Kraj zahájil třetí pokus o prosazení spojky od Hlásné Třebaně k Pražskému okruhu

Křížení ulice Hlavní a Jinočanského potoka u Mirešic. Pramen: Středočeský kraj, dokumentace EIAKřížení ulice Hlavní a Jinočanského potoka u Mirešic. Pramen: Středočeský kraj, dokumentace EIA

Polemika se vede například o možnost či nemožnost přesazení dřínu jarního.

Středočeský kraj zahájil další pokus o prosazení nové krajské spojky od Hlásné Třebaně k Pražskému okruhu (přeložka silnice II/116). Plán se snaží už potřetí protlačit procesem posouzení vlivů na okolí (EIA). Krajský úřad téhož kraje dokumentaci dvakrát vrátil k doplnění.

Z procesu se tak stala tahanice mezi správou chráněné krajinné oblasti Český kras (potažmo Agenturou ochrany přírody a krajiny – AOPK) a předkladateli dokumentace. Připomínky AOPK směřovaly především k opatřením, která mají chránit krajinný ráz a která jsou podle AOPK často velmi obecná.

Zpracovatelé se proto v nově předloženém dokumentu snaží svůj postup u každé jednotlivé připomínky vysvětlit, doplnili také dvě přílohy (Hlukovou studii a Posouzení vlivu stavby na krajinný ráz). Polemika se vede například o možnost či nemožnost přesazení dřínu jarního.

Přípravu patnáctikilometrové spojky, kterou kraj označuje za jednu ze svých nejvýznamnějších investic, se tak stále protahuje. Do zjišťovacího řízení záměr zamířil v říjnu 2021, první dokumentace byla předložena v říjnu 2023. Potíže se přitom vedle procesu EIA dají čekat například i u výkupů pozemků, kterých bude muset kraj získat stovky.

Umístění nové spojky II/116 Hlásná Třebaň - Jinočany. Pramen: Středočeský kraj/dokumentace EIABudoucí spojka D0 a silnice II/116. Pramen: Středočeský kraj, dokumentace EIA

Začátek přeložky by byl mezi Hlásnou Třebaní a Dobřichovicemi, na Pražský okruh by se napojila v mimoúrovňové křižovatce s Poncarovou ulicí (Exit 21) u Jinočan. Tím se má odlehčit dnešnímu krajskému tahu, který vede do Prahy údolím Berounky (II/115, II/101) skrze hustě osídlené území. Na trase jsou například Dobřichovice a Černošice.

Trasa v některých úsecích využije vedení stávajících silnic III. třídy, které budou upraveny. Jiné budou naopak opuštěny. Jako předpokládané náklady se dosud uváděly zhruba dvě miliardy korun, jako o termínu zprovoznění se hovořilo o roku 2030. Na žádost o aktualizaci těchto údajů kraj deníku Zdopravy.cz zatím neodpověděl.

Stavba má zahrnout například 12 nových křižovatek, osm mostních objektů a tři ekodukty (původně byly navrženy čtyři). Součástí plánů je i podjezd pod tratí číslo 173, která vede z Prahy přes Rudnou do Berouna.

Přesnější vedení trasy je ke stažení v souboru pdf.

Tagy Hlásná Třebáň - Jinočany II/116 Středočeský kraj
37 komentářů