Pardubický radní pro dopravu vysvětluje ústupky BusLine. Pokuty nám spoje neodjezdí, říká

Autobusy SOR společnosti BusLine Pardubicko. Foto: BusLineAutobusy SOR společnosti BusLine Pardubicko. Foto: BusLine

Jsme realisté a nečekáme, že BusLine najde chybějící desítky řidičů hned, říká Kortyš.

Pardubický kraj od září ulevil společnosti BusLine Pardubicko, když jí snížil objem objednávané dopravy a seškrtal část spojů. Na seznam zrušených spojů se dostal například školní spoj. BusLine Pardubicko je přitom jediným dopravcem, který v kraji neplní novou smlouvu.

Náměstek hejtmana Pardubického kraje Michal Kortyš (ODS) tvrdí, že model řešení je ideální. Odpovědi na otázky Zdopravy.cz jsou písemné.

Kolik je celková výše pokuty za neodjeté spoje vyměřená od začátku smlouvy?

Vyčíslování sankcí stále probíhá.

Z jakého důvodu ustupujete společnosti v redukci počtu spojů a netrváte na dodržení původního kontraktu?

Bohužel vzhledem k dlouhodobé situaci na trhu práce nemá dopravce dostatečný počet řidičů, kteří by mohli fyzicky pasažéry vozit. Šoféři mají náročnou a zodpovědnou práci, kterou ne každý chce v dnešní době dělat. To není pouze problém společnosti BusLine, ale bohužel to platí i u dalších firem v jiných oborech. (Jiní dopravci v kraji spoje neruší, pozn. redakce.) My jsme v situaci, kdy firma v souladu se všemi povinnostmi a zákony vyhrála výběrové řízení, ale bohužel v současné době stále nemá dostatek řidičů. Již od začátku se snažíme situaci řešit a dopravci pomoci. Jsme ale také po špatném startu nového dopravce realisté a nečekáme, že BusLine najde chybějící desítky řidičů hned.

Proto jednáme o tom, aby se zpočátku některé spoje zredukovaly a postupem času, až firma sežene více řidičů, se spoje postupně naopak přidávaly. Na dodržení původního kontraktu v delším časovém horizontu samozřejmě trváme a budeme s BusLine jednat o smluvních pokutách. Tendr se vypsal na deset let. Ačkoliv chápeme, že zpočátku mohou nastat komplikace, je nutné je co nejdříve vyřešit a cestujícím opět poskytovat nejenom komfort, ale také objednaný rozsah spojů. To je naším cílem.

Nemáte obavy, že nové škrty dál zneatraktivní veřejnou dopravu a prohloubí ztráty?

K úpravám jízdního řádu bychom museli přistoupit tak jako tak, jelikož v posledních letech objem objednávané dopravy rostl a i s ohledem na ceny vstupů, a to včetně pohonných hmot, si nemůžeme dovolit vozit vzduch. Dílčí úprava jízdního řádu není žádnou revolucí, ale pouze vypuštěním 67 spojů z téměř 1700, které denně BusLine zajišťuje. Jednalo se nejčastěji o dopolední či další méně využívané spoje. V těch nejdůležitějších jsme neškrtali a velice tvrdě trvali na tom, že ty BusLine prostě odjet musí bez diskuzí.

Naší prioritou je zajistit dětem dopravu do školy, dospělým do práce, seniorům na nákupy, k lékaři a samozřejmě zpět. Zaručit lidem jistotu, že se dostanou tam, kam potřebují ráno a odpoledne zpět.

Čím si Pardubický kraj vysvětluje, že ostatní dopravci jezdí bez problémů?

Asi žádný dopravce či firma v republice nemá řidičů dostatek. To je fakt, proto si je také mezi sebou přetahují, a tím se řidičům zlepšují pracovní podmínky a zvedají výplaty. Já jim to samozřejmě přeji, protože, jak všichni víme, „řidič, ten tvrdý chleba má“. A je to pravda. Stačí se podívat kolem sebe a vidíme, že řidiče hledají městské dopravní podniky i soukromí dopravci. Některá města kvůli nedostatku řidičů omezují spoje či ruší celé linky.

To, že start BusLine v Pardubickém kraji byl zpočátku opravdu špatný, je dle mého názoru mixem několika věcí: nedostatku řidičů, podcenění přípravy BusLine na převzetí linek a složité majetkové vztahy týkající se některých autobusových nádraží. Tam, kde BusLine prokazatelně udělal chybu, budeme požadovat kompenzace a pokuty. Jenže pokuty nám nové spoje neodjezdí.

Proto se v tuto chvíli soustředíme na to, aby jezdily základní spoje, které později doplníme. Chtěl bych se všem cestujícím, kteří se kvůli zpoždění nedostali včas do práce či školy omluvit. Opravdu jsme nečekali, že za dopravce budeme muset řešit tyto problémy. BusLine ví, že musí přidat, jde o jeho dobré jméno a budoucnost.

Tagy BusLine Pardubicko Pardubický kraj
59 komentářů