Pardubický kraj chystá modernizace silnic za 2,5 miliardy korun

Silnice II/360 v Pardubickém kraji prošla velkou rekonstrukcí v roce 2010 za evropské dotace. Šlo o úsek na opačnou stranu od Litomyšle: do Poličky. Foto: ROP SeverovýchodSilnice II/360 v Pardubickém kraji prošla velkou rekonstrukcí v roce 2010 za evropské dotace. Šlo o úsek na opačnou stranu od Litomyšle: do Poličky. Foto: ROP Severovýchod

Kraj chce připravit více projektů najednou, aby nepřišel o evropské dotace v případě komplikací některé ze staveb.

Zahájení další fáze příprav na modernizaci celkem 14 silnic II. třídy schválili pardubičtí krajští radní. Odhadovaná hodnota všech zakázek je 2,5 miliardy. Kraj na ně chce použít peníze z Integrovaného operačního programu. Poslední rozhodnutí radních znamená souhlas s vypsáním soutěže na zpracovatele dokumentace pro územní rozhodnutí. Cílem tohoto postupu je prověření území a zahájení majetkoprávní přípravy projektů.

Všechny vybrané stavby splňují kritéria pro podání žádostí o podporu ze strukturálních fondů Evropské unie. „Původně jsme vytipovali 17 staveb s tím, že jsme následně nechali posoudit tyto úseky z hlediska splnění podmínek modernizací silnic, což je stěžejní podmínka, kterou je nutné v rámci projektů IROP splnit. Z tohoto posouzení nám vyšlo 14 úseků, které nyní podrobně projekčně připravíme,“ sdělil náměstek hejtmana pro oblast investic Roman Línek.

360 milionů na spojnici Litomyšl – Nové Hrady

Mezi finančně i stavebně nejnáročnější stavby patří modernizace téměř 14 kilometrů dlouhého úseku silnice II/358 z Litomyšle do Nových Hradů za 360 milionů korun. „Vzhledem k délce úseku předpokládáme rozdělení do několika etap tak, abychom byli schopni zajistit standardní obslužnost území, a to včetně autobusové dopravy,“ řekl k jednomu z projektů náměstek hejtmana pro oblast dopravy a dopravní obslužnosti Michal Kortyš. V obcích chce využít takzvaný tichý asfalt.

Mezi další velké stavby spadá i modernizace desetikilometrového úseku silnice II/360 z Ústí nad Orlicí do Letohradu za více než 260 milionů korun nebo modernizace silnice z Týnišťka do Chocně za 250 milionů korun.

Kraj chce připravovat více projektů najednou, aby měl dostatečnou zásobu pro případ komplikací. „Pokud se některý z nich dostane v rámci projektování do komplikací, můžeme v žebříčku priorit posunout jiný projekt. Nechceme, aby došlo k situaci, kdy bude příležitost čerpat prostředky, ale my nebudeme mít dostatečně připravené projekty,“ uvedl radní pro evropské fondy Ladislav Valtr.

Tagy irop Pardubický kraj silnice II. třídy
Žádné komentáře