Středočeskému kraji se zadrhla příprava spojky od Hlásné Třebaně k okruhu

Křížení ulice Hlavní a Jinočanského potoka u Mirešic. Pramen: Středočeský kraj, dokumentace EIAKřížení ulice Hlavní a Jinočanského potoka u Mirešic. Pramen: Středočeský kraj, dokumentace EIA

Dokumentace EIA je podle úřadu nedostatečná a nezodpovídá některé důležité otázky.

Středočeský kraj musí řešit zádrhel v přípravě nové patnáctikilometrové spojky od Hlásné Třebaně k pražskému okruhu (přeložka silnice II/116). Krajský úřad Středočeského kraje vrátil v procesu posuzování vlivu stavby na okolí (EIA) dokumentaci k dopracování.

Dokumentace je podle úřadu nedostatečná a nezodpovídá některé důležité otázky. Podle úřadu chybí například model dopravní zátěže na jiných komunikacích v jednotlivých etapách stavby, nebyl posouzen vliv přeložky na vodní zdroj v obci Chýnice nebo je nedostatečně popsán osud opuštěných částí silnice. Všechny výtky jsou popsány v dokumentu úřadu.

Začátek přeložky by byl mezi Hlásnou Třebaní a Dobřichovicemi, na pražský okruh by se napojila v mimoúrovňové křižovatce s Poncarovou ulicí (Exit 21) u Jinočan. Tím se má odlehčit dnešnímu krajskému tahu, který vede do Prahy údolím Berounky (II/115, II/101) skrze hustě osídlené území. Na trase jsou například Dobřichovice a Černošice.

Budoucí spojka D0 a silnice II/116. Pramen: Středočeský kraj, dokumentace EIA

Budoucí spojka D0 a silnice II/116. Pramen: Středočeský kraj, dokumentace EIA

Trasa v některých úsecích využije vedení stávajících silnic III. třídy, které budou upraveny. Jiné budou naopak opuštěny.

Dokumentace neuvádí předpokládané náklady ani termín zahájení stavby, uvádí ale předpoklad, že by se po nové silnici mělo jezdit v roce 2030.

Stavba má zahrnout například 12 nových křižovatek, osm mostních objektů a tři ekodukty (původně byly navrženy čtyři). Součástí plánů je i podjezd pod tratí číslo 173, která vede z Prahy přes Rudnou do Berouna.

Přesnější vedení trasy je ke stažení v souboru pdf.

Vyjádření mluvčího Středočeského kraje Josefa Holka (doplněno 15:15):

Jsme si je vědomi, že z hlediska prioritizace staveb a velikosti samotné přeložky komunikace II/116, jde o jednu z nejvýznamnějších staveb ve Středočeském kraji. My i naše Krajská správa a údržba silnic (KSÚS) intenzivně pracujeme na tom, aby nedošlo k prodlení. Je třeba si však uvědomit, že stanovený termín (rok 2030) je pouze orientační. Jedná se totiž o novostavbu, která bude dlouhá zhruba 16 km – je tedy možné, že příprava celé akce bude trvat mnohem déle. Očekáváme, že bude náročné majetkoprávní vypořádání (stovky pozemků), dále bude nutné zajistit financování. Předpokládáme, že vybudování přeložky vyjde na zhruba 1,9 miliardy Kč. Na akci byla zpracována technicko – ekonomická studie, nyní běží proces EIA, další fáze projekční přípravy budou soutěženy po dokončení a výsledku procesu EIA. Doplnění bude podáno v co nejbližším termínu.

Tagy Hlásná Třebáň - Jinočany II/116 Středočeský kraj
16 komentářů