Objížďka pro koridor. Trať Olomouc – Šumperk přes Uničov bude mít nakonec ETCS

Nádraží v Uničově po modernizaci. Foto: Správa železnicNádraží v Uničově po modernizaci. Foto: Správa železnic

Trať má být po elektrizaci připravena na instalaci ETCS.

Správa železnic ustoupila od svých plánů nechat po modernizaci trať z Uničova do Šumperka bez evropského zabezpečovače ETCS. Regionální trať bude nakonec nejnovější technologií vybavena.

Vyplývá to z uzavřeného kontraktu za 8,5 milionu korun se společností Signal Projekt, který Správa železnic zveřejnila v registru smluv. Podle původních plánů mělo být ETCS jen z Olomouce do Uničova. Nyní Správa železnic zasmluvnila zpracovatele záměru projektu a dokumentace pro územní rozhodnutí. Náklady na samotné zabezpečení jsou odhadovány na 700 milionů korun.

Díky vybudování ETCS v dotčeném úseku bude trať Olomouc – Uničov – Šumperk – Zábřeh n. M. plnit funkci tzv. by-passu koridorového úseku Olomouc – Zábřeh n. M., a to i nadále v budoucnu, kdy je nezbytné splňovat směrnice EU pro dosažení interoperability na evropských tratích,“ vysvětlila mluvčí Správy železnic Nela Friebová. Instalací ETCS podle ní dále dojde ke zvýšení úrovně bezpečnosti a k optimalizaci podmínek pro řízení železničního provozu a posílení a rozvoji moderních způsobů řízení.

Správa železnic začala loni s modernizací a elektrizací dvou úseků na této trati: z Uničova do Libiny a z Libiny do Šumperka. Na stavbě Libina – Uničov došlo k rekonstrukci úseku Uničov – Troubelice. Aktuálně se pracuje na základech trakčních stožárů a na rekonstrukci nádražní budovy v Libině. Na stavbě Šumperk – Libina se pracuje na základech trakčních stožárů, na technologické budově ve stanici Nový Malín a trakční měnírně v Hrabišíně.

Instalace ETCS v tomto úseku proběhne až po elektrizaci trati. „Aktuálně probíhající elektrizace trati je technologicky připravována na implementaci ETCS. Samotná instalace ETCS naváže na modernizaci trati,“ dodala Friebová.

Tagy ETCS seznam Správa železnic trať 290 Olomouc - Šumperk trať Uničov - Šumperk
69 komentářů