Ministerstvo dopravy najme kontrolory kvůli hlídání slev, zaměří se na malé dopravce

Cestující na pražském hlavním nádraží. Foto: Jan SůraCestující na pražském hlavním nádraží. Foto: Jan Sůra

Vláda při schvalování plánu na zavedení plošných slev ve výši 75 % pro studenty a seniory od 10. června letošního

Vláda při schvalování plánu na zavedení plošných slev ve výši 75 % pro studenty a seniory od 10. června letošního roku neschválila plán ministerstva dopravy kompletně. Neprošel záměr přijmout šest nových úředníků, kteří by kontrolovali, zda dopravci se slevami nešidí.

Původní materiál počítal s tím, že by ministerstvo dopravy přijalo celkem šest lidí. Vláda nakonec ale rozhodla, že má ministerstvo některé neobsazené úřednické pozice a tak tabulkové počty zaměstnanců může obsadit jimi. Podle náměstka ministra dopravy Tomáše Čočka ale něco takového není prakticky možné. „Jednak jsou lidé na těch místech potřeba, jen se je vzhledem k situaci na trhu zatím nedaří sehnat a navíc jde o naprosto jiné obory, kterými se zabývají. Když hledám stavebního inženýra na schvalování staveb, určitě nepomůžu výstavbě tím, že jeho místo zruším a pošlu místo něho někoho kontrolovat slevy,“ vysvětlil Čoček.

Ministerstvo ale nehodlá na kontrolu rezignovat. Jen si na jejich provádění najme externisty, jejich pravomoci ale budou omezené, aby se nedostali do  rozporu se služebním zákonem. Podle Čočka jde o dvě úrovně kontroly. Jednak budou zkoumat, zda dopravci nepodvádějí při vykazování počtu cestujících se slevou například operacemi v účetnictví. Druhou úrovní kontroly je ověřit, zda dopravci dohlížejí, jestli má cestující na slevu nárok.

Z dosavadních zkušeností vidíme, že rizikovější jsou pro nás malí dopravci. U velkých firem se podvádění většinou neutají,“ dodal Čoček. V loňských kontrolách nenašli inspektoři například u první desítky největších dopravců jediný prohřešek. „Při výběru kontrolního vzorku se budeme zaměřovat zejména na to, zda nám u některých dopravců náhle nerostou počty cestujících, kteří mají nárok na slevu,“ dodal Čoček.

Ministerstvo dopravy letos kontrolovalo 19 autobusových dopravců ve 100 spojích, zda poskytují slevy v souladu s pravidly. „Nedostatky byly zjištěny u 4 dopravců, u 3 po jednom nedostatku a u jednoho 9 zjištěných závad,“ řekl mluvčí Zdeněk Neusar. Jména dopravců zatím ministerstvo nezveřejnilo, dokončuje závěrečné zprávy.

Nejčastějšími chybami je přiznání 50% slevy pro dítě do 15 let bez doložení věku a poskytnutí slevy pro žáky / studenty mimo trasu vyznačenou na žákovském průkaze, případně na neplatný průkaz,“ dodal Neusar. Ministerstvo kontrolovalo i železniční dopravce, u kterých se snažilo ověřit, zda jejich systémy řádně evidují stornované jízdenky. „Tato kontrola byla prováděna u všech 4 železničních dopravců, kteří měli s MD smlouvu. Nedostatky nebyly zjištěny,“ dodal Neusar.

Tagy kompenzace za slevy kontrola Ministerstvo dopravy slevy 75 % veřejná doprava
25 komentářů