Hlídač strojvedoucích dorazil do sněmovny. Za překročení doby jízdy pokuta 10 tisíc

Stanoviště strojvedoucího v novém Regiopanteru. Foto: České dráhy.Stanoviště strojvedoucího v novém Regiopanteru. Foto: České dráhy.

Úprava klíčového zákona, který řeší provoz na české železnici, spěje do finále. Nový zákon o dráhách, který předložilo ministerstvo dopravy,

Úprava klíčového zákona, který řeší provoz na české železnici, spěje do finále. Nový zákon o dráhách, který předložilo ministerstvo dopravy, čeká ve sněmovně brzy projednávání v hospodářském výboru a následně na plenární schůzi. Uplynulý týden skončila lhůta pro podávání pozměňovacích návrhů.

Jeden z návrhů míří na dříve avizované plány, které podle představ ministra dopravy Dana Ťoka i dalších představitelů tuzemské železnice mají snížit počty projetí návěstí Stůj a dalších chyb ze strany strojvedoucích. Naopak v něm není dříve avizovaná možnost takzvaného bodového systému pro strojvedoucí.

Jsou součástí návrhu poslanec za hnutí ANO a někdejšího náměstka ministra dopravy Milana Ferance. Podle vlastností souboru s pozměňovacím návrhem nejde o jeho dílo, ale o práci ministerstva dopravy.

Podle nového paragrafu 46s, který řeší dobu řízení vozidla, strojvedoucí smí řídit drážní vozidlo na dráze celostátní nebo regionální po dobu, která v souhrnu nepřesáhne 13 hodin během 24 hodin po sobě jdoucích. Nové je ustanovení, podle kterého dopravce musí zajistit, aby neprodleně po zahájení řízení drážního vozidla strojvedoucím na takové dráze byly jejímu provozovateli v elektronické podobě a způsobem stanoveným v prohlášení o dráze oznámeny údaje o okamžiku zahájení řízení drážního vozidla, číslu licence strojvedoucího a evidenčním číslu drážního vozidla. Sbírat data a tři roky uchovávat má podle zákona Drážní úřad. Pokud strojvedoucí stanovenou dobu překročí, může dostat pokutu 10 tisíc korun, dopravci až milion korun za nepředání těchto údajů provozovateli dráhy.

Feranec (nebo spíše ministerstvo) vysvětluje návrh jako reakci na diskutovanou problematiku přetížení strojvedoucích jako jednoho z možných důvodů mimořádných událostí na dráze. „Stávající právní úprava umožňuje strojvedoucím fakticky řídit drážní vozidlo (drážní vozidla) po dobu delší, než je stanoveno obecnými právními předpisy,“ uvádí se ve zdůvodnění návrhů. Stávající normy totiž řeší pracovní dobu jen u jednoho dopravce.

Na zavedení monitoringu práce strojvedoucích dlouhodobě tlačí především České dráhy. Návrh ale neřeší vůbec fakt, že strojvedoucí může být unavený z jiné práce, kterou nikde hlásit nemusí.

Zákon o dráhách čeká projednávání na začátku v Hospodářském výboru. Dalším pozměňovacím návrhům se budeme věnovat v příštích dnech.

Aktuální návrh novelizace Zákona o dráhách navržený Milanem Ferancem za podpory ministerstva dopravy

DOBA ŘÍZENÍ DRÁŽNÍHO VOZIDLA

§ 46s

(1) Strojvedoucí nesmí řídit drážní vozidlo na dráze celostátní nebo regionální po dobu, která v souhrnu přesáhne 13 hodin během 24 hodin po sobě jdoucích. Do doby řízení drážního vozidla podle věty první se započítává veškerá doba řízení bez ohledu na to, zda strojvedoucí řídil jedno či více drážních vozidel, nebo zda byla tato činnost vykonávána pro jednoho či více dopravců.
(2) Dopravce, který provozuje drážní dopravu na dráze celostátní nebo regionální, zajistí, aby neprodleně po zahájení řízení drážního vozidla strojvedoucím na takové dráze byly jejímu provozovateli v elektronické podobě a způsobem stanoveným v prohlášení o dráze oznámeny tyto údaje:
a) údaj o okamžiku zahájení řízení drážního vozidla,
b) číslo licence strojvedoucího a
c) evidenční číslo drážního vozidla.
(3) Dopravce, který provozuje drážní dopravu na dráze celostátní nebo regionální, zajistí, aby neprodleně po ukončení řízení drážního vozidla strojvedoucím na takové dráze byly jejímu provozovateli v elektronické podobě a způsobem stanoveným v prohlášení o dráze oznámeny tyto údaje:
a) údaj o okamžiku ukončení řízení drážního vozidla,
b) číslo licence strojvedoucího a
c) evidenční číslo drážního vozidla.
(4) Provozovatel dráhy celostátní nebo regionální údaje získané od dopravce podle odstavce 2 a 3 neprodleně oznámí nebo jinak zpřístupní v elektronické podobě Drážnímu úřadu; údaje takto získané uchovávají provozovatel dráhy celostátní nebo regionální a Drážní úřad po dobu 3 let od jejich získání.

Tagy pracovní doba strojvedoucích strojvedoucí Top zákon o drahách
105 komentářů