LOT_PRAGA_X-2021---WWW---III_728x90_new

Komplikace pro D35 z Hořic. Proti nové dálnici jsou dvě obce

Vizualizace dálnice D35 u Hořic. Foto: ŘSDVizualizace dálnice D35 u Hořic. Foto: ŘSD

Obce nechtějí podle svého vyjádření stavbu blokovat, chtějí ale přesnější podmínky ve stavebním povolení.

Povolování dálnice D35 v úseku Hořice – Sadová v Královéhradeckém kraji nabere nejméně několik měsíců zpoždění. Proti stavebnímu povolení přišly dva rozklady, které nyní musí vypořádat ministr dopravy.

Vyplývá to z informací na úřední desce ministerstva. Podle nich rozklad podaly obce Sadová a Sovětice. Odeslaly ho již 26. října, ministerstvo  včera vyzvalo ostatní účastníky stavebního řízení, aby se do 5 dnů vyjádřili (vysvětlení časové prodlevy v závěru textu).

Obec Sadová ve svém rozkladu sama uvádí, že nechce stavbu blokovat, má ale obavy ze samotného průběhu stavby a velké intenzity nákladních aut. Dnes prochází rušná silnice I/35 přímo středem obce. „Dopravci, kteří budou vybrání zhotovitelem této stavby D/35, budou využívat ekonomicky nejúspornější trasy ke stavbě. To přináší pro naši obec stovky a stovky nákladních vozidel křižující naší vesnici v obou směrech. Nebude v moci nikoho, kromě Policie ČR nařídit, popřípadě zakázat průjezd těchto vozidel přes místní komunikace a silnice III. tříd,“ uvádí obec. Chce proto do stavebního povolení dosáhnout podmínky opravy silnic po dokončení dálnice i kompletní monitoring během stavby.

Sousední obec Sovětice také uvádí, že nechce blokovat stavbu dálnice, chce ale jasnější vymezení řešení dešťové usazovací nádrže (DUN). Vozidla údržby mají totiž podle stavebního povolení k nádrži přijíždět obytnou zónou po silnici, která je jen pro osobní auta. Požaduje proto ve stavebním povolení tento problém jasně vyřešit.

Sedm let na dokončení stavby

Podle rozhodnutí má ŘSD sedm let na dokončení stavby, musí splnit celkem 47 podmínek. Jde o jedno z prvních stavebních povolení, o kterém rozhodovalo ministerstvo dopravy jako speciální stavební úřad.

ŘSD plánuje příští rok vypsat soutěž na zhotovitele a začít se stavbou, která má být dokončena v roce 2025. Odhadovaná cena zakázky je 3,169 miliardy korun. Projektantem dálnice bylo sdružení Sudop Praha / Dopravoprojekt Brno. V jednom ohledu je stát na dálnici už připraven: Policie České republiky zde na začátku října otevřela dálniční oddělení.

Trasa D35 v úseku Hořice - Sadová. Foto: ŘSD

Trasa D35 v úseku Hořice – Sadová. Foto: ŘSD

Dálnice vede v blízkosti stávající silnice I/35. V roce 2023 chce stát začít se stavbou navazujících úseků z Úlibic do Hořic a ze Sadové do Plotiště. Stavba začíná mimoúrovňovou křižovatkou u Hořic v blízkosti nedávno nově postaveného přemostění přes železniční trať. Po trase vznikne šest kilometrů protihlukových stěn. Aktuálně má ŘSD vykoupeno 81 % pozemků. Kompletně je popsána v letáku ŘSD.

ŘSD podle aktuálních plánů počítá příští rok se zahájením celkem tří úseků D35. Kromě tohoto ještě ze Džbánova do Litomyšle a z Janova do Opatovce.

Upřesnění MD, proč uplynula tak dlouhá doba mezi doručením rozkladu a jeho zveřejněním

Speciální stavební úřad postupoval v souladu s ustanovením § 83 správního řádu. Stavební povolení bylo doručováno veřejnou vyhláškou, kdy za den doručení je považován 15. den od zveřejnění na úřední desce. Odvolací lhůta následně činí 15 dnů. Pokud je podáno odvolání (rozklad)  před vydáním rozhodnutí, platí, že byl podáno  v první den odvolací lhůty.  Fakticky tedy bylo podání rozkladu učiněno až 30.10.2021.

V souladu s hlavními zásadami činnosti správních orgánů (ekonomika řízení) následně vyčkal speciální stavební úřad do posledního dne odvolací lhůty, a jelikož žádné další rozklady neobdržel, seznámil účastníky řízení s podanými rozklady a vyzval je, aby se k nim vyjádřili. K tomu stanovil příslušnou lhůtu podle § 86 odst. 2 správního řádu.

Tagy D35 D35 Hořice - Sadová Ministerstvo dopravy Ředitelství silnic a dálnic ŘSD seznam
21 komentářů