dpp

Babička z Horní Dolní. Ministerstvo rozcupovalo další dokumentaci k územnímu rozhodnutí, ŘSD neuspělo s tunelem u Benešova

Budoucí podoba obchvatu Benešova, vizualizace. Pramen: ŘSDBudoucí podoba obchvatu Benešova, vizualizace. Pramen: ŘSD

Cílem je především rozšíření silnice I/3 na uspořádání 2+1, její zanoření pod okolní terén a částečné zakrytí.

Ministerstvo dopravy v krátké době „rozcupovalo“ už třetí dokumentaci k územnímu řízení, kterou mu předložily podřízené investorské organizace. Tentokrát je potrefeným Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD), kterému se tak komplikuje chystaná přestavba obchvatu Benešova (I/3) a zbudování tunelu tamtéž.

Loni na jaře ŘSD předpokládalo, že Krajský úřad Středočeského kraje vydá územní rozhodnutí na přelomu května a června 2021. Krajský úřad ale žádost o územní rozhodnutí koncem loňského května zamítl. ŘSD se proto následně odvolalo k ministerstvu dopravy, které rozhodnutí krajského úřadu nyní potvrdilo.

Nešetřilo ovšem kritikou směrem k ŘSD i kraji. „Způsob vypořádání námitek a odůvodnění výroku rozhodnutí krajským úřadem je zcela nepřijatelné,“ píše se v dokumentu na úřední desce MD. Přesto dalo ministerstvo kraji ve věci finálního zamítavého stanoviska za pravdu a poučilo Ředitelství silnic a dálnic, že jako účastník není „babička z Horní Dolní, kterého je nezbytné s ohledem na složitost řízení dle stavebního zákona podrobně, důkladně a dlouze poučovat“.

„Předložená dokumentace pro umístění stavby není dostatečným podkladem pro schválení záměru v územním řízení,“ uvedlo MD na adresu Ředitelství silnic a dálnic, které v řízení zastupovala firma SATRA. Bez územního rozhodnutí nemůže ŘSD zahájit například výkupy pozemků. Podle ministerstva se dokumentace nevypořádala s námitkami, které přišly od fyzických i právnických osob.

Šlo především o majitelku objektu v Konopišťské ulici (na pravé straně silnice I/3 bráno ve směru od Prahy), která doložila kolaudaci čtyř bytových jednotek v patře objektu, který je v katastru veden jako stavba občanského vybavení. ŘSD hodlalo problém s hlukem řešit až v navazující dokumentaci pro stavební povolení, což ministerstvo tvrdě zkritizovalo (vizte výňatek pod článkem).

ŘSD se tak v přípravě nové podoby obchvatu Benešova ocitlo tam, kde bylo v lednu 2020 před podáním žádosti o územní rozhodnutí. Cílem je především rozšíření silnice na uspořádání 2+1, její zanoření pod okolní terén a částečné zakrytí. S tunelem se počítá v úseku kolem parku u zámku Konopiště, jeho délka bude 160 metrů. S tímto plánem přišlo ŘSD už na jaře 2016, kdy mluvilo o nákladech za celý obchvat ve výši 700 milionů korun. Podle tehdejšího prohlášení se měl tunel stavět už od roku 2019. Loni ŘSD mluvilo o nákladech 937 milionů a zahájení stavby v roce 2023. Stavět se má dva roky.

ŘSD u Benešova v uplynulých dvou letech postavilo dvě okružní křižovatky, zmíněná přestavba se týká úseku mezi nimi.

Budoucí podoba obchvatu Benešova, vizualizace. Pramen: ŘSDBudoucí podoba obchvatu Benešova, vizualizace. Pramen: ŘSDBudoucí podoba obchvatu Benešova, vizualizace. Pramen: ŘSDPříjezd ke kruhové křižovatce Červené Vršky u Benešova. Pramen: ŘSDVizualizace tunelu na I/3 v Benešově. Pramen: ŘSD

Z vyjádření ministerstva

Ministerstvo dopravy konstatuje, že se čím dál tím častěji setkává s názory žadatelů, že podmínky zkoumané v územním řízení je možné odsunout do dalších navazujících řízení a že i záměry, jež jsou ve zjevném nesouladu se zákonnými požadavky, má stavební úřad „zapodmínkovat“ tak, aby bylo možné záměr umístit. Ministerstvo dopravy s těmito názory zásadně nesouhlasí a otázky, jež mají být řešeny v územním řízení, je v něm třeba rovněž vyřešit a nemohou být odsunuty do dalších fází procesu s tím, že se jedná o jakési „bianko“ rozhodnutí o umístění stavby.

Pokud jde o odvolací námitku týkající se nedostatečného poučení ze strany krajského úřadu a rozporu rozhodnutí s legitimním očekáváním odvolatele, pak Ministerstvo dopravy uvádí následující. Jeden z největších státních investorů,
• který disponuje odborným aparátem, jež dalece přesahuje možnosti „běžných“ účastníků řízení,
• který se téměř ve všech řízeních nechává zastupovat odbornými společnostmi vykonávajícími inženýring nebo advokacii ….
opravdu není účastníkem řízení ala „babička z Horní Dolní“, kterého je nezbytné s ohledem na
složitost řízení dle stavebního zákona podrobně, důkladně a dlouze poučovat. Poučení krajského
úřadu týkající se doplnění žádosti tak byla zcela přiměřená poměrům odvolatele. Zvláště bizarně
odvolací námitka o „překvapivosti“ rozhodnutí působí s ohledem na některá vyjádření odvolatele
v průběhu prvostupňového řízení, jež prokazují, že si byl nezbytnosti úpravy dokumentace pro
územní rozhodnutí sám vědom.

MD podrobilo v posledních týdnech kritice i dvě dokumentace k územnímu řízení Správy železnic: k železničním tunelům v Nelahozevsi a trati do Bavorska.

Tagy Benešov I/3 Ministerstvo dopravy obchvat Benešova ŘSD
71 komentářů