cargo

Modernizace trati Kolín – Nymburk má zelenou, varianta Libické spojky jižně od D11 padla

Nádraží Velký Osek. Autor: Palickap – Vlastní dílo, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=49738695Nádraží Velký Osek. Autor: Palickap – Vlastní dílo, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=49738695

Správa železnic má za sebou důležitý krok v přípravě modernizace trati Kolín – Nymburk (odbočka Babín), která zahrnuje i novostavbu

Správa železnic má za sebou důležitý krok v přípravě modernizace trati Kolín – Nymburk (odbočka Babín), která zahrnuje i novostavbu takzvané Libické spojky. Ministerstvo životního prostředí (MŽP) dalo souhlasné stanovisko v procesu posuzování vlivu stavby na okolí (EIA). Zásadní výrok se přitom týká právě nové spojky.

Ta má mezi Velkým Osekem a Libicí nad Cidlinou přímo propojit trať od Hradce Králové (020) na Nymburk, Čelákovice a Prahu (231). Novostavba se zvažovala ve třech variantách (1, 2, a 4). Procesem EIA přitom neprošla (od dvou zbylých výrazně odlišná) varianta číslo 1. MŽP ji odmítlo.

Varianta 1 měla vypadat tak, že jedna kolej Libické spojky (směr od Hradce na Nymburk) bude vedena jižně od dálnice D11, kolej v opačném směru pak měla být vedena severně od dálnice. V obou zbylých variantách vede Libická spojka jako dvoukolejka severně od dálnice.

Varianty takzvané Libické spojky. Pramen: SŽDC

Varianty takzvané Libické spojky. Pramen: SŽDC

Opuštění varianty 1 je jednou ze základních podmínek kladného stanoviska EIA. „Může narušit migračně významné území, dálkový migrační koridor velkých savců a také migrační profily živočichů v lesním úseku tratě Velký Osek – Chlumec n. Cidlinou,“ píše se ve stanovisku. Nesouhlas s variantou 1 vyslovila už loni ve svých připomínkách i rada Středočeského kraje.

„Aktuálně se dopracovávají varianty novostavby Libické spojky – jde o variantu 2 a 4, následně bude rozhodnuto, která z variant poputuje na územní rozhodnutí. Zároveň probíhá aktualizace studie proveditelnosti, která bude hotová v řádu měsíců,“ doplnila mluvčí SŽ Nela Friebová.

Stavba včetně Libické spojky je dlouhá necelých 20 kilometrů. Zahrnuje například výměnu železničního svršku a spodku, rekonstrukci mostů a propustků na stávající trati a výstavba nových mostních objektů na nové části trati. Bude rekonstruováno, případně vybudováno nové staniční a traťové zabezpečovací zařízení.

Dojde i ke zrušení několika železničních přejezdů, které budou buď zrušeny bez náhrady, nebo budou nahrazeny mimoúrovňovým křížením. Přejezdy, které zůstanou zachovány, budou rekonstruovány.
Stavba je naplánována na léta 2023 až 2028. Maximální rychlost se má zvýšit z dnešních 120 km/h na 160 km/h.

Tagy Libická spojka Správa železnic stanovisko EIA Top trať Kolín - Nymburk
45 komentářů