Infrastruktura Železnice

Odboráři odmítají plány na konzervaci lokálek, novelu začnou řešit poslanci na probíhající schůzi

Kozí dráha nedaleko Děčína. Autor: Phoenix CZE – Vlastní dílo, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=65025077
Kozí dráha nedaleko Děčína. Autor: Phoenix CZE – Vlastní dílo, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=65025077
Podle odborářů návrh ohrožuje stovky kilometrů tratí.

Odborové sdružení železničářů (OSŽ) se postavilo proti plánu poslance ANO 2011 Martina Kolovratníka, Správy železnic a Ministerstva dopravy umožnit takzvanou konzervaci nevyužívaných tratí. Po Asociaci krajů či Svazu měst a obcí tak plány státu získaly dalšího silného kritika.

Tento návrh ohrožuje řadu železničních tratí v republice, stovky kilometrů tratí, a to všechno v době, kdy Evropa podporuje rozvoj železniční dopravy,“ citují stránky Odborového sdružení železničářů místopředsedu organizace Vladislava Vokouna.

Představenstvo odborářů přijalo usnesení, v němž vyjadřuje zásadní nesouhlas s pozměňovacím návrhem zákona. „V době, kdy se EU rozhodla podpořit rozvoj železniční osobní i nákladní dopravy, považuje Představenstvo OSŽ návrhy pana Kolovratníka za naprosto nepřijatelné,“ uvádí se v textu.

O novele zákona o dráhách mají jednat při probíhající schůzi poslanci. Zatím není rozhodnuto, který den projednávání nastane. Novela zákona o drahách měla původně řešit jen takzvanou transpozici evropských předpisu. Tvořivost některých poslanců ale nakonec do zákona přináší i jiné změny. Nově se bude řešit i protinávrh Ondřeje Polanského (Piráti), který Kolovratníkův plán na konzervaci dráhy ruší. Poslanci hospodářského výboru totiž už tento návrh přijali.

Deník Zdopravy.cz minulý týden zveřejnil tabulku poskytnutou Správou železnic o výši nákladů na údržbu nevyužitých tratí. Návrh zákona o dráhách počítá s tím, že by dlouhodobě nevyužívané tratě mohly být konzervovány.

Správa železnic zaslala tento týden novou tabulku, ve které jsou náklady na údržbu jednotlivých tratích nižší. V původní mělo dojít k chybě. Deník Zdopravy.cz ji zatím nezveřejnil. Potřebuje vyjasnit některé nejasnosti. Například náklady na údržbu tratě Děčín – Oldřichov u Duchcova jsou v nové tabulce zcela odlišné od částky, kterou Správa železnic vykázala v odpovědi na žádost o informaci pro tvůrce dokumentu Záhada lokálek v loňském roce. Stejně tak generální ředitel SŽ Jiří Svoboda uvedl, že nevyužívané tratě stojí ročně desítky milionů, možná i přes sto milionů korun. Z nové tabulky takový údaj ale nevyplývá.

88 Komentáře
nejnovější
nejstarší nejlépe hodnocené
Inline Feedbacks
View all comments
VIZEK2442

„Hledáme s ministerstvem dopravy cestu, jak dál s tratěmi, kde nejsou objednány výkony a bylo by škoda, aby stavba samotná zanikla,“ vysvětlil generální ředitel Správy železnic Jiří Svoboda.
Dělají všecho pro to,aby zanikly.

Mišin

Zákon o dráhách 266/1994 Sb.v aktuáním znění mimo jiné ukládá vlastníkům drah povinnosti. SŽ hospodaří s majetkem státu, který tvoří především železniční dopravní cestu. Plní funkci vlastníka dráhy, zajišťuje provozování, provozuschopnost, modernizaci a rozvoj železniční dopravní cesty. Zákon o dráhách 266/1994 Sb. mimo jiné: Vlastník dráhy je povinen zajistit údržbu a opravu dráhy v rozsahu nezbytném pro její provozuschopnost a umožnit styk dráhy s jinými dráhami. Provozuschopnost dráhy je technický stav dráhy zaručující její bezpečné a plynulé provozování. Vlastník dráhy je povinen zajistit provozování dráhy. Provozovatel dráhy je povinen provozovat dráhu pro potřeby plynulé a bezpečné drážní dopravy podle pravidel… Číst vice »

V.N.

Z mého pohledu by měl zákon stanovovat jaká budou pravidla při „odkonzervování drah“. O tom jsem zatím nikde nic nečetl. Dále konzervace dráhy by měla fungovat tak , že nebude snesen svršek , ani bourány stavby nutné pro zajištění provozu. Dále o konzervaci drah by měl rozhodovat DÚ na základě žádosti vlastníka dráhy a stanoviska příslušného kraje (u regionálních drah) či jiných dotčených subjektů- asi by byl nesmysl, kdyby vlastník nějaké vlečky chystal její oživení a týden před tím byla regionální dráha zakonzervována. Neměla by tam být ta automatika , že když vlastník bude chtít, tak DÚ rozhodne pozitivně… Poté… Číst vice »

Leinad

Hlavně bych udělal prioritu, když vlastník chce, musí napřed nabídnout prodej. (I dražbou se symbolickou vyvolávací cenou)

Alibaba

Tak SŽ některé tratě i nabízela, některé byly i koupeny, ale ne každý má na to to koupit a následně provozovat. Podle mě je nejnáročnější splnit požadavky Zákona o drahách, pokud se má provoz obnovit. Taková obec by si třeba musela sehnat nějakého provozovatele dráhy, viz Hevlín. I pan ředitel z AŽD tu psal/nebo jsem ho někde slyšel o náročnosti vypapírování všech požadavků.

Josef Král

A co elektrifikovaná trať z Tršnice do Františkových Lázní? Nyní tam jezdí autobus ČD.

-TR-

Ještě nebyli dodáni Panteři, a vzhledem k tomu, že motorové vozy ČD kvůli uzavření hranic s Německem zajišťují výkony, které jinak zajišťují Němci, tak ani není čím tam jezdit.

Prazak

Gigantické České dráhy v době utlumení poptávky nedokážou najít pár motoráků navíc?

Alibaba

Tam žádný autobus ČD nejezdí, kde jste k tomu přišel?
A nákladní vlaky tam nejezdí?

xyz

Dvě různé tabulky s výrazně se odlišujícími čísly co do nákladů na údržbu vedlejších tratí? Ani to není nic nového – když Bártovic ministerstvo přišlo koncem léta 2010 s plánem znesjízdnění/zrušení tratí s ukazatelem „pod 1 mil. Kč na tržbách za dopravní cestu“ (bez ohledu na délku tratě!), tak u těch tratí (nebo až u těch, kde na „odobjednání“ osobní dopravy přistoupil příslušný z krajů?) nejprve uvádělo roční úsporu 200 – 300 mil. Kč, o pár týdnů později už najednou deklarovaná úspora byla jen 60 mil. Kč ročně. A teď babo raď, které z čísel mělo být pravdivé a které… Číst vice »

Jarda Š.

On je ale také podstatný rozdíl mezi tím, kolik peněz by ty lokálky potřebovaly a kolik na ně SŽ skutečně vynakládá. To se odráží v jejich technickém stavu.

Jan Krytinář

No hlavně je nejlepší, jak Šatava a další brojí proti konzervaci tratí. To že se do toho přidaly odbory, to snad není nutné ani komentovat. Ti kritizují vždy a všechno.

Ale co je hlavní – uvědomuje si někdo, kolik díky absenci konzervace zaniklo vleček? Kolik jich majitel radši vytrhal, než aby se o ně staral??? Díky jedné zakonzervované lokálce jsme také možná přišli o x vleček, které by se v budoucnu zprovoznili. Ale to šatavu a další chytráky nezajímá, hlavní je LOKÁLKA…

-TR-

Tak ať Kolovratník vymyslí návrh na konzervaci vleček, ne celých tratí.

Jan Krytinář

To je sice hezký argument, ale viděl někdo v tom pozměnovacím návrhu, že tratě pod uvedenou intenzitu se MUSÍ konzerovat? Já ne. O tom přece rozhoduje DÚ, takže když SŽ podá návrh, tak DÚ jej přece nemusí schválit.

Ale opravdu hezké je, jak se řeší jen a jen lokálky a na vlečky si nikdo nevzpomene. A já se těm majitelům nedivím, že to radši vytrhali, než aby se s tou vlečkou otravovali. A to je přesně česká klasika, rádobyodborníci do něčeho v rámci svého zájmu a přesvědčení kecají a zadupají tím x jiných věcí.

xyz

https://zdopravy.cz/wp-content/uploads/2021/02/T-912-PN-Kolovratnik_7.docx

„Drážní správní úřad na žádost vlastníka dráhy celostátní, regionální nebo místní nebo vlečky anebo jejich části povolí její konzervaci, není-li taková dráha nebo její část po dobu 2 let po sobě jdoucích před podáním žádosti užita v rozsahu alespoň 1500 jízd ročně za účelem přepravy cestujících a 12 jízd ročně za účelem přepravy věcí.“

Ano, úřad „povolí“ (na základě stanovených kriterií“. Tzn. vyhoví žádosti. Tzn. nemáte pravdu.

Jan Krytinář

Aha, tak v tom případě máte pravdu a já si to špatně vyložil. Stačí však změnit forumlaci tak, aby to DÚ posoudil a pak teprve povolil… To je také vtip, Šatava a spol neustále kritizují, ale že by něco kloudného navrhli, to ne.

Nicméně že se díky absenci konzervace zrušilo několik desítek vleček, to je fakt a další a další se rušit budou, nebude-li konzervace dráhy uzákoněna.

xyz

„To je také vtip, Šatava a spol neustále kritizují, ale že by něco kloudného navrhli, to ne.“
„Šatava a spol.“ nejsou poslanci ani členové vlády, takže jim takové navrhování ani nepřísluší (další logickou variantou je, že nic navrhovat nepotřebují, protože nynější stav v této věci považují za dostačující).

Luboš Beneš

Navíc oni chtějí jezdit, ale dobrá správa jim to nechce dovolit, protože dráha o kterou se tak dobře stará je nesjízdná.

A. Mikulka

Co to meleš neustále dokola, copak ti Šatava zaočkoval manželku?

Dominik

Ale už není psáno, že vlastník o konzervaci musí požádat. Tudíž to neznamená, že každá dráha, která nevyhovuje bude zakonzervována.

xyz

Skutečně, to tam psáno není. Nicméně dává to nejistotu, že vlastník takto může požádat kdykoliv dle svého uvážení, tzn. na takových tratích nemá smysl počítat s jakýmkoliv dlouhodobějším sezónním kontraktem, protože kdykoliv může být (v souladu s návrhem – viz slova o přípustnosti odmítnutí pustit vlaky na trať navzdory předchozímu přidělení kapacity dráhy) podán „konzervační“ návrh.

Dominik

Toto by chtělo v zákoně tedy ještě ošetřit, aby nešlo odmítnout přidělit kapacit a pak zažádat o konzervaci. Ale jinak bych zákon o konzervaci uvítal, jako mezistupeň před úplným zrušením, ale s tím, že by se nesměli vytrhat koleje.

Alibaba

V tom případě si myslím, že bude platit další část odstavce z návrhu: „Doba, po kterou bylo provozování dráhy nebo její části omezeno jejím provozovatelem, se do doby podle věty první nezapočítává,…“
Poslední část: … „to neplatí, bylo-li provozování dráhy nebo její části omezeno jejím provozovatelem z důvodu činností spojených s údržbou nebo opravou dráhy.“ se použít nedá, protože na těch ohrožených tratích oprava ani údržba neprobíhá, jinak by se tam přece už jezdilo.

Dominik

Děkuji za doplnění, špatně jsem si asi daný návrh zákona přečetl.
V tom případě akorát ještě neumožnit vytrhání kolejí.

Alibaba

Vytrhání je možné až po konzervaci, takže třeba Mladotice – Kralovice, ač místama bez svršku, tak by se dejure nemělo podařit ji zakonzervovat, protože oprava (jejíž doba se do doby neprovozu nemá započítávat) tam neprobíhá.
A vytrhání po konzervaci beru z praktických důvodů. Omezí se krádeže svršku, stejně mě to vychází, že při teoretické obnově se bude muset udělat svršek včetně štěrku znova z nového materiálu nebo z výzisku.

xyz

Tak ono by stačilo, aby se „konzervační“ zákon týkal fakt jen těch tratí, u kterých nemá nikdo zájem tam jezdit, tzn. ani tam o žádnou kapacitu nežádá.

Ale ono ne-e, holt se tam stanovují „sezónně-podměrečné“ limity 1500 spojů os. dopravy za rok („a“ 12 nákladních vlaků za rok)…

Dominik

Myslím, že to je odůvodněné, pokud tam jedou 2 vlaky ročně, tak opravdu není moc ekonomické tu trať udržovat, leda by se dle toho zvedl i poplatek za DC. Nebo tu trať odprodat (města, obce, spolky), když tak o ten provoz stojí.

Platamon

Myslím, že si vzali příklad z Francie- dne (neřeště prosím přesnost přepisu) – mají stav deposée (konzervace), declasée (zrušené) a deferére (vytrhání kolejnic. Mají na to celkem přesnou metodiku. V reálu, ale funguje stejně politika, některé „konzervované“ tratě jsou již cyklostezky nebo jim tu a tam chybí most, který něčemu překážel. Ale popis jak, která kategorie funguje a přechody jsou na relativně dlouhé opatření a ne jen 2-3 pragrafy, které leze ještě vykládat velmi „pružně“.

Nadšený železničář

Pan Šatava pouze reaguje na navrh konzervace (v daném případě likvidace) lokálek, předloženy panem Kolovratnikem. Věřím že dobrý návrh na nelikvidacni konzervaci by byl obecenstvem určitě prodiskutování a přijat. V Německu institut nelikvidacni konzervace dráhy existuje, a u nás by byl použitelný. 🙂

medical_examiner

Taky by mohl navrhnout konzervování některých silnic…😁
Mělo by to velkou výhodu – minimálně v některých případech by si toho nikdo nevšiml…

Chronosphere

Fááákt?

svojsin

Které konkrétní silnice máte na mysli?
Sta 3-4 příklady, děkuji.

gajda

Jenže jak to dopadne s konzervací vidím kousek ode mě z Lokte do Horního Slavkova, tomu říct trať je víc než odvážný, obnova provozu by byla spíš na roky než měsíce a SŽ tam stejně papírově pár milionů ročně utopí. To fakt není dobrej nápad to rozjet ve velkým.

xyz

Falešné dilema – už odedávna klidně mohl institut konzervace vleček existovat, a to zcela nezávisle na pravidle pro „konzervaci“ tratí.

Karl vB

Pane Krytináři, mám na vás dvě připomínky:
1. Neodporujete si ve vašem vyjádření? Jak mám chápat vaše dvě věty:
– …uvědomuje si někdo, kolik díky absenci konzervace zaniklo vleček?
– Díky jedné zakonzervované lokálce jsme také možná přišli o x vleček, …
2. Mám dojem, že pan Šatava vám očividně leží v žaludku, zmiňujete jej ve vaší replice na článek o odborech, přitom v článku o něm není ani slovo. Tím sám zpochybňujete věrohodnost vašeho vyjádření; zřejmě v tom bude něco osobního…

Bohumil Pokorný

Jak spolu prosím souvisí zakonzervování lokálky a zakonzervování vleček?

jan

Vybudovat tu infrastrukturu stojí mnoho peněz. Rozkrást je velmi jednoduché… A oni nejsou schopni ani pořádně obnovovat co 50 let. Vždyť to téměř nic nechce.. 50 let to slouží. Vlastně 100 let.. Třeba mosty a spol. Šašci jinde položí z eurofondů v zimě asfalt. A za 2 roky po větší zimě jde do.. Vyhazují se velké peníze za přejezdy. Nástupiště. Podchody. Různé tsi kraviny… Za ETCS neúměrné peníze.. Nesmyslné návrhy na budování ETCS do vlaků které jen přijednou do uzlu a vůbec pod ETCS nejezdí. TSI výklad pro boční tratě. Přitom maďaři vesele kupují léhké Tram2rail na boční tratě. A… Číst vice »

pkajetan

Největší finanční tunel je údržba, miliony a miliony korun, které nikdy nikdo nikde nehledá, ani nenajde. Kdyby „konzervace“ znamenala, že si spržel a ji podobní podřezají větev pod vlastní sprželí, protože pak už nebude z čeho krást, tak už konečně ty vedlejší tratě zrušme. Třeba za pár let vše povstane jak Fénix z popela….. Spržel bych postavil na úroveň neprůhlednosti hospodaření do stejné lajny s nemocnicemi, zdravotními pojišťovnami, armádou. Vše – bezdedné jámy na prachy a nikdo si nedovolí do toho šlápnout… Krásně nás tahle trojka postraší: bude válka, umřete bez pomoci a vlak bez ETCS nedojede bezpečně… To vše… Číst vice »

svojsin

Pro zajímavost z k-rep.

„Na traťovom úseku Bánovce nad Ondavou – Veľké Kapušany príde k trvalému zastaveniu železničnej dopravy z dôvodu dlhodobého nezáujmu verejnosti (8 vlakov)!

xyz

Při takovém počtu spojů (4 páry spojů, a to jen v pracovní dny; navíc v takovém rozložení, že první ranní i poslední „večerní“ spoje jedou proti převažujícímu směru dojížďky) bych se nezájmu nedivil na jakékoliv trati.

-TR-

Nezájem je způsoben pandemií koronaviru a cestovními restrikcemi. Tudíž z toho nelze usuzovat, zda má provoz na trati smysl nebo ne. Chtělo by to, aby objednávka vlakové dopravy na Slovensku byla svěřena jednotlivým krajům. Dlouhodobě to požaduje Banskobystrický kraj, už se zatím nesměle ozývají i jiné kraje. Nehledě na to, že v případě prodloužení koleje o rozchodu 1435 mm přes hranici na Ukrajinu by trať měla význam pro mezistátní dopravu do Užhorodu, mohly by tudy jezdit přímé vlaky z Košic. Vzhledem k tomu, jak krátký je úsek na ukrajinské straně, by pasová kontrola mohla probíhat přímo na nádraží v Užhorodu… Číst vice »

-TR-

Jinak proti dočasným redukcím kvůli koronaviru nemám nic, ty jsou odůvodnitelné a potřebné. Ovšem po pandemii by se správně mělo vše vrátit do původního stavu.

Jerry

Jo když ti v rámci kovidu zruší vlak po noční a po ranní .. je to pro zlost .. má to smysl bude líp

Alibaba

Protažení rozchodu 1435 až do osobního nádraží by bylo vhodné, jen za dob širokého rozchodu snad nikdy nebylo. Mám pocit, že normální rozchod šel trianglem směrem do Čopu. Otázka je, zda by nebylo logisticky lepší, aby se na hranicích přesedalo skrz celní a pasovou kontrolu.

-TR-

To není dobrý nápad, protože by to zbytečně vyžadovalo soupravu navíc z ukrajinské strany a prodražilo by se to. Aby to bylo efektivní, musela by jezdit slovenská souprava až do Užhorodu. Přímé spojení Košice – Užhorod bez přestupu je kromě toho také marketingově zajímavé.

Alibaba

Chápu, ale tady bude podle mě největší problém s přechodem Shengenské hranice, a práci slovenských celníků a pasováků v cizině, obecně s tím měla Ukrajina problémy, protože tihle úředníci byli chápáni jako součást ozbrojených složek ochrany státu. Časy se mění, mohlo by to být jinak.

-TR-

Tak není problém, aby slovenská kontrola proběhla na nádraží Veľké Kapušany.

Alibaba

Já jsem už dlouho nejel přes hranici do UK z SK (a zpět), ale tady vždy býval problém, že se hodně pašovalo a tak přes hranice jezdil vagón v provedení antipašerák = všechny prostory umožňující něco pašovat byly otevřené, protože jinak to celníci na hranicích rozmontovávali. Mám pocit, že i sedačky byly z laminátu, aby se do nich nedalo nic zašít. A nevím, jestli by se to dopravcům líbilo.
Nevím, jestli tento stav ještě dneska trvá, třeba se to zlepšilo. Proto jsem taky navrhoval přechod/přestup na hranicích, kdy si každý cestující táhne svá zavazadla.

-TR-

V současné době vlaky přes přechod Čierna nad Tisou – Čop nejezdí, a už tomu bude rok. Vlaky jsou psané v jízdním řádu, ale jsou dočasně zrušené kvůli koronaviru.

Jinak pokud by hranice byla otevřená, tak by jezdily i přímé motorové rychlíky Košice – Mukačevo vedené slovenskými motorovými vozy.

Iveta

Zajímavé je ,že píšete stále něco jiného ,zde se nejedná a nevyužívané tratě ,ale jak bylo řečeno o tratě s provozem menším než 1500 os vlaků ,nebo 12 nákladních za rok .Ona je Moldava ,nebo Vejprty nevyužívaná?V sezoně přepraví více lidí ,než některá lokálka za rok.Ano říkám to pořád trat od nikud nikam s nákladní dopravou 0 a 10 ti motoráky za rok pro šotouše je asi blbost ,ale rušit šmahem také .Sousední země obnovují za drahé peníze provoz na tratích a my jdeme úplně opačně.OSŽ se nám asi probralo a zajímavé je jak SŽDC přehodnocuje ty náklady na provoz… Číst vice »

xyz

Ne že bych jinak víceméně nesouhlasil, ale dodám, že trať na Moldavu je tak jako tak nad „konzervačním limitem“ 1500 spojů za rok.

xyz

A přece jen ještě něco – jednak – určitě ne všechny sousední země obnovují (např. Slovensko či Rakousko?) a jednak – obnova osobní dopravy např. v Německu se týká (některých) tratí, na kterých by u nás ke zrušení osobní dopravy vůbec nedošlo.

Místostarosta

Ten člověk co to vymyslel nemá všech pět pohromadě….. To bych tedy na zastupitelstvu v naší malé obci o 400 obyvatel mohl zakonzervovat chodníky po kterých přeci jdou jen děti na autobus dvakrát denně a obecní cesty které vedou na samoty a uklízet je jen jednou ročně případně nedávat tolik peněz na údržbu a nebo dokonce je úplně zavřít. Vždyť nějaká díra na cestě, ať si lidé koupí terénní vůz nebo helikoptéru… Ušetříme obecního zaměstnance, techniku,…. To bych to v příštích volbách asi zase vyhrál!

Alibaba

Myslím si, že tento mezistupeň mezi provozní tratí a zrušenou tratí obecně chybí. Je ale špatné, že tento návrh vůbec neřešil proces, za jakých podmínek by se měla trať znovu zprovoznit. Takhle to vypadalo, že to bude jen na náhodě.

aaabbb

Hlavně Správa železnic je známá tím, že si často své povinnosti vykládá hodně po svém, některé tratě konzervuje vlastně už dnes, i když k tomu žádné zákonné zmocnění nemá… Proto je potřeba, aby byly podmínky jasně specifikovány, nějaké sliby SŽ že to bude důkladně zvažovat jsou o ničem.

Jerry

Přesně důkazem je trať Děčín- Oldřichov u Duchcova. Sz na to sere .. a odmítá přidělení kapacity. To samé výluky .. udělají výluku a dopravci .. udělejte si to jak chcete

medical_examiner

To je přesné…alternativci to opravdu řeší jak chtějí…

Alibaba

A pan Kolovratník, který je v dozorčí radě (říkám to správně?) měl na SŽ taky dohlédnout.

Jerry

Ty uvedené částky za údržbu trati jsou jasné prestrelene.. SZ by tak nejradši udržovala jen koridory a Nazdar. Sz by mnela zredukovat hlavně úředníky, jim chybí lidí na dělnických pozicích.. odbory se vzbudily.. likvidátor železnice Kolovratník ať táhne..

medical_examiner

Já bych mu k tomu hned přispěl provazem…😁

Jerry

Až bude v akci koupím mu

Kalanis

Rýchlo, rýchlo behá Janko,
s rychlíkem ho spájá lanko.

noerf

Mě by zajímalo, jak se odbory postarají o to, aby ČD nekončili každý rok v osobní dopravě ve ztrátě desítek milionů Kč.
A mimochodem někteří jiní dopravci jsou pravidelně v zisku (například GWTR) při nižších cenách na km.

Jerry

Souvislost s tímto článkem?

Lada

Žádná, ale je to troll, takže to pro něj není směroplatný. Ale aspoň víme, že zisk 1,3 miliardy před koronou považuje za ztrátu.

noerf

Já bych rozlišoval hospodářský výsledek skupiny ČD (objemově tažený ČD Carg) a osobní dopravu.

Pajos

1. V které firmě se odbory postarají o to aby firma nebyla ve ztrátě?
2. Při tom zisku celé skupiny přes miliardu v posledních letech je ztráta v osobní dopravě v řádech desítek mil Kč jak píšete problém?

noerf

1) v žádné, stejně tak se nikde jinde odbory nevyjadřují k tomu, co by měl stát či kraje dělat, protože jim to nepřísluší. Na druhou stranu jsou odbory zastoupené v dozorčí radě ČD, tak by mohli zjistit, kde utíkají peníze, když negenerují zisk. 2) zhlediska daňového poplatníka ano, zejména když to jiní dopravci dokáží za menší dosyp od objednatele. Na druhou stranu myslím, že oba víme, že hlavním zdrojem zisků je ČD Cargo, ziskový je i výzkumný ústav železniční. Dále ČD spoluvlastní JLV a ČD Telematiku, což jsou ziskové společnosti, ale na druhou stranu za služby těchto firem ČD platí… Číst vice »

Pajos

V roce 2019 byl zisk osobní dopravy cd 58mil Kč!!! Namátkou v roce 2017 byla ztráta 1% vzhledem k výnosům, to taky nevypadá na nějaké extra špatné hospodaření. Takže když ČD před koronou dotáhly hospodaření do zisku tak co chcete řešit? Takže odbory které se vyjadřují k něčemu co jim nepřísluší se mají ještě postarat o to aby cd byly v zisku ikdyz v něm jsou? No asi by bylo dobré si první ověřit jestli jiní dopravci jsou skutečně v plusu a tedy jestli jim stačí ten menší dosyp od objednatele jak píšete… Jinak ta vaše věta nedává smysl. Když… Číst vice »

Štěpán

Tak schválně, bude tu aspoň 500 komentářů? 😀

Pražec

Aby jich bylo opravdu tolik, musíme ještě přidat klíčová slova „režijka“ a „šukafon“.

ABC

A „potenciál“!

Karl vB

Kdepak, 500 jich nebude. V této diskusi nelze hesla „použité vozy pro RegioJet“, nebo „oblíbený motorový vůz řady M152/ 810“, jako osvědčenou záruku neutuchající diskuse aplikovat. Dokonce i pan Luboš dnes absentuje…

Pája

Možná vymýšlí nový nick. On se tu určitě zase objeví.

xyz

Sice s mnohatýdenním zpožděním, ale přece – už jsem si myslel, že si toho odbory ani nevšimnou. 🙂

Ale tedy – jenom usnesení? Např. když šlo o to, jakou podobu „může“ a jakou „nesmí“ mít kontrakt Jihomoravského kraje s jedním z dopravců (ČD, a.s.), tak odboráři (včetně těch ze SŽDC, tedy subjektu, který s ČD „nemá vůbec nic společného“) byli daleko tvrdší.

Leinad

Samozřejmě.
Vlak ve kterém neplatí režijka, je pro modrogumy daleko horší, než zastavení provozu.

xyz

Z dřívějších (ne)kroků to tak vypadá – např. ministr financí nesměl předložit vládě k projednání novelu zákona o dani z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti, jinak by odbory vstoupily do (jejich slovy) časově neomezené stávky (1/2009), zato o 2 roky později se za podivných okolností zastavila osobní doprava na řadě tratí „na přání SŽDC“ a na několika tratích pak došlo k úplnému „zaterčování“. A to bez odborářských protestů.

medical_examiner

Jděte už s režijkami k šípku…
A moc si nezvykejte. Sice budou pouze ČD, respektive SD (Státní dráhy), ale režijka v nich nebude platit právě proto, že nebude vůbec…👺

Dominik

Však to začalo usnesením, k hrozbě stávky se přistoupilo až později.

xyz

S prominutím – usnášet se mohli snad před měsícem. Teď už mohli (jestli jim to fakt vadí) pokročit o kus dál.

(Mimochodem jaký paradox, že tento návrh ani vládou neprošel, protože je návrhem poslaneckým, nikoliv vládním.)

Dominik

Ono odmítnout tento zákon jako celek je nesmysl, spíš navrhnout úpravy (zakázat vytrhání kolejí, atd…). Ale zákon jako takový tu rozhodně chybí, jako mezistupeň před úplným zrušením.

Leinad

Moje představa konzervace by byla trať, po které něco může jet jednou za x měsíců. Teď objednám, první pracovní den to projede traťovka, večer můžu jet. Při větší frekvenci by nemusela traťová před každý vlak, ale to už zase není důvod konzervovat.

Dominik

To by docela narušovalo plán údržby a výluk, leda by byla podmínka objednávky třeba 14 dní až měsíc předem.

Leinad

Jo to beru. A cena za trasu po takové trati by tomu odpovídala (údržbu jen pro jeden vlak si ten vlak zaplatí)

xyz

„Ono odmítnout tento zákon jako celek je nesmysl, spíš navrhnout úpravy“
To už je taky zajímavá nádražácká dvojakost, kdy v 1/2009 NESMĚL být vůbec zákon o změně zdanění fyz. osob se závislé činnosti být dán k projednání vládě (namísto jediného požadavku ve smyslu zachování jedné daňové výjimky).

Dominik

Vytahujte záležitost 12 let starou, ti lidé nejsou ti stejní jako v roce 2009.

xyz

Nádražáci v provozu jsou i po těch 12 letech z větší části stejní.

Dominik

Znám dost lidí, co dělají na dráze a v roce 2009 jim nebylo ani 15.