Obrazem: Jak se staví 4. koridor v nové stopě. Tunely, mostní estakády a pilíře ve tvaru A

Most vede do pravostranného oblouku o poloměru 1.400 metrů. Nejširší pole má 50 metrů (pole od „áčka“ k prvním sloupovému pilíři). Autor: Správa železnicMost vede do pravostranného oblouku o poloměru 1.400 metrů. Nejširší pole má 50 metrů (pole od „áčka“ k prvním sloupovému pilíři). Autor: Správa železnic

Správa železnic zveřejnila na svém facebookovém profilu sérii zajímavých fotografií z postupující stavby 4. koridoru v úseku Sudoměřice – Votice

Správa železnic zveřejnila na svém facebookovém profilu sérii zajímavých fotografií z postupující stavby 4. koridoru v úseku Sudoměřice – Votice na pomezí jižních a středních Čech.

Celkové investiční náklady přesahují sedm miliard korun, což projekt řadí k vůbec největším na české železnici. Samotnou stavbu získala v soutěži společnost OHL ŽS za 4,4 miliardy.

Deník Zdopravy.cz snímky a popisky přináší svým čtenářům se souhlasem Správy železnic.

Pohled směrem k Sudoměřicím – místo, kde se sejde nově budovaná dopravní cesta s tou původní. Autor: Správa železnicOpačný pohled, směr Votice. Tady je naopak místo, kde se cesty poprvé rozcházejí. Nová dopravní cesta výrazně změní poloměr oblouku. Autor: Správa železnicPokračujeme ke stanici Mezno, zde se střídají různě hluboké zářezy v různé fázi rozestavěnosti. Autor: Správa železnicPohled od zastávky Mezno, která se nově přiblíží obci. Nová zastávka bude mít bezbariérový přístup, nástupiště s výškou hrany 550 mm od temene kolejnice, přístřešky, informační systém. Autor: Správa železnicZ nadjezdu silnice č. 603 je na dohled terénní zářez. Autor: Správa železnicZářez ve skalním masivu je až 12 metrů hluboký. Kousek před tímto zářezem bude umístěna nová zastávka Mezno. Autor: Správa železnicTudy původně vedla polní cesta. Je třeba zachovat přístup, a proto povede přes zářez most. Tady se kotví skála v místě, kde se bude umísťovat jeho konstrukce. Autor: Správa železnicDělníci označují místa, kde budou jejich kolegové následně kotvení vrtat. Do různých hloubek, čím výše nad zemí, tím hlouběji kotva povede. 4, 5, 6, 7 až 8 metrů hluboko a to vše pod definovaným úhlem. Autor: Správa železnicOpouštíme terénní zářez a na dohled je budoucí vjezdový portál tunelu Mezno. Autor: Správa železnicVjezdový portál tunelu Mezno, budoucí výjezd směrem na jih. Tunel se razí směrem od Prahy. Autor: Správa železnicPohled z portálu tunelu zpět k Sudoměřicím směrem k terénnímu zářezu. Vlak jede po stávající dopravní cestě do oblouku o malém poloměru. Autor: Správa železnicPole, pod kterým vede tunel Mezno. Autor: Správa železnicStavba tunelu Mezno. Tunel bude mít délku 840 metrů, jeho ražená část 767 metrů. Autor: Správa železnicStavba tunelu Mezno. Tunel bude mít délku 840 metrů, jeho ražená část 767 metrů. Autor: Správa železnicDva středové pilíře tvaru A. Autor: Správa železnicDvoutrámová spřažená ocelobetonová konstrukce o pěti polích – směrem od jihu – 33 m, 38 m, 38 m, 38 m, 33 m. Celkem tedy 180 metrů. Aautor: Správa železnicBudování mostní estakády u obce Heřmaničky. Autor: Správa železnicPřed Heřmaničkami, pohled k Voticím. V podkově je místo pro budoucí silniční obchvat obce. Autor: Správa železnicPohled zpět k Sudoměřicím. Zmíněný oblouk o poloměru 1400 metrů je z tohoto pohledu mnohem lépe patrný. Autor: Správa železnicPilíře mají výšku 21 metrů. Autor: Správa železnicMost vede do pravostranného oblouku o poloměru 1.400 metrů. Nejširší pole má 50 metrů (pole od „áčka“ k prvním sloupovému pilíři). Autor: Správa železnicNová mostní estakáda za Ješeticemi přes údolí vrchu Hůrka nad obcí Radíč. Most o čtyřech polích má délku 175 metrů. Autor: Správa železnicSeverní portál tunelu Deboreč. Autor: Správa železnicJižní portál tunelu Deboreč. Autor: Zdopravy.czNavazující estakáda dosahuje délky 244 metrů. Autor: Správa železnicTvar A není samoúčelný. Jde o brzdný pilíř spojeného nosníku, který převádí vodorovné síly vznikající provozem.  Jejich užití umožňuje převedení bezstykové koleje. Autor: Správa železnicVotice jsou už skoro na dohled. Na tomto úseku je krásně vidět, jak se narovnávají oblouky. Nová dopravní cesta překročí tu stávající. Autor: Správa železnicBudoucí napojení a Nazdický zářez, který je nutné rozšířit pro druhou kolej. Autor: Správa železnicPráce v zářezu. Autor: Správa železnic
Tagy 4. koridor Správa železnic Sudoměřice - Votice Top
64 komentářů