Po nepovedené první soutěži hledá Správa železnic opět projektanty na první úsek vysokorychlostní trati

Jednotka e320 společnosti Eurostar. Foto: EurostarJednotka e320 společnosti Eurostar. Foto: Eurostar

Měsíc po zrušení prvního pokusu vypsala Správa železnic opět tendr na zpracování dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby (DÚR)

Měsíc po zrušení prvního pokusu vypsala Správa železnic opět tendr na zpracování dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby (DÚR) první vysokorychlostní trati v České republice v úseku Praha-Běchovice – Poříčany (VRT Polabí).

Vyplývá to z oznámení na profilu zadavatele. Původní soutěž Správa železnic zrušila poté, co jako zadavatel nejprve slibovala prodloužení termínu, k němu ale nedošlo. Do soutěže se tak přihlásil jen Sudop Praha. Příjem nabídek je do 15. června.

Správa železnic zrušení soutěže vysvětlila tím, že přišlo hodně žádostí o vysvětlení a námitek podaných proti zadávacím podmínkám krátce před uplynutím lhůty pro podání nabídek. Podle Správy železnic koncepce zadávacího řízení postavená na aplikaci metody Best Value Approach/Best Value Procurement nebyla ze strany dodavatelů správně pochopena.

První dílčí úsek vysokorychlostní trati (VRT) Praha – Brno, který se dostal do této fáze přípravy, začíná v železniční stanici Praha-Běchovice a končí zapojením do stávajících traťových úseků Poříčany – Pečky a Sadská – Nymburk město. Odhadovaná cena zakázky zůstala na 240 milionech korunách.

Součástí tendru je také zpracování dokumentace vlivů záměru na životní prostředí (EIA). Správa železnic si také vyhradila právo opčního plnění, do kterého zahrnula kroky potřebné k získání kladného stanoviska EIA a územního rozhodnutí. Případné využití těchto kroků závisí na úspěšném dokončení procesu aktualizace Zásad územního rozvoje hlavního města Prahy, o kterou již Správa železnic pro VRT Polabí požádala.

Zakázka je založena na aplikaci metody Best Value Approach/Best Value Procurement (BVA/BVP), která při výběru dodavatele staví do popředí zejména kvalitu plnění, a ne pouze nejnižší nabízenou cenu. V opakovaném zadávacím řízení Správa železnic reflektuje dotazy a námitky z předchozího zadávacího řízení, a to zejména s důrazem na co nejlepší vysvětlení těchto netradičních a nových aspektů veřejné zakázky. Pro vyhodnocení nabídek se mimo jiné vzhledem k současné situaci a omezením počítá s využitím moderních komunikačních technologií.

Předpokládaný termín splnění hlavní části veřejné zakázky je stanoven na 14 měsíců od účinnosti smlouvy o dílo uzavřené s vybraným dodavatelem. K veřejné zakázce proběhla již vloni v září předběžná tržní konzultace, které se zúčastnili zástupci 11 projekčních společností z Česka, Německa a Francie.

Tagy Běchovice - Poříčany Správa železnic Top VRT Praha - Brno vysokorychlostní tratě
51 komentářů