Správa železnic začala hledat projektanta velké přestavby uzlu Ostrava

Ostrava, hlavní nádraží. Autor: Zdopravy.cz/Jan ŠindelářOstrava, hlavní nádraží. Autor: Zdopravy.cz/Jan Šindelář

Správa železniční dopravní cesty dnes udělala další krok směrem k velké modernizaci uzlu Ostrava, když vypsala tendr na zpracování záměru

Správa železniční dopravní cesty dnes udělala další krok směrem k velké modernizaci uzlu Ostrava, když vypsala tendr na zpracování záměru projektu. Zakázka má předpokládanou hodnotu 92 milionů korun, vítěz spolu s projektem zpracuje i dokumentace pro územní řízení a vliv stavby na životní prostředí (EIA). Cena v soutěži bude mít 60 procentní váhu, zbytek připadá na zkušenosti členů řešitelského týmu.

„Jde o následný projektový stupeň, který navazuje na studii proveditelnosti a podrobněji rozpracovává vybranou variantu,“ uvedla mluvčí SŽDC Radka Pistoriusová.

Samotná modernizace pak bude patřit k největším železničním stavbám od dokončení devítimiliardového Nového spojení v Praze v roce 2009. Odhadované náklady se blíží osmi miliardám korun, budou se ale ještě upřesňovat.

Ministerstvo dopravy dalo přípravě zelenou začátkem loňského roku. Zvítězila přitom varianta velkorysé přestavby úseku mezi Svinovem a hlavním nádražím včetně výstavby mimoúrovňové křižovatky tratí.

Uzel Ostrava - blokové schéma. Pramen: SŽDC

Uzel Ostrava – blokové schéma.
Pramen: SŽDC

SŽDC plánuje ztrojkolejnění úseku s rozšířením na čtyřkolejné řešení v obvodu stanice Ostrava hlavní nádraží. Modernizace umožní vlakům průjezd rychlostí 120 kilometrů v hodině. Rekonstrukcí projde také stanice Ostrava střed, zřídí se mimoúrovňový bezbariérový přístup na nástupiště, železničáři rovněž prodlouží peron na zastávce Stodolní.

Původně plánovaný termín zahájení stavby byl rok 2021, ten je ale dnes optimistickou variantou. Pravděpodobnější je první kopnutí o rok později. Stavba potrvá čtyři roky.

Tagy ostrava projekt SŽDC uzell
58 komentářů