Libická železniční spojka? Kvůli zvěři jedině severně od D11, schválili krajští radní

Sražená laň jelena evropského na trati Chlumec nad Cidlinou - Velký Osek. Pramen: SŽDC/dokumentace EIASražená laň jelena evropského na trati Chlumec nad Cidlinou - Velký Osek. Pramen: SŽDC/dokumentace EIA

Rada Středočeského kraje se dnes v rámci procesu EIA vyjádřila k projektu chystané modernizace trati Kolín – Nymburk (odbočka Babín).

Rada Středočeského kraje se dnes v rámci procesu EIA vyjádřila k projektu chystané modernizace trati Kolín – Nymburk (odbočka Babín). Především se zabývala řešením takzvané Libické spojky, která má mezi Velkým Osekem a Libicí nad Cidlinou přímo propojit trať od Hradce Králové (020) na Nymburk, Čelákovice a Prahu (231).

Libická spojka je novostavbou, u které se zvažují hned tři varianty (1, 2, a 4). Výrazně odlišná je varianta 1, u které má vést jedna kolej Libické spojky (směr od Hradce na Nymburk) jižně od dálnice D11, v opačném směru pak má kolej vést severně od dálnice. Ve zbylých dvou variantách vede Libická spojka jako dvoukolejka severně od dálnice.

Právě variantu jedna dnes radní odmítli. Shodli se tak se zpracovateli dokumentace k vlivu stavby na životní prostředí (EIA), když poukázali na zásah novostavby do migračních tras velkých savců, zde hlavně jelenů. Radní proto doporučili k výstavbě pouze varianty severně od D11.

Varianty takzvané Libické spojky. Pramen: SŽDC

Varianty takzvané Libické spojky. Pramen: SŽDC

„Realizace varianty 1 není vhodná, jelikož může narušit migračně významné území a dálkový migrační koridor velkých savců. Dále má varianta 1 významně negativní vliv na biotopy zvláště chráněných druhů velkých savců,“ uvedl náměstek hejtmanky pro oblast životního prostředí a zemědělství Miloš Petera (ČSSD).

Stavba včetně Libické spojky je dlouhá necelých 20 kilometrů. Zahrnuje například výměnu železničního svršku a spodku, rekonstrukci mostů a propustků na stávající trati a výstavba nových mostních objektů na nové části trati. Bude rekonstruováno, případně vybudováno nové staniční a traťové zabezpečovací zařízení.

Dojde i ke zrušení několika železničních přejezdů, které budou buď zrušeny bez náhrady, nebo budou nahrazeny mimoúrovňovým křížením. Přejezdy, které zůstanou zachovány, budou rekonstruovány. V rámci stavby jsou uvažovány přeložky některých pozemních komunikací (především komunikace III/3281, III/3283).

Stavba je naplánována na léta 2023 až 2028. Maximální rychlost se má zvýšit z dnešních 120 km/h na 160 km/h.

Tagy Libická spojka Středočeský kraj
58 komentářů