Pokuty za chyby a větší přehled o pracovní době strojvedoucích. Začíná platit nový zákon o dráhách

Záběr z videa Českých drah Pohled z vlaku. Foto: České dráhy / Pohledzvlaku.czZáběr z videa Českých drah Pohled z vlaku. Foto: České dráhy / Pohledzvlaku.cz

Ministerstvo mluví o větší bezpečnosti na železnici. Novela ale zpřísňuje pravidla jen pro strojvedoucí, jiné chybující profese neřeší.

Po dlouhém projednávání a schvalování mezi poslanci začíná od dnešního dne platit novela zákona o dráhách. Kromě přenosu některých evropských nařízení obsahuje i ryze česká řešení pravidel provozu na železnici.

Stát si od ní slibuje větší bezpečnost, v nové legislativě ale řeší jen možné chyby strojvedoucích, nikoliv jiných zaměstnanců na dráze. Změny jsou na stránkách ministerstva dopravy.

Jednou z hlavních změn je zavedení elektronického monitoringu licence strojvedoucích (MLS). Systém funguje již přes rok, byl ale dosud dobrovolný. Od dneška má dopravce povinnost uvádět při jízdě vlaku do systému Správy železnic číslo licence strojvedoucích. Drážní úřad má pak získat přehled, pro jaké dopravce strojvedoucí jezdí a jak dodržuje pravidla odpočinku a délky směny pro řízení drážního vozidla.

Monitoring pracovní doby strojvedoucích vznikl jako reakce na série nehod na železnici, kdy se jako o možné příčině začalo diskutovat o jejich únavě kvůli práci pro více dopravců. Mezitím došlo k řadě mimořádných událostí vinou zaměstnanců Správy železnic, na jejich chyby ale nová legislativa nepamatuje.

„Přijatý zákon může do budoucna pomoci předcházet chybám či přetížení strojvedoucích. Teprve díky němu budou k dispozici objektivní informace, které bude možné po určité době vyhodnotit, a následně zvážit přijetí nějakých omezení nebo sankcí v momentě, kdy se ukáže, že strojvůdci v době svého odpočinku jezdí ve větší míře u jiných dopravců,“ uvedl mluvčí Martin Brychta.

Sankce za chyby

Zákon počítá i se sankčním mechanismem včetně například zpřísnění postihu za projetí návěstidel. Umožní potrestat strojvedoucí za nejzávažnější prohřešky, a to včetně odebrání oprávnění řídit lokomotivu. Jde o opakované projetí návěsti zakazující jízdu, práci pod vlivem alkoholu nebo když nepředloží doklady osvědčující oprávnění řídit drážní vozidlo. Například za projetí návěstidla zakazujícího jízdu hrozí pokuta 10 tisíc korun.

Novela přináší i přenesení některých evropských předpisů 4. železničního balíčku do české legislativy. Využívá pro typové schválení drážního vozidla pojem „uvedení vozidla na trh“. Pokud drážní vozidlo získá povolení k uvedení na trh od Drážního úřadu nebo Evropské železniční agentury pro dráhu celostátní a regionální, nebude již samostatně vydáván průkaz způsobilosti vozidla. Takové vozidlo je automaticky schváleno pro provoz na místní dráze a vlečce.

Novinkou je také zavedení takzvané specializované infrastruktury. To má v případě přetížení infrastruktury umožnit omezení provozu na některých tratích jen pro jeden typ dopravy, například osobní nebo nákladní. Novelu prosadil do zákona ŽESNAD.cz především v reakci na časté přetížení Malešické spojky.

Jednou z formálních změn je i oznámení o zahájení šetření mimořádné události Drážní inspekcí. Nově ho nebude zasílat příslušným adresátům přes datové schránky, ale tuto informaci zveřejní na svém webu po dobu 15 dní. Další novinkou v činnosti Drážní inspekce je skutečnost, že nově může zahájit šetření mimořádné události až 2 měsíce od doby, kdy se o jejím vzniku dozvěděla (dosud to bylo jen 7 dní). Další významnou změnou je navýšení limitu škody pro vznik tzv. vážné nehody ze stávajících 10 milionů korun na 2 miliony euro.

Tagy Monitoring licence strojvedoucího pracovní doba strojvedoucích zákon o drahách
198 komentářů