Plány na jednodušší rušení tratí jsou zpět. Minimem má být 300 osobních a 11 nákladních vlaků ročně

Motorový vůz 810 v Rožmitálu pod Třemšínem. Foto: Ondřej ŠvandelíkMotorový vůz 810 v Rožmitálu pod Třemšínem. Foto: Ondřej Švandelík

Nově se k návrhu budou moci vyjádřit kraje či obce. Pro zachování provozu budou muset objednat vlaky na pět let.

Ministerstvo dopravy (MD) pod novým vedením oprášilo plány na možnost jednoduše zastavit provozuschopnost některých tratích. Do předložené novely zákona o drahách vložilo nově paragraf, který by Správě železnic či jiným provozovatelům umožnil přerušit provozuschopnost málo využívaných tratí.

Vyplývá to z návrhu zákona zaslaného do meziresortního připomínkového řízení. Podle materiálu může Drážní úřad na žádost vlastníka trati povolit přerušení její provozuschopnosti a jejího provozování, aniž by došlo k jejímu zrušení. Stát se tak může v situaci, kdy na trati neprojede ročně během dvou let nejméně 300 osobních vlaků a 11 jízd nákladních vlaků.

Dříve se takové plány nazývaly konzervací dráhy, teď ho ministerstvo označuje za institut přerušení provozuschopnosti a provozování dráhy nebo její části. „Představuje vhodné řešení představující mezistupeň mezi provozováním dráhy (na straně jedné) a jejím úplným zrušením (na straně druhé),“ uvádí se v důvodové zprávě.

Souhlas musí dát i kraj

Podle ministerstva to umožní ušetřit „finanční prostředky nehospodárně vynakládané na zajištění provozuschopnosti dráhy nebo její části (přestože dráha provozována není nebo sice je, ale v zanedbatelném rozsahu v poměru k nutným nákladům vynakládaným na udržení jejího provozu)“. Zároveň však bude umožněno snazší obnovení dráhy v budoucnu v případě, kdy by zájem na jejím provozování v průběhu času vzrostl.

Navržený počet 300 jízd ročně za účelem přepravy cestujících vychází podle ministerstva z diskuse vedené se zainteresovanými subjekty, především krajskými samosprávami. „Odráží potřeby toliko sezónního provozu na potenciálně dotčených tratích,“ uvádí ministerstvo. Nově musí Drážní úřad i žádat souhlas kraje. Ty mohou rušení zastavit, když se zavážou financovat provoz vlaků v rozsahu nejméně 300 spojů ročně na pět let. Stejný krok mohou učinit i obce.

Velmi podobné plány prosazoval loni na počátku roku se souhlasem ministerstva poslanec ANO 2011 Martin Kolovratník, kterému návrh připravila Správa železnic. Návrhu nepředcházela jakákoliv debata. Po velké kritice svůj návrh stáhl. Z tehdejšího ministra dopravy Karla Havlíčka se o pár měsíců stal  bojovník za zachování provozu na lokálkách, i když původně jeho resort nápad na takzvanou konzervaci podporoval. Havlíček objížděl zejména středočeské lokálky poté, co Středočeský kraj oznámil plán omezit provoz některých vlaků.

Plány MD jsou detailněji popsány v důvodové zprávě.

Tagy institut přerušení provozuschopnosti a provozování dráhy konzervace dráhy Ministerstvo dopravy omezení provozu na regionálních tratích
518 komentářů