Názor: Jízdní výhody nemohou být poskytovány na základě zaměstnání, píše krajský náměstek

Počet majitelů režijních jízdenek dlouhodobě klesá. Ilustrační foto: Jan SůraPočet majitelů režijních jízdenek dlouhodobě klesá. Ilustrační foto: Jan Sůra

Železničářské režijky a jejich uznávání jsou opět horkým tématem, který řeší ministerstvo dopravy i kraje. Deník Zdopravy.cz přináší názor náměstka

Železničářské režijky a jejich uznávání jsou opět horkým tématem, který řeší ministerstvo dopravy i kraje. Deník Zdopravy.cz přináší názor náměstka hejtmana Moravskoslezského kraje Jakuba Unucky. „Opravdu není možné, aby se ostatní cestující a občané kraje skládali na jízdenku zdarma zaměstnancům ČD či jiné dopravní firmy,“ píše Unucka.

Čtenáři nechť prosím věnují čas krátkému ekonomickému úvodu, který je podstatný pro vysvětlení konce režijních jízdenek.

Kraje objednávají a platí ze svých rozpočtů autobusovou a železniční dopravu. A jsou možné dva finanční modely plateb. Dříve se používal model „NETTO“, kdy kraj platil dopravci pouze předpokládanou a předem dohodnutou ztrátu. Tržby za jízdenky byly tedy příjmem dopravce a kraji bylo jedno, jestli někteří cestující platí nebo ne, toto bylo plně riziko dopravce. Takže když to hodně přeženu, mohli všichni cestující jezdit zadarmo a kraj by to nestálo ani korunu navíc. V současné době ale takovýto model v podstatě nejde vysoutěžit, proto se přechází na financování „BRUTTO“. Zde kraj platí dopravci všechny náklady (naftu, řidiče/strojvedoucí, odpisy, režii…..) a naopak tržby z jízdného jsou plně příjmem kraje.

Na režim „BRUTTO“ postupně přecházejí všechny kraje. V našem kraji už funguje plně u autobusové dopravy a u železniční bude zaváděn u soutěží v letech 2023 a plně pak od roku 2025.

A je jasné, že pokud jsou tržby z jízdného příjmem kraje, bude si kraj rozhodovat, za kolik bude cestující vozit a komu bude poskytovat jízdní výhody – samozřejmě mimo státem nařízené slevy důchodcům a studentům, pokud ještě po roce 2023 budou existovat. A je jasné, že jízdní výhody nemohou být poskytovány na základě zaměstnání současného či bývalého. Bylo by diskriminační a nijak neobhajitelné, kdyby zaměstnanci jedné firmy měli jízdné zadarmo a zaměstnanci jiné firmy museli jízdenku platit. Opravdu není možné, aby se ostatní cestující a občané kraje skládali na jízdenku zdarma zaměstnancům ČD či jiné dopravní firmy. Náš kraj bude poskytovat slevu na jízdném pouze dětem, lidem nad 70 let, válečným veteránům a politickým vězňům. Nikoliv zaměstnancům jakékoliv firmy.

Ale i tento model samozřejmě umožňuje, aby zaměstnanci ČD či jakékoliv firmy cestovali zdarma. A to tak, že příslušná firma zaplatí ve vyúčtování kraji jízdné za ty, kterým chce poskytnout svoji firemní slevu. Takto to již dnes dělají některé firmy, které buď proplácí zaměstnancům jízdenky nebo se domlouvají s krajským koordinátorem na hromadném fakturování jízdného.

V podstatě takto fungují vládní slevy pro seniory a studenty – kraj jednou za měsíc sečte, kolik tratil na jízdném a pošle fakturu na vládu. Stejně může fungovat jakákoliv firemní režijka, včetně zmiňovaných ČD/SŽDC – kraj sečte, kolik tratil na jízdném a pošle fakturu na firmu, která režijky vydává.

Ing. Jakub Unucka, MBA
náměstek hejtmana Moravskoslezského kraje

Tagy Jakub Unucka kraje režijky Top
345 komentářů