Praha chystá proměnu ulice Jana Želivského, má být přívětivější a méně hlučná

Ulice Jana Želivského v Praze. Foto: Pražská integrovaná dopravaUlice Jana Želivského v Praze. Foto: Pražská integrovaná doprava

Úpravy souvisí i s chystanou proměnou areálu nákladového nádraží.

Jedna z hlavních dopravních tepen na pražském Žižkově – ulice Jana Želivského – projde v příštích letech zásadní revitalizací. Ta bude souviset i s proměnou areálu Nákladového nádraží Žižkov.

Pokračování přípravy revitalizace schválili pražští radní. Ulice spojuje tři důležité třídy: Vinohradskou, Olšanskou a Koněvovu. Vede okolo budoucí nové čtvrti na pozemcích nákladového nádraží.

„Přeměna ulice Jana Želivského není novým nápadem. Existuje hned několik různých koncepcí a plánů, které mají za cíl tuto důležitou tepnu proměnit v příjemnější místo. Jsem proto rád, že rada hl. m. Prahy jasně deklarovala, že s dosavadním vývojem a navrženým postupem souhlasí a že všechny zpracované podklady budou maximálně využity,“ řekl Petr Hlaváček, 1. náměstek primátora pro oblast územního rozvoje.

V ulici má dojít k výměně starých tramvajových kolejí. „Díky posunutí tramvajové trati dál od zástavby dojde ke snížení hlukové zátěže u obydlí Pražanů. V místě také rozšíříme chodníky a celá investice je navázaná na rekonstrukci Basilejského náměstí. Zároveň vznikne základ pro novou tramvajovou trať, která povede do Nákladového nádraží Žižkov,“ podotkl Adam Scheinherr, náměstek primátora pro oblast dopravy.

Podle Institutu plánování a rozvoje hl. m. Prahy se o rekonstrukci a její podobě vede debata dlouho a existuje více variant. Usnesení radních má stvrdit současný postup přípravy. „Cílem je proto pokračovat v přípravě projektu tak, aby byly maximálně využity již zpracované dokumentace a bylo vybráno co nejkvalitnější a hospodárné řešení,“ uvedl IPR v tiskové zprávě. Podkladem pro přeměnu ulice bude například koncepční zadání z dílny Institutu plánování a rozvoje hl. m. Prahy (IPR) či architektonicko-krajinářská koncepce obnovy od ateliéru Land05.

Koordinaci projektové přípravy a vytvoření harmonogramu revitalizace ulice Jana Želivského bude mít na starost Technická správa komunikací (TSK).

Tagy IPR Jana Želivského praha
51 komentářů