naopak nástup Českých drah na trať z Trutnova do Svobody nad Úpou, kde končí GW Train Regio.

Královéhradecký kraj stejně jako Pardubický, se kterým sdílí dopravní systém Iredo, již dříve oznámil zdražení tarifu, aby se vyhnul redukci spojů. Novinkou pro cestující bude zavedení roční jízdenky. Na železnici dochází k dílčím úpravám v jízdních řádech zejména v časech odjezdů v některých uzlových stanicích. Nenápadnou a dosud nemedializovanou změnou je omezení provozu na jedné z lokálek: mimo sezónu zavede na trati z Mladějova do Lomnice nad Popelkou autobusy.

Hlavní změnou bude nový koncept spojení krajského města s Broumovskem a Náchodskem. Ve stanici Starkoč se budou spojovat vlaky z Broumova a Svobody nad Úpou a zajistí tak historicky nejvyšší počet přímých spojení s krajským městem (7). Spěšné vlaky Hradec Králové – Trutnov pojedou nově přímo až do Svobody nad Úpou. Ve stanici Trutnov hl. n. budou stát pouze 2 minuty, takže jízdní doba se zkrátí na 91 minut. Posílena bude doprava mezi Hradcem Králové a Týništěm nad Orlicí ve špičce pracovního dne včetně návazností směr Doudleby n. O.

V případě autobusové dopravy došlo k větším změnám před rokem se začátkem platnosti nových smluv. Největší změnou bude výrazné posílení autobusů z Deštného v Orlických horách na Šerlich, bude zavedena téměř kyvadlová doprava.

Přehled změn (zpracováno Dopravou Kralovéhradeckého kraje) 

Trať 020 (Praha –) Velký Osek – Hradec Králové
Vybrané osobní vlaky mezi Chlumcem nad Cidlinou a Hradcem Králové budou o víkendech a svátcích vedeny v upravených časových polohách:
Nové časy odjezdů z Chlumce nad Cidlinou: 4:50, 6:29, 8:50, 10:45, 12:29, 14:50, 16:50, 18:50.
Nové časy odjezdů z Hradce Králové: 6:42, 8:34, 11:00, 12:34, 14:34, 16:34, 18:34, 21:00.
Osobní vlaky tak o víkendech pojedou každé dvě hodiny. V některých případech je interval mezi spoji nepravidelný z důvodu chybějícího spoje dálkové dopravy.

Trať 021 Hradec Králové – Letohrad, Častolovice – Solnice
Spěšné vlaky mezi Hradcem Králové a Letohradem pojedou častěji. Ve směru z Hradce Králové budou cestující moci využít nové přímé vlaky v 5:05 (denně), 14:03 (pracovní dny) a 21:05 (denně, v úseku z Doudleb nad Orlicí v pracovní dny). Ve směru z Letohradu se pak jedná o spoje v 6:33 (pracovní dny) a 19:33 (denně). Na žádost Pardubického kraje je zrušen vlak s odjezdem z Letohradu v 16:33, a to v úseku Letohrad – Doudleby nad Orlicí. Možnost obnovení tohoto spoje je řešena v rámci mezikrajské spolupráce.

Dochází k rozšíření přímého spojení z Hradce Králové do výrobního závodu Škoda Auto v Kvasinách. Nově pojede v celé trase vlak na noční směnu (z Hradce Králové v 20:22) a z Kvasin z noční směny (ze stanice Solnice v 6:19, dosud byl nutný přestup v Týništi nad Orlicí).
Ve dnech školního vyučování (pracovní dny kromě zimních a letních prázdnin) budou vedeny posilové zrychlené spoje z Hradce Králové do Týniště nad Orlicí s časy odjezdu v 12:42, 14:42 a 16:42.

Trať 023 Doudleby nad Orlicí – Rokytnice v Orlických horách
V pracovní dny budou nově celoročně vedeny vlaky z Doudleb nad Orlicí v 8:20 a z Rokytnice v Orlických horách v 9:09. U těchto vlaků dosud platilo sezónní omezení.

Trať 026 Choceň – Náchod, Opočno pod Orlickými horami – Dobruška
Spěšné vlaky linky Náchod – Choceň pojedou oproti stávajícímu jízdnímu řádu o přibližně 10 minut později, a to v obou směrech. Odjezdy z Náchoda tak budou převážně v 10. minutu po sudé celé hodině, z Chocně v 48. minutu po sudé celé hodině. K této změně dochází z důvodu potřeby zachování návazností na rychlíky linky R19 (Praha – Česká Třebová – Brno), u jejíhož jízdního řádu dochází ke změnám.

Trať 027 Starkoč – Broumov
Nově bude zajištěno přímé spojení Broumovska, Hronova a Náchoda s Hradcem Králové, a to 7x denně v každém směru. Přímé vlaky pojedou z Broumova v 5:03, 5:37 (pracovní dny), 7:02, 9:02, 11:02, 13:02, 15:02 a 17:02 (víkendy a svátky). V opačném směru pak přímé vlaky z Hradce Králové pojedou v 9:04, 11:04, 13:04, 14:31 (pracovní dny), 15:04, 17:04 a 19:04.
Technologické řešení tohoto přímého spojení bude spočívat ve spojování a dělení souprav ve stanici Starkoč.

Trať 030 Jaroměř – Stará Paka – Liberec
Provoz osobních vlaků nově zajistí dopravce Arriva vlaky, který zde již provozuje rychlíkovou linku R14A (Pardubice – Hradec Králové – Liberec). Osobní vlaky budou nově vedeny jako přímé z Jaroměře přes Starou Paku až do Liberce.

Trať 031 Pardubice – Hradec Králové – Jaroměř
Spojení v ranní špičce z Jaroměře do Hradce Králové doplní v pracovní dny nový vlak v 6:27, který zastaví ve stanici Smiřice. V opačném směru bude z Hradce Králové veden nový vlak v 15:14. Tyto vlaky by měly kapacitně odlehčit vytíženým spěšným vlakům.
O víkendech a svátcích bude veden nový zastávkový vlak v 20:25 z Hradce Králové do Jaroměře.
I nadále budou probíhat rozsáhlé výlukové práce mezi Pardubicemi a Stéblovou, které si vyžádají zavedení náhradní autobusové dopravy. Po dokončení modernizace (předpoklad na konci roku 2023) se zvýší kapacita trati a zkrátí cestovní doby vlaků.

Trať 032 Hradec Králové – Jaroměř – Trutnov – Svoboda nad Úpou
Spěšné vlaky linky Hradec Králové – Trutnov budou nově prodlouženy (bez delšího čekání v Trutnově) až do stanice Svoboda nad Úpou, která je přestupním uzlem na autobusy do oblasti východních Krkonoš.

V úseku Trutnov – Svoboda nad Úpou budou zachovány i osobní vlaky jako přípoje od rychlíků linky R10. Tyto vlaky nově zajistí dopravce České dráhy.
Vlak s odjezdem po 21. hodině z Hradce Králové bude nově veden jako spěšný vlak až do Trutnova, mezi Hradcem Králové a Jaroměří i nadále zastaví ve Smiřicích a Černožicích. V opačném směru pak vlak s odjezdem v 19:42 z Trutnova, který dosud končil v Červeném Kostelci, pojede v pracovní dny až do Jaroměře, v pátek dokonce až do Hradce Králové.
Jízdní řád označený číslem trati 032 nově zahrnuje i úsek Trutnov – Svoboda nad Úpou, který byl dosud veden samostatně jako trať 045.

Trať 040 Chlumec nad Cidlinou – Trutnov
Osobní vlak s odjezdem v 10:32 z Chlumce nad Cidlinou do Staré Paky pojede nově o 2 hodiny dříve, čímž dojde ke zlepšení přestupních návazností v Ostroměři.

Trať 041 Hradec Králové – Jičín – Turnov
Na této trati budou „základní“ vlaky nově odjíždět z Hradce Králové 4 minuty po liché celé hodině a v opačném směru přijíždět do Hradce Králové v 53. minutu před lichou celou hodinou. Dochází tak k posunu časů jejich odjezdů o 60 minut. Tím budou v Ostroměři zajištěny přípoje na spěšné vlaky linky Kolín – Trutnov. Zároveň dojde ke zkrácení cestovní doby z Hradce Králové do Turnova o přibližně 10 minut.

V období turistické sezóny budou moci cestující mezi Jičínem a Turnovem využít vlaky v hodinovém intervalu. Tím bude posílena obsluha turisticky atraktivní oblasti Český ráj. Ranní vlak do Jičína bude nově veden již z Hořic (odjezd 4:41), naopak ve večerních hodinách bude v pracovní dny zaveden nový vlak z Jičína (22:33) do Hořic.

Trať 043 Trutnov – Královec – Sędzisław
Na této trati dochází k drobným úpravám časových poloh vlaků, které budou i nadále provozovány v sezónním režimu od konce dubna do konce září.

Trať 044 Kunčice nad Labem – Vrchlabí
Na této trati nedochází k významnějším změnám.

Trať 046 Lomnice nad Popelkou – Stará Paka
Cestující budou moci využít nový vlak s odjezdem v 20:30 ze Staré Paky. Končí jednotky Siemens Desiro Arriva vlaky, přichází vozy 810 Českých drah.

Trať 047 Trutnov – Teplice nad Metují
Vlaky s odjezdem v 11:25 z Trutnova do Teplic nad Metují a v 11:31 z Teplic nad Metují do Trutnova budou nově provozovány celoročně.
Mezinárodní vlaky Wrocław – Adršpach budou v roce 2022 provozovány již od Velikonoc, provoz bude zahájen 16. dubna a skončí 28. září.

Trať 061 Nymburk – Jičín
Díky obnovení výhybny v Bartoušově dojde ke zkrácení cestovní doby mezi Nymburkem a Jičínem o 10 až 20 minut.
Obdobně jako na trati 041 i zde dochází k posunu časů odjezdů „základních“ vlaků o 60 minut, nově budou odjíždět z Nymburka 10 minut po liché celé hodině.

Trať 062 Chlumec nad Cidlinou – Městec Králové
Na této trati nedochází k významnějším změnám.

Trať 064 Mladá Boleslav – Libuň – Lomnice nad Popelkou
Na této trati dochází v úseku Mladějov v Čechách – Libuň – Lomnice nad Popelkou k rozšíření sezónního provozu. Mimosezónní provoz vlaků bude od září 2022 ukončen a nahrazen autobusovou linkou, jejíž jízdní řád se připravuje.

Změny v autobusové dopravě

Broumovsko
V této oblasti nedochází k významnějším změnám jízdních řádů.
Náchodsko
V pracovní dny bude zaveden nový spoj linky 305 s odjezdem v 12:15 z Náchoda přes Nové Město nad Metují do Hradce Králové.
Na lince 351 dochází ke zrušení několika spojů z důvodu jejich nízké vytíženosti. V těchto případech však existuje alternativní spojení v časovém rozmezí 30 minut před rušeným spojem nebo po něm.

Orlické hory
V rámci zkvalitnění dopravní dostupnosti Orlických hor dochází k posílení dopravy mezi Deštným v Orlických horách, Šerlichem a Orlickým Záhořím.
Na lince 201 dojde k opoždění spoje, který z Rokytnice v Orlických horách odjíždí v 10:10. Nově pojede v 11:10, a zajistí tak v Rokytnici v Orlických horách přípoj z Orlického Záhoří, Neratova a Bartošovic v Orlických horách a také ze Žamberka a Kunvaldu. Místo málo využitého spoje s odjezdem z Rokytnice v Orlických horách v 18:45 nově pojede tento spoj už v 17:05, a zajistí tak chybějící spojení na 18. hodinu do Rychnova nad Kněžnou.

S ohledem na změny časových poloh spěšných vlaků linky Náchod – Choceň dochází ke změnám časových poloh u víkendových spojů většiny autobusových linek v okolí Dobrušky, Opočna a Nového Města nad Metují s přesahem do Orlických hor. Většina přestupních vazeb tak zůstane o víkendu zachována.

Změny časových poloh vlaků dále vyvolaly úpravy časových poloh autobusových spojů mezi Dobruškou a Opočnem. V pracovní zde nadále zůstávají v provozu vložené spoje jedoucí mezi Dobruškou a Opočnem jako přípoj na vlak se změněnou časovou polohou.
Jaroměřsko
Na lince 306 bude zrušen spoj s odjezdem v 15:30 z Hradce Králové přes Jaroměř do Náchoda, který má problémy se včasností po trase a z kapacitního hlediska je zbytný. V úseku Jaroměř – Náchod lze v obdobné časové poloze využít spoj téže linky s odjezdem v 16:05 z Jaroměře.
Zrušení výše uvedeného spoje by mělo pomoci stabilizaci jízdního řádu. V současné době na trase Náchod – Jaroměř v odpoledních hodinách často dochází k situaci, kdy autobus získá vysoké zpoždění při průjezdu Jaroměří nebo Náchodem, přičemž toto zpoždění se přenáší na následující spoje.

Rovněž dochází ke zrušení zbytného spoje s odjezdem v 8:40 z Náchoda do Hradce Králové (alternativně lze z Náchoda do Jaroměře využít spoje v 8:10 a 10:10).

Spoj v 8:10 z Náchoda do Jaroměře bude nově veden i v období školních prázdnin.

Trutnovsko
V návaznosti na novou koncepci železniční dopravy v úseku Trutnov – Svoboda nad Úpou dochází k úpravě jízdních řádů návazných autobusových linek. Na lince 462 Hostinné – Mostek dojde ke zrušení posledního páru spojů z důvodu jejich dlouhodobé nízké obsazenosti. V části jejich trasy existuje alternativní spojení na linkách 413 a 406.

Královédvorsko
Linka 183 (zahrnující spoje s atypickou víkendovou trasou z Hradce Králové do Špindlerova Mlýna) bude zrušena. Přímé spojení z Hradce Králové do Špindlerova Mlýna bude zajištěno linkou 530.

Královéhradecko
Na linkách 101, 102, 103, 104 a 105 budou všechny spoje ve směru do Hradce Králové zastavovat nově také na zastávce Hradec Králové, hlavní nádraží. Tím dojde ke zlepšení přestupu na vlaky (zkrácení docházkové vzdálenosti) i na spoje MHD (některé linky MHD nejezdí z Terminálu HD).

Na základě požadavku Střední školy technické a řemeslné v Novém Bydžově (pracoviště v Hlušicích) bude zaveden nový spoj v 7:33 z Nového Bydžova do Hlušic, který zajistí dostatečnou kapacitu pro středoškoláky dojíždějící do Hlušic. Spoj bude zajištěn autobusem, který do Nového Bydžova přijíždí jako linka 101, díky čemuž bude zajištěno také spojení z Hradce Králové.

Jičínsko
K větším změnám dochází na pomezí Královéhradeckého a Středočeského kraje z důvodu integrace této oblasti do systému PID (Pražská integrovaná doprava).
Poslední večerní spoj linky 503, který dosud jezdil ve 22:15 z Jičína, pojede nově až ve 22:27, díky čemuž bude mít zajištěn přípoj od vlaku z Hradce Králové. Nově bude tento spoj veden až do Kopidlna. Bude zrušen víkendový pár spojů na lince 406 mezi Jičínem a Novou Pakou.

Tagy GVD 2021/2022 jízdní řád 2021/2022 Královéhradecký kraj
84 komentářů