Do rušení spojů ve Středočeském kraji se vložil ministr dopravy, redukci označuje za diletanství

Ministr dopravy Karel Havlíček na nádraží v Dobříší. Foto: YouTubeMinistr dopravy Karel Havlíček na nádraží v Dobříší. Foto: YouTube

Ministr Havlíček prosazoval před pár měsíci jednodušší konzervaci lokálek, teď bojuje za jejich záchranu.

Ministr dopravy Karel Havlíček chce podle svých slov udělat vše pro to, aby se nerušil a neomezoval provoz na některých regionálních tratích ve Středočeském kraji. Omezení již schválili středočeští radní. Vysvětlují to malou vytížeností a vysokými náklady na provoz. Škrty se týkají dvanácti tratí.

Havlíček to prohlásil ve svém pořadu Na rovinu. Kroky kraje označil za „dilentantismus a nekompetentnost“. „Stát neuvěřitelným způsobem podporuje železnice, ročně do infrastruktury dáváme 55 miliard korun. Považujeme to za cestování budoucnosti a ekologické. Snažíme se, aby lidé jezdili méně po silnicích,“ řekl Havlíček, který je členem vlády, která snížila spotřební daň u nafty.

Kraji současně pohrozil, že dostane na provoz regionálních vlaků méně. „Pro nás je to neakceptovatelné. Pokud omezí provoz, dostanou od nás méně,“ dodal Havlíček.

Podle Havlíčka tak dojde ke znehodnocení investic do těchto tratí. „Rozumím tomu, že Piráti možná nejezdí vlakem, ale ostatní jezdí. Budeme bojovat za to, aby se nezrušily,“ dodal. Podle něj je hustá železniční síť v Česku velkou konkurenční výhodou. „Nepřipustíme, že do toho dáváme také peníze a potom si nějaká dočasná, naprosto nekompetentní sestava na kraji, toto zruší. Opravdu to nechápu,“ postěžoval si Havlíček.

Z omezování provozu se tak již stává jedno z předvolebních témat. Havlíček kandiduje v parlamentních volbách ve Středočeském kraji za ANO 2011. Kraj ovládá koalice STAN, Pirátů a ODS.

Ministr: Konzervace dráhy by lokálkám pomohla

Havlíčkův boj za lokálky přichází jen pár týdnů poté, co poslanci definitivně odmítli novelizaci zákona o dráhách, která by umožnila takzvanou konzervaci dráhy. Novelu ministerstvo dopravy tlačilo přes poslance ANO 2011 Martina Kolovratníka bez jakéhokoliv projednání s objednateli, tedy kraji. Návrh se několikrát změnil, první verze počítala s tím, že by konzervace mohla nastat u tratí, kde neprojede více jak 1500 vlaků za rok. „Počty vlaků byly stanoveny na základě několika kol diskuse expertů ministerstva dopravy, Správy železnic a dopravců. Diskuse k osobní a nákladní dopravě probíhala zvlášť,“ řekl u první verze mluvčí ministerstva dopravy František Jemelka. Nakonec neprošla ani výrazně měkčí verze s 300 vlaky a podmíněným souhlasem krajů.

Havlíček v odpovědích na dotazy deníku Zdopravy.cz (kompletní jsou níže) uvedl, že konzervace dráhy není v rozporu s jeho snahou o záchranu lokálek. „Konzervace lokálkám pomůže, neboť může zabránit zrušení tratí a může pomoci řešit krátkodobé problémy u drah, kde by mohl být v budoucnu potenciál,“ řekl Havlíček.

Středočeský radní pro veřejnou dopravu Petr Borecký (STAN) na konci června detailněji vysvětlil důvody, které kraj vedou k omezení dopravy na vybraných tratích. Už dříve uvedl, že na seznamu tratí k omezení provozu jsou ty, kde jezdí méně jak 2500 lidí za týden a všude půjde nahradit vlaky autobusy.

Kompletní odpovědi ministerstva dopravy k problematice regionálních tratí od Karla Havlíčka

Před odpověďmi na dotazy ještě s dovolením zmíním jedno téma, o kterém se zatím nemluví. Je to pro nás (vás, kohokoli, kdo platí daně) důležité. Nekoncepčním a krátkozrakým krajským omezováním přijdou stovky milionů korun ze státní kasy, tedy daní nás všech, vniveč. To vše bez jakékoli konzultace s námi. Stovky milionů jen do středočeských lokálek dala Správa železnic (SŽ), stovky milionů dává stát Středočeskému kraji ke krytí nákladů na kompenzace dopravcům ve veřejné železniční osobní dopravě. Jakou máme jistotu?
Navíc Středočeský kraj v minulých volebních obdobích železniční dopravu v úzké součinnosti s hl. m. Prahou rozvíjel a rozsah objednávky drážní osobní dopravy rozšiřoval. Investice tedy požadoval.

·         S tím souvisely i požadavky kraje na značné opravné a modernizační akce na regionálních drahách ze strany provozovatele dráhy hrazené z prostředků státu prostřednictvím SŽ.
·         Vedle toho stát cestou provozovatele dráhy často přejímá i související náklady s přeložkou krajských silnic (naposledy žádost kraje o převzetí investice do výstavby přemostění v Čelákovicích v rámci silničního obchvatu města ve výši 120 mil. Kč).
·         Stát financuje nejen infrastrukturu, ale přispívá z jedné třetiny i na kompenzace dopravcům na základě smlouvy mezi státem, kraji a asociací krajů.
·         Ekonomická životnost požadovaných krajských investic je v desítkách let.

Pokud mám být konkrétní:
K úseku trati č. 210 Čisovice – Mníšek – Dobříš
V několika posledních letech se na trati zrealizovalo několik opravných a investičních akcí:
–      oprava zabezpečovacího zařízení v železniční stanici Dobříš (2020), cena 31 milionů korun;
–      oprava výpravní budovy v žst. Dobříš (2017) 2,657 mil. a Malá Hraštice (2020),  1,320 mil.;
–      rekonstrukce zabezpečovacího zařízení na přejezdech P5735 a P5751 (2020-2021), cena 24 mil.;
–      oprava trati v úseku Čisovice – Dobříš (2020), cena 28. mil. výměna kolejového roštu, oprava GPK, úprava terénu, zřízení bezstykové koleje;
–      oprava trati v úseku Čisovice – Malá Hraštice (2019), cena 20. mil. oprava odvodnění, úprava GPK, zřízení bezstykové koleje.
Celkem cca 107 mil. Kč.
·         Na údržbu trati dále jsou vynakládány značné prostředky na výřezy a kácení dřevin.
·         K úseku trati č. 210 Čisovice – Mníšek – Dobříš je nutné říci, že i v případě omezení osobní dopravy by byla trať využívána dále pro nákladní dopravu.

Připravované opravy pro rok 2022 ve Středočeském kraji (výběr) (na žádné z těchto tratí neplánuje kraj zastavení provozu, pozn. red.)
·         oprava trati v úseku Čerčany – Samechov, cena 190 mil. Kč, komplexní oprava traťového úseku;
·         oprava Trati v úseku Hýskov – Rakovník, cena 130 mil. Kč, výměna kolejového lože, čištění a doplnění štěrkového lože, zřízení bezstykové koleje, oprava odvodnění;
·         oprava trati v úseku Chotětov – Všetaty a oprava mostních objektů, cena 197 mil. Kč, komplexní oprava trati a vybraných mostních objektů.

Odpovědi  na dotazy

Pokud jde panu ministrovi tak o lokálky, z jakého důvodu MD podporovalo novelizaci zákona, která by bez souhlasu objednatelů umožnila konzervaci dráhy?

Snaha o zakotvení institutu konzervace dráhy do zákona o dráhách není s mou iniciativou v rozporu. Konzervace i má aktuální snaha mají za cíl lokálkám z dlouhodobého hlediska pomoct. Konzervace lokálkám pomůže, neboť může zabránit zrušení tratí a může pomoci řešit krátkodobé problémy u drah, kde by mohl být v budoucnu potenciál.

Taktéž jsme mnohokrát uvedli, že konzervace je i při splnění parametrů možnost, ne povinnost a že by každá konzervace podléhala projednání s dotčenými subjekty. Takže srovnávání krátkozrakého neobjednání se snahou dlouhodobě řešit situaci lokálek i prostřednictvím konzervace kulhá. A důsledky neexistence institutu konzervace tak vidíme i díky diskusi kolem návrhu SČ kraje každý den.

Vaše srovnávání nemá smysl také proto, že navržené škrtání s námi kraj, i přesto, že do tratí dáváme velké množství finančních prostředků státu, také nekonzultoval. A pokud mám dobré informace, nebylo to konzultováno ani se Správou železnic. Takže bych se do něj tedy nepouštěl.

Kraj má dopravní plán, ve kterém jsou vlaky vedeny, a dle toho se správce infrastruktury dlouhodoběji chová. Objednatel tedy svým krátkozrakým a s námi nekonzultovaným rozhodnutím poškozuje stát.

Ještě chci dodat, že  je ale důležité velmi pečlivě rozlišovat mezi jednotlivými dráhami (lokálkami). Jistě není a ani nemohl být mířen návrh na „lokálky“ typu tratě 210, o níž jsem mluvil včera v Dobříši. Trať je celodenně obsluhována od brzkých ranních hodin ve zhruba hodinovém až dvouhodinovém taktu. Objednatelé drážní dopravy pak mají samozřejmě v ruce zásadní nástroj, a tím je právě stanovení rozsahu objednávky pro danou trať, kde lze jednoznačně vyjevit případný zájem stran provozu či jeho případném rozvoji.

Pokud jde panu ministrovi tak o lokálky, z jakého důvodu toleruje nečinnost Správy železnic u Kozí dráhy a neschopnost za osm let uvést do provozu sesuvem poškozenou trať Lovosice – Teplice?
 
Je to trochu debata o tom, co bylo dříve, jestli vejce, nebo slepice. Taky to není o nějaké toleranci/netoleranci. … Každopádně pravdou je toto:
•        objednávku osobní dopravy na této jednokolejné regionální trati Ústecký kraj ukončil v roce 2007;
•        současné vedení kraje, konkrétně Rada kraje rozhodla, že objedná osobní dopravu v úseku Děčín – Oldřichov u Duchcova v omezeném rozsahu za účelem  víkendové turistické dopravy od 1. října 2021;
•        je zde zásadní neshoda o způsobu využívání tělesa dráhy;
•        Správa železnic trať provozuje v omezeném rozsahu v souladu s povinnostmi a podmínkami dle rozhodnutí Drážního úřadu z roku 2010 (nad rámec toho, dráha není využívána téměř 20 let);
•        SŽ předloží Centrální komisi MD záměr na opravu trati v úseku Děčín – Telnice v rozsahu nezbytném pro zajištění bezpečného provozování drážního provozu;
•        bude-li schválen záměr na opravu trati, začne SŽ s opravou;
•        v současnosti je na části trati Děčín hl. n. západ – Oldřichov u Duchcova zavedena dlouhodobá výluka a řeší se případné financování.
Současná situace je tedy důsledkem, ne příčinou situace na Kozí dráze.

I na trati Lovosice/Teplice nejde o nějakou schopnost či neschopnost, neboť:

•        v úseku Radejčín – Chotiměř bude pro obnovení provozu nutné realizovat větší sanace železničního spodku, než pouze v oblasti vlastního sesuvu Dobkovičky, byly totiž zjištěny poruchy na 3 dalších lokalitách;
•        projekt bude rozšířen o úseky navazující na sesuv v obou směrech (tzn. Radejčín – sesuv a sesuv – Chotiměř) a o geotechnický projekt sesuvných území, zadání těchto průzkumů a jejich realizaci předpokládáme letos;
•        aktuálně  běží průzkumné práce v rámci přípravy dokumentace pro společné povolení a projektové dokumentace;
•        realizace investiční stavby je plánována na roky 2023 a 2024, s ukončením v prosinci 2024, do obnovení provozu na celé trati tedy zbývá 3,5 roku, během kterých by mělo dojít také k sanaci úseků navazujících na sesuv Dobkovičky;
•        úsek Lovosice – Chotiměř byl opravený v loňském roce a 6. 6. 2020 byla vlaková doprava obnovena.

Jakým způsobem chce pan ministr bojovat za lokálky ve Středočeském kraji, když není zastupitelem?

Lidé či starostové se na mne jako ministra dopravy obracejí, tak chci situaci v rámci svých možností řešit. Setkám se s nimi a budu se snažit pomoci v nastalé diskusi před definitivním podzimním objednáním cesty. Kdo chce jednat, bude mít možnost. Já budu hájit zájmy cestujících a státu, který i lokální dopravu z nemalé části financuje.

 Je podle pana ministra ekologičtější vlak se 30 cestujícími nebo autobus se 30 cestujícími?

Z globálního pohledu je železniční doprava bez pochyb ekologičtější (ano, najdete případ, kde budete chtít porovnávat neremotorizovanou 810 s autobusem s vysokou EN). Je samozřejmě možné, že v některých přepravních relacích může být ekonomicky nikoli ekologicky výhodnější autobus. Navíc případné další autobusy budou více zatěžovat a opotřebovávat užívané silnice v momentě, kde bude vedle žel. dopravní cesta, která musí být stejně udržována ve sjízdném stavu.

Jak často jezdí pan ministr vlakem z Dobříše do zaměstnání?

Dotaz na to, jestli jezdím vlakem do práce, je irelevantní, lokálkami jezdím celý život a nezastírám, že jsem propagátor vlakové formy dopravy i rekreace, což odpovídá trendům celé Evropy.

Tagy Karel Havlíček konzervace dráhy omezení provozu na regionálních tratích Středočeský kraj
443 komentářů