Příští rok začne Pardubický kraj stavět další přivaděč k D35, cena nejdražšího vyšplhala k 2,5 miliardy

Zahájení stavby obchvatu Dašic. Foto: Metrostav InfrastructureZahájení stavby obchvatu Dašic. Foto: Metrostav Infrastructure

Obchvat Vysokého Mýta a Chocně se má stát největší investicí kraje v historii.

Po dvou letos zahájených stavbách začne Pardubický kraj příští rok se stavbou dalších dvou přivaděčů k dálnici D35. Po kontrolním dnu to uvedl Pardubický kraj v tiskové zprávě.

Letos kraj začal s napojením k D35 u Dašic a stavbou obchvatu u Rokytna a Býště. Příští rok začne rozšíření a modernizace silnice II/312 z Chocně na České Libchavy, kde se jedná o zachování stávající trasy. Jde o úsek, který je součástí přivaděče ze Žamberka.

Předání staveniště je v tuto chvíli naplánováno na duben příštího roku po ukončení zimní údržby. Na trase však již nyní probíhají přípravné práce na kácení dřevin v celém úseku stavby, které bude provedeno v zimním období. Zároveň necháváme zpracovat dopravně-inženýrské opatření tak, aby původní termín dokončení stavby zůstal beze změny,“ řekl hejtman Martin Netolický. Samostatnou stavbou v rámci této trasy je pak obchvat obce Mostek, kde v tuto chvíli probíhá kompletace projektové dokumentace pro podání žádosti o vydání rozhodnutí o umístění stavby.

V případě letos zahájených staveb jsou nové silnice v různé fázi rozestavěnosti. „U Dašic probíhají zemní práce na přesunu ornice a přípravné práce na zakládání mostu přes Loučnou. V Býšti se rovněž přesouvá ornice a připravujeme základní vytyčovací síť celé stavby. Zároveň jednáme s ŘSD ve věci napojení sjezdu z dálnice D35 na obec Rokytno, kde je nutné zdemolovat jeden stavební objekt,“ dodal náměstek hejtmana pro oblast dopravy Michal Kortyš ke dvěma letos zahájeným stavbám v nové trase.

Součástí přivaděčů je i modernizace silnice II/360 z Ústí nad Orlicí do Litomyšle ve stávající trase. „V tuto chvíli se pracuje na úseku Němčice – Sloupnice s ukončením v křižovatce se silnicí III/36015 na České Heřmanice. Tímto úsekem budou stavební práce v roce 2022 ukončeny. V příštím roce pak bude provedena modernizace úseku silnice II/360 v Havlíčkově ulici v Litomyšli, kde bude město zároveň za svoje finanční prostředky řešit chodník,“ dodal náměstek hejtmana pro oblast investic Roman Línek.

Obchvat Vysokého Mýta a Chocně jako nejkomplikovanější stavba

Nejkomplikovanější a finančně nejnáročnější stavbou je napojení silnice II/312 na D35 MÚK Vysoké Mýto – západ. Celkem třináct kilometrů dlouhý úsek bude současně obchvatem Vysokého Mýta a Chocně i přeložkou silnice II/312. „Nyní ještě přibyla čtyři mimoúrovňová železniční křížení. Jedno je na koridorové trati, kde bude traťová rychlost 200 kilometrů v hodině a úrovňový přejezd tak není možný. Druhý nadjezd bude nad tratí Choceň – Týniště nad Orlicí pro traťovou rychlost 160 kilometrů v hodině. Dva mimoúrovňové přejezdy se plánují pro zvýšení traťové rychlosti lokálních tratí do Vysokého Mýta,“ dodal Kortyš. Stavba má zatím pravomocné stanovisko ministerstva životního prostředí v procesu EIA.

Trasa navrhované přeložky silnice II/312 Vysoké Mýto - Choceň. Foto: Pardubický kraj

Trasa navrhované přeložky silnice II/312 Vysoké Mýto – Choceň. Foto: Pardubický kraj

Na žádost města Chocně a iniciativy občanů jsem zařadil druhou variantu trasy i s tím rizikem, že se stavba prodraží a termíny prodlouží. Bylo vybráno kladné stanovisko a vzdálenější trasa od města byla označena jako výhodnější pro vliv na životní prostředí. Na posouzení EIA navázala technická studie, která poskytuje odpovědi na otázky plánované ceny díla, majetkoprávní projednatelnosti a technického řešení. Z důvodu vychýlení vybrané trasy kolem Chocně mimo vyznačený koridor se v tuto chvíli připravují nové zásady územního rozvoje. Z těchto důvodů jsem rozhodl oddělit obchvat Vysokého Mýta a připravit zadávací řízení na zpracovatele projektové dokumentace pro územní řízení na tento úsek s tím, že bude zahájeno v březnu 2023,“ dodal Kortyš. V optimálním případě začne stavba kolem Vysokého Mýta v roce 2025, druhý úsek v roce 2028.

Podle hejtmana Martina Netolického se v tuto chvíli jedná o pravděpodobně největší silniční stavbu v dějinách Pardubického kraje. „Na tuto stavbu byla memorandem určena částka 1,2 miliardy korun. Vyhotovením studie proveditelnosti se započtením vyvolaných událostí suma vzrostla na 1,8 miliardy korun. Zpracovávaná technická studie, zejména podrobným posouzením objektů, mostů, nadjezdů, křižovatek, velkých stavebních prací, zpřesňuje náklady na přibližně 2,5 miliardy korun,“ dodal Netolický.

Tagy D35 II/312 II/312 Vysoké Mýto - Choceň Pardubický kraj přivaděče na D35
30 komentářů