LOT 3a leaderboard

Obrazem: Dvoumiliardová modernizace trati z Brna do Střelic pokračuje, zmizela lávka i most

Ukotvení staré lávky před její demontáží ve stanici Střelice. Foto: SkanskaUkotvení staré lávky před její demontáží ve stanici Střelice. Foto: Skanska

Do konce letošního roku by měla být trať kompletně elektrifikována.

Na trati z Brna do Zastávky u Brna začíná být patrná její budoucí podoba po velké modernizaci. Vznikají nové mosty, podchody a nástupiště, pracovníci sdružení Skanska a Elektrizace železnic také pokračují v přípravách na zdvoukolejnění počátku tratě od Střelic do Zastávky u Brna. Hotovo by mělo být do konce listopadu příštího roku.

Podle Skansky se denně na stavbě pohybuje 70 až 100 dělníků, strojníků a řidičů, práce se v posledních týdnech týkají hlavně mostních objektů. Došlo k demolici druhé poloviny starého cihelného mostu v Ostopovicích a ve Starém Lískovci a Střelicích se staví nový podchod. Byly zbudovány přibližně dvě třetiny základů pro trakční podpěry a snesen starý kolejový rošt. Pracuje se na odvodnění a sanaci železničního spodku v celé délce trasy.

Ve Střelicích zmizela ocelová lávka pro pěší, která vedla nad tratí, zmizela během jediné noční výluky. „Před zahájením prací jsme lávku ukotvili autojeřábem a spoje všech částí rozdělili pro lepší manipulaci s jednotlivými segmenty lávky. Pomocí autojeřábu pak odborníci snesli jedno středové a dvě krajní pole a dva podpěrné pilíře lávky, která pochází ze začátku 20. století,“ popsal noční práce projektový manažer společnosti Skanska Ondřej Zedník.

Elektrizace bude hotová do konce roku

Torzo lávky je nyní ve Střelicích, zvažuje se její další využití. Autobusová zastávka a přístup k vlaku pro pěší se přesunul blíže ke křižovatce s ulicí Nádražní. Nová lávka bude zprovozněna v druhé polovině září. Aby mohlo být provedeno zdvoukolejnění části úseku Střelice – Tetčice, pokračují v místě odtěženého svahu práce na jeho sanaci a zajištění pomocí kombinace georohoží a ocelových sítí, kotev, opěrných stěn a gabionů.

Samotná elektrizace úseku z Brna do Střelic by měla být hotová do konce letošního roku. „Pevně věříme, že letošní etapa půjde podle plánu, což znamená, že v létě dokončíme 2. traťovou kolej včetně všech propustků a mostů. Ke konci roku budou hotová nástupiště včetně dvou nových zastávek Starý Lískovec a Ostopovice,“ dodal Zedník. Po dokončení projektu budou v železniční stanici Střelice nové všechny staniční koleje, funkční nový moderní podchod a také lávka pro pěší.

Část úseku Střelice – Tetčice v délce zhruba 0,8 km bude zdvoukolejněna a všechny železniční přejezdy na trase opatřeny výstražníky a závorami pro zajištění bezpečnosti chodců a ostatních účastníků dopravy.

Další etapa začne příští rok

Po dokončení I. etapy má začít druhá v úseku Střelice – Zastávka u Brna. „Správa železnic v letošním roce zajistí výběrové řízení na zhotovitele stavby, stavební povolení a v letech 2022-2023 bude probíhat vlastní realizace stavebních prací,“ uvedl ředitel Stavební správy východ Správy železnic Miroslav Bocák.

Trať bude elektrizována střídavou soustavou 25 kV 50 Hz. Navržená maximální traťová rychlost je 120 km/h, do doby zavedení zabezpečovacího systému ETCS se ale bude jezdit maximálně 100 km/h.

Původně se měla modernizace 12 kilometrů trati uskutečnit už v roce 2012, jenže už tehdy zrušil územní rozhodnutí soud na popud obce Tetčice. V roce 2016 vydal nové územní rozhodnutí úřad v Rosicích, odvolalo se ale proti němu sdružení Voda z Tetčic. To proti stavbě dlouhodobě brojilo. Správa železnic za modernizaci 1. etapy zaplatí 2,28 miliardy korun. O posunu ve výstavbě jsme informovali naposledy loni v prosinci.

 

 Demolices starého cihelného mostu v Ostopovicích. Foto: SkanskaDemolice mostu na trati z Brna do Zastávky u Brna. Foto: SkanskaDemontáž kolejových polí 2.koleje strojem DESEC. Foto: SkanskaBetonáž patek trakčních podpěr na trati Brno - Zastávka u Brna. Foto: SkanskaZajištění svahu u stanice Střelice výztužnými sítěmi a protierozními rohožemi. Foto: SkanskaPřitížení nově zbudovaného náspu nové zastávky Starý Lískovec. Foto: SkanskaRampa nového podchodu s přípravou zastřešení a terénní úpravy pro tubus podchodu v nové zastávce Starý Lískovec. Foto: SkanskaZemní a kolejové práce ve stanici Střelice. Foto: SkanskaUkotvení staré lávky před její demontáží ve stanici Střelice. Foto: SkanskaDemontáž staré lávky pro pěší ve stanici Střelice. Foto: SkanskaDemontáž staré lávky pro pěší ve stanici Střelice. Foto: SkanskaDemontáž staré lávky pro pěší ve stanici Střelice. Foto: Skanska

Tagy elektrizace trati Brno - Zastávka u Brna Elektrizace železnic seznam Skanska Správa železnic Top
82 komentářů