Ostrava řeší, jak proměnit okolí Hlavního nádraží. Hledá autory urbanistické studie

Přednádražní prostor u ostravského hlavního nádraží. Foto: Draceane / Wikimedia CommonsPřednádražní prostor u ostravského hlavního nádraží. Foto: Draceane / Wikimedia Commons

Nadchod má skončit, k nástupištím se bude chodit podchodem.

Město Ostrava vyhlásilo veřejnou zakázku na zpracovatele urbanistického návrhu okolí hlavního nádraží. Jeho cílem bude nové pojetí jako jednoho z klíčových přestupních terminálů s atraktivním veřejným prostorem. „Jeho aktuální využití a vzhled však neodpovídají současným potřebám ani očekáváním cestujících, je proto dlouhodobě centrem pozornosti,“ uvedlo město v tiskové zprávě.

Dokumentace je na profilu zadavatele. „Znalí historie budou vědět, že řešení hlavního nádraží je tak trochu evergreen, nicméně to, na co jednotlivé návrhy a jejich zpracovatelé vždy narazili, bylo řešení tramvajové dopravy v území, bezbariérovost a smysluplné přestupní vazby. Pro současné zadání jsme využili veškeré získané zkušenosti a informace s cílem zajistit jeho realizovatelnost. Zaměřujeme se však také na vazbu s projekty Správy železnic a zakázku jsme dle návrhu Městského ateliéru prostorového plánování a architektury koncipovali tak, aby hlavním kritériem pro výběr zhotovitele byl profesní přístup uchazečů, a cílíme tak na vysokou kvalitu řešení,“ řekla investiční náměstkyně primátora Zuzana Bajgarová.

Komise bude vybírat odborný tým složený z architektů a dopravních specialistů, a to na základě multikriteriálního hodnocení – kvality navrženého řešení, kvalifikace osob a nabídkové ceny. Nabídky lze podávat do 31. ledna 2022.

Vymístění tramvajové smyčky neprojde

Radnice v minulosti pracovala s několika variantami řešení přednádraží, poslední z nich předpokládala umístění muzea dopravy v předprostoru nádraží a vymístění tramvajové smyčky. Právě vymístění tramvajové smyčky se však v rámci projektové přípravy potvrdilo jako ekonomicky i provozně neopodstatněné, a město je proto nuceno přistoupit k jiné variantě.

Projekt nutně naváže na připravovanou rekonstrukci železničního uzlu Ostrava, kde je investorem Správa železnic. Ten zahrnuje mimo jiné kompletní rekonstrukci kolejiště a přístupu k nástupištím. Uvedená akce reaguje na přípravu výstavby vysokorychlostní trati do Ostravy, kdy hlavní nádraží bude jednou z klíčových zastávek. „Město se po sérii jednání s představiteli Správy železnic dohodlo na variantě přístupu k nástupištím podchodem, které představují nejefektivnější propojení vlakových nástupišť, nástupišť pro MHD a plánovaného podzemního parkoviště,“ uvedlo město. Dosud vede k nástupištím nadchod. Součástí řešení budou také pěší a cyklistické vazby na okolí.

Nabídky mohou zájemci podat do 10 hodin dne 31. ledna 2022. Návrhy bude hodnotit radou jmenována komise a část kvality navrženého postupu pak odborná pracovní skupina ve složení: Ing. arch. Ondřej Chybík, akad. arch. Vít Máslo, Ing. Martin Chovanec a Ing. arch. Ondřej Vysloužil.

Rada o výběru dodavatele rozhodne v únoru, současně bude také uzavřena smlouva a její plnění začne pravděpodobně v březnu 2022.

Tagy ostrava Ostrava hlavní nádraží
36 komentářů