cargo

O čtvrtinu levněji, než byl odhad. Liberecký kraj vybral firmu na opravu silnice podél Jizery

Silnice II/292 v Benešově u Semil v roce 2015. Foto: ŠJů / Wikimedia CommonsSilnice II/292 v Benešově u Semil v roce 2015. Foto: ŠJů / Wikimedia Commons

Technicky složitá akce má přinést zpevnění svahů krajské silnice.

Sdružení firem M-Silnice a Interga stavby opraví část silnice II/292 podél Jizery z Benešova u Semil ke křižovatce se silnicí I/14. V přepočtu na kilometr jde, i přes výrazný pokles v ceně, o jednu z nejdražších oprav silnic II. třídy.

Kraj sdružení podle údajů v registru smluv zaplatí 177,7 milionů korun bez DPH, což je o 26 % méně, než byl původní odhad 242 milionů korun.

Jde o silnici, která vede podél Jizery. Rekonstrukcí projde celkem 2,3 kilometru mezi Rybnicí a Loukovem a v Dolní Sytové. „Z technického hlediska jde o složitou a náročnou rekonstrukci. Je totiž třeba zpevnit nestabilní svahy nad silnicí vybudováním opěrných zdí. Stejně tak je nutné zajistit i ty, které od silnice klesají dolů k řece Jizeře, a zabezpečit je tak, aby nehrozily sesutím. Částka zahrnuje také opravy objízdných tras před i po dokončení stavby,“ uvedl při vypsání soutěže Jan Sviták, statutární náměstek hejtmana pro resort dopravy.

Oprava s evropskou dotací

Kraj chce na zakázku částečně využít dotaci z Integrovaného regionálního operačního programu. Krajské zastupitelstvo již vloni schválilo závazek na spolufinancování a předfinancování projektu a ve svém rozpočtu kraj vyčlenil na letošní rok 23,6 milionu korun. Podle potřeby může být rozpočet akce poté navýšen o finanční prostředky přijaté z došlých dotací.

Kromě zpevnění svahů přinese rekonstrukce nový systém odvodnění silnice. Dojde k rozšíření a sjednocení šířky, výstavbě nové autobusové zastávky, nových chodníků i vybudování veřejného osvětlení. Silnice projde úpravou do návrhové kategorie S 7,5 (6,5 m ve zpevnění).

Do normových šířek budou upraveny i nezpevněné krajnice, aby mohlo být doplněno v současnosti nedostatečné nebo zcela chybějící záchytné zařízení. Sjednocením šířky dochází k rozšíření trvalého záboru a tím i k potřebě návrhu částečných, popřípadě kompletních rekonstrukcí opěrných i zárubních zdí a armovaných svahů. V předmětných úsecích se nachází 19 objektů opěrných nebo zárubních zdí a tři armované svahy. Ve vytipovaných úsecích bude navíc nutné provést i sanaci podloží v aktivní zóně. V rámci rekonstrukce silnice dojde dále ke kompletní obnově stávajícího nedostatečného odvodnění komunikace.

Tagy II/292 Integra stavby Liberecký kraj M-Silnice seznam
5 komentářů