Obrazem: Stavba nové trati Sudoměřice – Votice finišuje, vlaky mají projet už za rok

Mezenský zářez. Pramen: Správa železnicMezenský zářez. Pramen: Správa železnic

Vlaky budou v úseku jezdit až 200 km/h. Zahájení provozu je zde naplánováno na červen roku 2022.

V sobotu uspořádala Správa železnic den otevřených dveří na jedné z největších železničních staveb současnosti, novém úseku koridoru Sudoměřice – Votice. Při té příležitosti zveřejnila fotogalerii stavby, kterou deník Zdopravy.cz se souhlasem investora přináší. Obrázky jsou seřazeny ve směru od Sudoměřic k Voticím.

Téměř dvacetikilometrová stavba začala na jaře 2018, celkové investiční náklady přesahují sedm miliard korun. Samotnou stavbu získala v soutěži společnost OHL ŽS za 4,4 miliardy, ministerstvo dopravy aktuálně uvádí číslo 5,5 miliardy. Náklady zvýšily mimo jiné potíže při stavbě dvou tunelů a také přeprojektování celého (už rozestavěného) úseku z rychlosti 160 km/h na rychlost až 200 km/h (pro vlaky s naklápěcí skříní).

Posouvaly se i termíny zprovoznění nové trati. Původně mělo být hotovo už letos v létě, pak se termín posouval kvůli zmíněným potížím při ražbě tunelů. Naposledy Správa železnic hovořila o konci roku 2022, v nové smlouvě pak je ukončení prací posunuto až na květen 2023. Trať by nicméně mohla být zprovozněna dříve. „Zahájení provozu je zde naplánováno na červen roku 2022,“ uvedlo ministerstvo dopravy v tiskové zprávě ke dni otevřených dveří.

Trať se buduje z větší části v nové stopě.

Za Sudoměřicemi u lokality Lipiny se nové koleje odklánějí od původní trati. Pramen: Správa železnicNové koleje prozatím končí u prvního ze tří nadjezdů v této lokalitě. Tento převádí lesní cestu. Pramen: Správa železnicU Lipin se trať dostává do zářezu, který se postupně směrem k Meznu prohlubuje. Pramen: Správa železnicAsfaltové koberce pod tratí se ve skalních zářezech dělají kvůli odvodnění. Pramen: Správa železnicPohled k Sudoměřicím na třetí nadjezd. Pramen: Správa železnicZnovu pohled k Sudoměřicím, tentokrát z nadjezdu silnice 1/3. Stávající trať se odklání, v oblouku je vidět zastávka Mezno, která se přesune blíž k obci. Pramen: Správa železnicTrať pokračuje do velkého mezenského zářezu, který je až 19 metrů hluboký. Pramen: Správa železnicPřed vjezdem do zářezu vznikají nástupiště přesouvané zastávky Mezno. Je na místě bývalé silnice z Mitrovic do Mezna. Silnice byla vyvedena na nadjezd. Pramen: Správa železnicMezenský zářez. Pramen: Správa železnicPortál 840 metrů dlouhého tunelu Mezno. Pramen: Správa železnicPohled z portálu tunelu Mezno zpět k Sudoměřicím. Pramen: Správa železnicTunel Mezno je téměř hotový. Uprostřed je odvodňovací žlab. Pramen: Správa železnicZ tunelu je vidět nová zastávka Střezimíř a na ní umístěný přístřešek. Pramen: Správa železnicPohled na zastávku Střezimíř a portál tunelu Mezno (léto 2021). Pramen: Správa železnicNově vznikající zastávka Červený Újezd. Pramen: Správa železnicTunel Deboreč je 660 metrů dlouhý. Pramen: Správa železnicTunel Deboreč je téměř hotový. Pramen: Správa železnicPohled zpět k Sudoměřicím na portál tunelu Deboreč a na stavbu podchodu na budoucí zastávce Ješetice. Pramen: Správa železnicU Radíče trať překonává rokli a potok po 175 metrů dlouhém mostě. Pramen: Správa železnicU Radíče trať překonává rokli a potok po 175 metrů dlouhém mostě. Pramen: Správa železnicÚrovňové přejezdy zmizí. Tento (P5661) bude nahrazen nadjezdem (v pozadí). Pramen: Správa železnicHeřmaničky, provizorní propojení staré a nové tratě a vznikající zastávka. Pramen: Správa železnicMosty u Heřmaniček. Blíže je 180 metrů dlouhý, druhý dosahuje délky 244 metrů. Pramen: Správa železnicTrať za mosty pokračuje do nazdického zářezu a dál k Voticím. Pramen: Správa železnicMapa nového úseku mezi Sudoměřicemi a Voticemi. Foto: SŽDC
Tagy 4. koridor Správa železnic Sudoměřice - Votice
101 komentářů