LOT 3a leaderboard

KPT Rail jezdil po české železnici s vozidlem, které na trať nesmělo. Odstaví ho

Motorový vůz 811. Foto: FB KPT RailMotorový vůz 811. Foto: FB KPT Rail

Dopravce může podle zákona dostat pokutu až 10 milionů korun za jízdu s neschváleným vozidlem.

Společnost KPT Rail provozovala v posledních týdnech na české železnici vozidlo, které nemělo platné doklady. Firma pochybení přiznala a vozidlo zatím vyřadila z provozu.

Jde konkrétně o motorový vůz 811.021. „Uvedené vozidlo není registrováno v českém národním registru vozidel a nemá vydaný průkaz způsobilosti. Dopravce je dle zákona o dráhách při provozování drážní dopravy povinen používat drážní vozidla a určená technická zařízení s platným průkazem způsobilosti a v technickém stavu, který odpovídá schválené způsobilosti,“ řekla mluvčí Drážního úřadu Pavlína Straková.

Generální ředitel společnosti Jaroslav Kugler potvrdil, že motorový vůz průkaz způsobilosti nemá. „V důsledku pandemických dopadů na společnost a řešení udržitelnosti společnosti jsem já, jakožto odpovědná osoba za legislativní činnost a chod společnosti, opomněl zažádat o vydání tzv. Průkazu způsobilosti drážního vozidla pro daný motorový vůz. Vozidlo do doby vydání průkazu nevyjede na síť a vlaky budou na nezbytně nutnou dobu nahrazeny náhradní autobusovou dopravou,“ uvedl Kugler ve vyjádření na svých stránkách. Podmínkou vydání průkazu je například technicko-bezpečnostní zkouška.

Firma s motorovým vozem zajišťuje provoz projektu Jihočeský motoráček na trati Netolice – Týn nad Vltavou. Na provoz přispívá Jihočeský kraj.

Tagy KPT Rail seznam
119 komentářů