Ministerstvo dopravy zrušilo územní rozhodnutí k železničním tunelům v Nelahozevsi

Tunely Nelahozeves. Pramen: SŽDC, dokumentace EIATunely Nelahozeves. Pramen: SŽDC, dokumentace EIA

Správa železnic chystá v Nelahozevsi nový tunel, do kterého bude převedena jedna kolej stávající trati.

Letitá příprava stavby, která má odstranit úzké hrdlo na železničním koridoru v Nelahozevsi, dostala direkt od ministerstva dopravy. Jeho odbor liniových staveb zrušil územní rozhodnutí, které v červnu 2020 vydal Středočeský kraj. Vyhověl tak odvoláním, kterých přišlo celkem deset; a to pro „nesoulad s požadavky stavebního zákona“. Odvolání se týkala například hluku, hydrologických podmínek nebo kácení dřevin.

„Stručně shrnuto, MZd a MMR s konečnou platností posoudily záměr se závěrem, že není přípustný. Jejich závazné závěry jsou konečné. Stávající záměr neobstál ve smyslu § 92 odst. 2 stavebního zákona. Z hlediska hospodárnosti a zatěžování účastníků řízení není možné dávat za hranou dispoziční zásady
rozsáhlou příležitost měnit záměr do podoby, že by žadatelka potenciálně již mohla v územním řízení uspět,“ uvedlo ministerstvo ve stostránkovém dokumentu.

„Správa železnic nyní celý dokument pečlivě analyzuje a společně s projektanty (Sudop Praha, pozn. red.) bude hledat řešení, které by co nejlépe vyhovovalo oběma stranám. Rozhodnutí ministerstva dopravy je pro nás závazné a není možné se proti němu odvolat,“ sdělila mluvčí Správy železnic Nela Eberl Friebová.

Cílem stavby v Nelahozevsi, která má od roku 2017 souhlas centrální komise MD a kladné stanovisko EIA, je zajistit dostatečný profil především pro nákladní vlaky, které jsou omezeny zdejšími třemi zastaralými tunely. Skrze ně vedou dvě koleje od roku 1942, předtím šlo o jednokolejku.

V sedmdesátých a osmdesátých letech se sice tunely provizorně upravovaly v rámci elektrifikace, šlo ale o nestandardní řešení. Je zde například mimořádně snížená trolej. Řešením má být tunel nový, do kterého bude převedena jedna kolej stávající trati a ve starých tunelech po úpravě zbude také jedna kolej.

Tunely Nelahozeves. Pramen: SŽDC, dokumentace EIA

Tunely Nelahozeves.
Pramen: SŽDC, dokumentace EIA

„Zrušení územního rozhodnutí nemění ministerstvem dopravy dříve schválenou variantu záměru, který má podobu nového zhruba půlkilometrového paralelního tunelu. Úprava řešení se bude týkat traťového úseku od nového tunelu směrem na Nelahozeves. Odhadované náklady se budou odvíjet od úpravy projektu,“ doplnila Friebová.

Stavbu nového tunelu a rekonstrukci původních tunelů by Správa železnic ráda provedla v letech 2025–2029, pro zbývající část tratě bude možné podle Friebové termín upřesnit až v návaznosti na úpravu projektu. Před pěti lety se hovořilo o zahájení stavby v roce 2021.

Tagy I. koridor Ministerstvo dopravy Nelahozeves Správa železnic tunely Nelahozeves
62 komentářů