dpp

Miliardová úleva pro dopravce. Poslanci znovu řeší, zda je osvobodí od plateb za obnovitelné zdroje energie

Lokomotiva Bombardier TRAXX MS3 při zkoušce v okolí Kasselu. Foto: Martin VoigtLokomotiva Bombardier TRAXX MS3 při zkoušce v okolí Kasselu. Foto: Martin Voigt

Novela zákona by přinesla podle železničních dopravců větší rovnoprávnost s kamiony.

Tuzemští dopravci, kteří k přepravě nákladu či cestujících používají trakční elektřinu, mají opět naději, že budou osvobozeni od poplatku za obnovitelné zdroje energie (POZE). V praxi by tak mohli ušetřit až 900 milionů korun ročně.

Vyplývá to z pozměňovacího návrhu k novele zákona o podporovaných zdrojích energie, který předložil poslanec ANO 2011 Martin Kolovratník. Pokud by prošel, ušetří dopravci na železnici a dopravní podniky.

Podobný krok se už jednou dostal do zákona o obchodování s emisními povolenkami, nakonec ale neprošel. Zrušení tohoto poplatku dlouhodobě požaduje sdružení železničních nákladních dopravců ŽESNAD.CZ. Podle nich jsou kvůli těmto platbám znevýhodněni proti silničním dopravcům. Argumentují i tím, že stejná pravidla jsou například v Německu.

„Trh s energiemi není totiž liberální, je státem řízen politicky. Avšak doprava, zejména nákladní, je plně liberalizovaná a není na místě, aby energetický trh deformoval trh dopravní, a navíc zcela nežádoucím směrem, a to ve prospěch vozidel způsobujících svými emisemi nejvyšší externí náklady. Proto v mnoha evropských zemích, včetně našich sousedů, je elektrická trakce v určité míře nebo úplně osvobozena od platby POZE. Česká republika tuto úlevu zatím nemá,“ řekl výkonný ředitel ŽESNAD.cz Oldřich Sládek.

Úspora i za tramvaje a trolejbusy

Podle něj navíc některé druhy dopravy nemají zatížené pohonné hmoty spotřební daní, emisními povolenkami jsou zatíženi jen velcí spotřebitelé. „Obnovitelné zdroje produkují nejen elektřinu, ale i teplo a pohonné hmoty, ale poplatek zatěžuje jen elektřinu,“ dodal.

ŽESNAD.CZ si už dříve nechal zpracovat, a nezávisle na něm i Sdružení dopravních podniků, studii, podle které ročně tyto poplatky stojí zhruba 900 milionů korun, což je zhruba 23 % nákladů na trakční elektřinu v dopravě. Úleva by se týkala nejen dopravců na železnici, ale i například dopravních podniků s trolejbusy nebo tramvajemi. Změna má podpořit elektrizaci české dopravy.

„Jedná se o zásadní a systémovou podporu bezemisní (tudíž ekologické) veřejné dopravy – vlaků, trolejbusů a tramvají. Ekologická a moderní veřejná doprava již nesmí být zatížena poplatkem na obnovitelné zdroje. Ten by měly generovat zdroje ‚nečisté‘ (nafta, uhlí apod.),“ uvádí se v důvodové zprávě.

Nejde jen o poplatky za OZE. Například rafinerie neplatí emisní povolenky za palivo, které dodávají na trh. Nákup emisních povolenek je v případě ropných paliv pouze povinností vybraných spotřebitelů, mezi které nepatří automobilová doprava. To je zásadní rozdíl proti spotřebitelům elektřiny, kteří v její konečné ceně platí i emisní povolenky v plné výši, neboť jejich nákup je u elektráren povinností a jsou jejich nákladovou položkou.

Ministerstvo financí: ušetřené peníze musí zaplatit někdo jiný

Ministerstva se k možné změně zákona staví různě. „Prominutí poplatků na úhradu nákladů spojených s podporovanými zdroji energie pro subjekty podnikající v oblasti drážní dopravy nepovažujeme za systémové řešení,“ řekl Šimon Blecha z tiskového oddělení ministerstva financí. Podle něj je snahou ministerstva spíše redukovat výjimky. „Je nutné vzít také na vědomí, že osvobození určité skupiny plátců od těchto poplatků by mělo logicky za následek navýšení plateb pro ostatní plátce a konečné spotřebitele nebo navýšení výdajů ze státního rozpočtu na tuto podporu tak, aby byl případný úbytek prostředků způsobený touto novou výjimkou vykompenzován, dodal Blecha.

Ministerstvo dopravy se naopak domnívá, že snaha posílení role podporovaných zdrojů energie v dopravě je zásadní a systémový krok při rozvoji elektrické trakce v České republice. „Elektrická trakce má dle nás v oblasti čisté mobility na železnici reálně největší přínos. Snížením plateb za obnovitelné zdroje energie se mohou vyrovnat podmínky na trhu přeprav, protože vláda ČR nedávno snížila spotřební daň z nafty, což upřednostnilo především silniční dopravu. Předpokladem je shoda ve sněmovně a souhlas resortů,“ řekl mluvčí ministerstva dopravy František Jemelka.

Tagy poplatek za obnovitelné zdroje elektřiny POZE Top Žesnad.cz
130 komentářů