DPP začíná s výběrem metra bez strojvedoucích. Oslovil osm výrobců, automatický provoz má být i na trase C

Stanice Olbrachtova. Pramen: IPR PrahaStanice Olbrachtova. Pramen: IPR Praha

Dopravní podnik hl. m. Prahy (DPP) udělal první krok k výběru výrobce nových souprav metra pro autonomní provoz bez strojvedoucích

Dopravní podnik hl. m. Prahy (DPP) udělal první krok k výběru výrobce nových souprav metra pro autonomní provoz bez strojvedoucích na chystané trase D i trase C. Vypsal takzvané předběžné tržní konzultace, ve kterých chce zjistit potřebné informace pro vypsání veřejné zakázky na takzvaný automatický systém. Samotný tendr chce vypsat v první polovině příštího roku.

Vypsání předběžných tržních konzultací vyplývá z informací ve věstníku veřejných zakázek. Cílem konzultací je získat podklady pro správné a objektivní nastavení podmínek připravované veřejné zakázky na dodávku jednotlivých komponent automatického systému metra pro modernizaci stávající linky C a novou linku D.

DPP během konzultací přímo oslovil osm výrobců automatizovaných systémů metra: kanadský koncern Bombardier, německý Siemens, francouzský Alstom, italskou společnost Ansaldo STS ze skupiny Hitachi, Thales, Stadler a další.

„S automatizovaným provozem metra v Praze počítáme na nové trase D, ale uvažujeme o něm také na lince C. Při plném provozu jezdíme na lince C na maximu kapacit a další navýšení provozu či zkrácení intervalů budeme Pražanům moci nabídnout až po nasazení automatického systému metra,“ řekl náměstek primátora a předseda dozorčí rady DPP Adam Scheinherr.

Podle něj chce Praha jednotný technologický systém a soupravy pro obě linky C i D. „Očekáváme, že při objednávce automatických souprav pro obě linky pražského metra se dostaneme na výhodnější jednotkové ceny,“ dodal Scheinherr.

DPP zatím soutěží dodavatele první stavební části metra, zakázku ale napadla společnost Eurovia. Pro dodávky nových souprav umožňující jízdu bez strojvedoucích počítá DPP s tím, že na trase D se začne jezdit v roce 2027. „Abychom tento termín splnili, musíme paralelně pracovat nejen na stavební části projektu, ale i na realizaci dodávky nového automatického dopravního systému. Ekonomicky dává smysl, abychom ji realizovali souběžně nejen pro Déčko, ale i pro modernizovanou linku C,“ řekl předseda představenstva DPP Petr Witowski. Podle něj se DPP předběžné tržní konzultace osvědčily u jiných zakázek.

Smíšený provoz na trase C

Zatímco v případě metra D se o automatických vlacích bez strojvedoucích mluví prakticky od začátku, v případě trasy C zatím příliš ne. DPP to vysvětluje i tím, že trasa C je nejvytíženější linkou pražského metra. To způsobuje velkou citlivost na incidenty narušující pravidelnost provozu, např. nežádoucí vstupy či pády předmětů či osob do kolejiště. Navíc stávající technologie systému zabezpečení vlakové cesty metra na lince C neumožňuje další zkrácení intervalu ve špičce pod již zavedených 115 sekund. Navýšení přepravní kapacity a zkrácení intervalů až na 85 vteřin by právě umožnilo zavedení provozu bezobslužných vlaků.

Soupravy M1 z trasy C chce DPP postupně přesunou na linku B a následně vyřazovat nejstarší soupravy typu 81-71M z provozu. „Záměrem DPP je postupovat tak, aby při automatizaci linky C nebyl narušen její provoz. Výměna vozového parku na lince C v počtu 53 souprav by probíhala postupně několik let. Během tohoto přechodného období DPP předpokládá smíšený provoz stávajících souprav M1 s nově nasazovanými bezobslužnými vlaky až do plné automatizace linky C. Obdobným způsobem probíhala automatizace linek 1 a 4 v Paříži,“ dodal vedoucí odboru komunikace DPP Daniel Šabík.

Výhody automatizace linky C podle DPP

• Zvýšení přepravní kapacity a zkrácení intervalů až na 85 vteřin

• Maximální flexibilita s možností okamžitě reagovat na přepravní poptávku

• Modernizace vozového parku na dvou linkách současně (C a B)

• Zvýšení bezpečnosti a plynulosti provozu instalací nástupištních stěn s dveřmi:

◦ eliminace přerušení provozu jako následek mimořádných událostí

◦ zvýšení plynulosti výstupu a nástupu cestujících do soupravy (eliminace držení dveří či jiné neukázněné chování cestujících, které zpožďuje odjezd soupravy ze stanice)

• Oproti lince D je možné automatizaci na lince C zahájit de facto okamžitě

• V případě dřívějšího zavedení automatického systému metra na lince C bude nový unifikovaný vlak i systém již homologován, což zrychlí zprovoznění nové linky D

Tagy automatický provoz metra Dopravní podnik hl. m. Prahy dpp metro bez strojvedoucího metro C Metro D Top
124 komentářů