Omezení dělených směn, o hodinu více odpočinku. Stát představil nový plán na pracovní dobu strojvedoucích

Strojvůdkyně Jitka Ptáčková. Autor: Zdopravy.cz/Ondřej KubalaStrojvůdkyně Jitka Ptáčková. Autor: Zdopravy.cz/Ondřej Kubala

Podle Českých drah přinesou nová pravidla zvýšení nákladů.

Ministerstvo práce a sociálních věcí předložilo do meziresortního připomínkového řízení novelu nařízení vlády, která řeší pracovní dobu strojvedoucích. Proti stávajícímu stavu přinese více odpočinku a přísnější pravidla. Pro řadu dopravců také vyšší náklady.

Materiál je zveřejněn na stránkách úřadu vlády, začalo meziresortní připomínkové řízení. Stát si od změny slibuje bezpečnější provoz na železnici. Jde o jeden z výsledků práce bezpečnostní komise, která loni vznikla v reakci na sérii mimořádných událostí na železnici.

Zřejmě největší změnou bude stanovení limitu časového úseku, ve kterém lze během 24 hodin rozdělit směnu strojvedoucích na více částí. Jde o takzvané dělené směny, kdy strojvedoucí jezdí například pět hodin, pak má 10 hodin pauzu a opět nastupuje do práce. Doba mezi začátkem první části směny a koncem poslední části téže směny by podle předloženého návrhu mohla činit nejvýše 13 hodin (nebo nejvýše 15 hodin v případě jejího prodloužení v důsledku režijní jízdy) během 24 hodin po sobě jdoucích.

Jedná se o reakci na podněty především zaměstnanců (strojvedoucích), kteří požadovali zamezení nadměrného využívání směn dělených do více částí, důsledkem čehož bylo trávení podstatné doby čekáním na další část dělené směny, a to v místech často velmi vzdálených od ‚domovského‘ místa výkonu práce nebo bydliště, což zaměstnanci považovali pro ně za značně nepříznivé a nevýhodné,“ uvádí se v materiálu. V praxi totiž docházelo k tomu, že strojvedoucí nebyli často doma několik dní doma.

Nejméně sedm hodin odpočinku

O jednu hodinu se také prodlouží doba minimálního nepřetržitého odpočinku mezi dvěma směnami. Dosud je to šest hodin, nově bude o hodinu déle. „Takto získaná hodina doby odpočinku navíc by měla dostatečně sloužit k tomu, aby se zaměstnanec po ukončení směny, resp. jiného výkonu práce (práce přesčas) a po nutném přesunu na ubytovnu/nocležnu a výkonu osobní hygieny apod., mohl reálně vyspat na lůžku po dobu alespoň 6 hodin a odpočinout si,“ uvádí se v důvodové zprávě.

Taková změna bude znamenat pro některé dopravce zásadní změnu. „Předložená novela zákona bude mít dopad do konstrukce a skladby směn strojvedoucích, navržené úpravy se tak v konečném důsledku projeví ve zvýšení nákladů,“ řekla mluvčí Českých drah Gabriela Novotná. Podle ní změna délky odpočinku bude znamenat navýšení počtu strojvedoucích na zajištění výkonů a pravděpodobně častější a kratší směny pro strojvedoucí tak, aby byla splněna zákonná úprava.

Tagy 589/2006 dělené směny odpočinek mezi směnami pracovní doba strojvedoucích Top
193 komentářů