Přehledně: Jaká místa pro odstavování vlaků v Praze vybrala studie SŽDC

Lokomotivy řady 380 ČD v depu, zdroj: České dráhyLokomotivy řady 380 ČD v depu, zdroj: České dráhy

Deník Zdopravy.cz získal na základě zákona o svobodném přístupu k informacím Vyhledávací studii odstavných kapacit uzlu Praha, kterou pro Správu železniční

Deník Zdopravy.cz získal na základě zákona o svobodném přístupu k informacím Vyhledávací studii odstavných kapacit uzlu Praha, kterou pro Správu železniční dopravní cesty zpracovala společnost Sudop Praha. Materiál je ke stažení zde.

Studie doporučuje lokality, které jsou z hlediska provozu nejvýhodnější pro krátkodobé i dlouhodobé stání vlaků. Správa železnic po zvážení majetkoprávních poměrů a složitosti další přípravy vybrala pět, které v lednu schválila centrální komise ministerstva dopravy. Není ale vyloučeno, že v budoucnu dojde i na další místa vzešlá ze studie.

K dalšímu prověření byly doporučeny a schváleny plochy celkem ve třech oblastech. První je oblast mezi libeňským depem a Novým spojením při Balabence (tzv. lokalita Malletova), druhou je oblast bývalého vršovického seřaďovacího nádraží, kde jsou tři lokality (Trnkov/Slatiny/Strašnice) a třetí jsou plochy severně od trati u železniční stanice Běchovice (tzv. lokalita Praha-Běchovice ONS).

Na základě analýz a návrhů v této studii zpracovatel doporučuje pro další územní ochranu následující lokality (pro střednědobý horizont):

Stromovka – lokalita pro krátkodobé odstavení příměstských souprav, ideálně realizovaná jako součást modernizace trati Praha – Kladno, dostupná z Masarykova nádraží; nutná bude další koordinace s modernizací žst. Praha-Bubny

Ruzyně – lokalita pro krátkodobé a noční odstavení příměstských souprav, ideálně realizovaná jako součást modernizace trati Praha – Kladno, dostupná z Masarykova nádraží

Nové spojení – lokalita pro krátkodobé a noční odstavení příměstských souprav s možností základního provozního ošetření, dostupná z Masarykova nádraží; nutná bude další koordinace s výstavbou trakční napájecí stanice Balabenka a úpravou zabezpečovacího zařízení Nového spojení

Malletova 2 – lokalita pro krátkodobé a noční odstavení příměstských souprav s možností základního provozního ošetření, dostupná jak z Masarykova, tak z Hlavního nádraží; nutná bude další koordinace se záměry Českých drah

Třešňovka – lokalita pro krátkodobé a noční odstavení městských souprav (pokud budou zavedeny tangenciální linky) s případnou možností základního provozního ošetření, dostupná z žst. Praha-Zahradní Město

Malešice – lokalita pro krátkodobé a noční odstavení některých souprav dálkové dopravy; nutná bude další koordinace s modernizací žst. Praha-Malešice;

Běchovice ONS – lokalita historicky rezervovaná pro odstavné nádraží sever – využití může být pro odstavy a provozní ošetření vlaků příměstské i dálkové dopravy, ve vzdáleném horizontu případně i pro vysokorychlostní vlaky

SŽDC ve studii prověřovala 24 lokalit po celé Praze. Pramen: SŽDC

SŽDC ve studii prověřovala 24 lokalit po celé Praze.
Pramen: SŽDC

Kromě uvedených lokalit je dále doporučena pozornost k lokalitám, využitelným v delším horizontu:

Krejcárek – lokalita pro krátkodobé odstavení příměstských souprav, rozšiřující kapacitu odstavných kolejí Malletova

Smíchov východ – lokalita pro krátkodobé odstavení příměstských souprav, ideálně realizovaná jako součást modernizace železniční stanice Praha-Smíchov

Smíchov západ – lokalita pro sedlové a noční odstavení souprav dálkové dopravy s možností základního provozního ošetření; nutná bude další koordinace s rozvojem oblasti kolem Smíchovského nádraží

Trnkov – lokalita pro krátkodobé a noční odstavení příměstských souprav i souprav vlaků dálkové dopravy s možností základního provozního ošetření

Strašnice – lokalita pro sedlové a noční odstavení souprav vlaků dálkové dopravy s možností základního provozního ošetření, v delším výhledu využitelná případně i pro vysokorychlostní vlaky – díky budoucímu přímému napojení do kolejí RS (pokud bude VRT vedena přes žst. Praha-Zahradní Město); nutná bude koordinace s rozvojem oblasti
V Korytech a zohlednění povinností vyplývajících ze zák. č. 77/2002 Sb.

Běchovice vjezd – rozšíření kapacity depa Běchovice ONS, případně samostatně využitelná plocha pro sedlové I noční odstavení vlaků příměstské a dálkové dopravy.

„Z pohledu koncepce železniční dopravy je rozhodně žádoucí rezervovat pokud možno i ostatní lokality zejména tam, kde se jedná o stávající drážní plochy,“ uzavírají autoři studie. Ta byla zpracována jako „podklad pro rozhodnutí o realizaci odstavných kapacit, pro koordinaci s návaznými stavbami a především pro územní ochranu stávajících železničních ploch, jejichž opuštění by mohlo mít negativní dopady na provoz železniční dopravy v nejzatíženějším železničním uzlu v České republice“.

Tagy depo odstavné plochy praha SŽDC Top
43 komentářů