Sedm let a 25 miliard. Proměna železniční uzlu Ostrava je v procesu EIA

Nádraží Ostrava - Svinov. Foto: České dráhyNádraží Ostrava - Svinov. Foto: České dráhy

S předpokládanými náklady ve výši 25 miliard se záměr zcela vymyká dosavadním projektům na české železnici.

Přesně po roce od schválení centrální komisí ministerstva dopravy udělala Správa železnic další krok k velké modernizaci železničního uzlu Ostrava. Plán poslala do procesu posouzení vlivu na okolí (EIA). S předpokládanými investičními náklady ve výši 25 miliard korun se záměr zcela vymyká dosavadním projektům na české železnici. Stavět se má podle dokumentace EIA od srpna 2025 do července 2032.

Přestavba uzlu Ostrava (nákres v pdf) zahrnuje především kompletní rekonstrukci úseku Ostrava-Hrušov – Ostrava-Svinov včetně ztříkolejnění úseku Ostrava-Svinov – Ostrava hl. n., výstavbu přesmyku zvyšujícího kapacitu trati, výstavbu nového podchodu ve stanici Ostrava hl. n. a rekonstrukci stanice Ostrava střed. Uzel zůstane elektrifikován stejnosměrnou soustavou 3 kV, bude ale připraven na přechod na střídavou soustavu 25 kV.

„Páteřní úsek Ostrava-Svinov – Ostrava hl. n. bude kompletně zmodernizován pro rychlost 120 km/h. S vybudováním předjízdných kolejí pro vlaky nákladní dopravy délky 740 m a přesmykové koleje č. 107a prostorově souvisí zrušení zast. Mariánské Hory a novostavba žel. mostu přes ulici Švermova. Vlakotvorná činnost bude nově soustředěna do pravého seřaďovacího nádraží. Levé nádraží je uvažováno z hlediska řadicích prací jako pomocné, určené především pro místní práci, třídění a odstavování vozů,“ píše se v dokumentaci.

Kompletní rekonstrukcí projde osobní nádraží Ostrava hl. n. Součástí bude obnova železničního svršku i spodku, zbudování nových nástupišť se zastřešením a výstavba nového, pět metrů širokého podchodu, který nahradí dosavadní přístup na nástupiště lávkami a schodišti. Samostatnou stavbou, u které ještě nejsou určeny termíny, pak má být adaptace samotné budovy nádraží. „Předpokládá se zadání stavby, která bude reagovat na nové řešení mimoúrovňového přístupu pro cestující,“ stojí v dokumentaci.

Na zastávce Ostrava-Stodolní se prodlouží nástupiště na délku 300 metrů kvůli odbavování dlouhých vlaků dálkové osobní dopravy.

Zásadními objekty hlavní koridorové trati směr Bohumín jsou novostavba mostu přes Hlučínskou ulici a dvoukolejné přemostění řeky Ostravice novými příhradovými konstrukcemi.

Součástí plánu je i novostavba areálu traťového okrsku Správy tratí, areálu technicko-hygienické údržby a četné přeložky inženýrských sítí.

Modernizace uzlu Ostrava se plánuje dlouhá léta. V roce 2017, kdy ministerská komise schválila studii proveditelnosti, uváděla Správa železnic jako termín zahájení rok 2021. Náklady tenkrát odhadovala na necelých osm miliard.

Tagy EIA Správa železnic uzel Ostrava
134 komentářů