LOT 3a leaderboard

Glosa: Ministerstvo už zase mění formu ŘSD. Je to stejný přelud, jako trať na letiště

Stavba obchvatu Lechovic na silnici I/53. Foto: ŘSDStavba obchvatu Lechovic na silnici I/53. Foto: ŘSD

Ministerstvo dopravy tento týden znovu (už asi po sté) nastolilo téma přeměny Ředitelství silnic a dálnic z příspěvkové organizace na

Ministerstvo dopravy tento týden znovu (už asi po sté) nastolilo téma přeměny Ředitelství silnic a dálnic z příspěvkové organizace na „společnost fungující v tržním prostředí“. Nyní je třeba zpracovat analýzu, která rozhodne o nové právní formě ŘSD. Celkem logicky v úvahu připadají pouze státní podnik a akciová společnost. Byla by to ohromná švanda, kdyby to ovšem nebyla taková tragédie. Plány na přeměnu ŘSD totiž existují dlouhá léta, aniž by se stát vůbec někam pohnul. Celá akce tak jenom znovu zvýrazňuje neschopnost státního aparátu.

Připomeňme si to. Odpověď na otázku, jak by ŘSD mělo nově vypadat, dala už začátkem roku 2012 analýza ministra Pavla Dobeše. Tehdy vyšel jako nejvýhodnější státní podnik, transformace měla začít ještě ten rok. Nic se nestalo Dobeš stál uprostřed zhruba pětiletého období, kdy se ministři i šéfové ŘSD střídali jako svatí na orloji a všichni chtěli transformovat. Jako jeden z nejdůležitějších bodů svého programu to měl i nejdéle sloužící porevoluční ministr Dan Ťok. Nyní se tedy bude znovu analyzovat a následně by měl nový subjekt vzniknout do tří let.

Pokud ministerstvo vůbec dojde na konec té cesty, určitě nelze čekat nějaký český ASFINAG. Zcela jistě se najde nějaká specificky česká cesta, například akciová společnost ano, ale přesměrování příjmů z mýta ne. Zatím ale můžeme být v klidu. Transformace ŘSD patří do pytle dopravních počinů, jaké svět neviděl; řadí se tak například vedle tratě z centra Prahy na letiště, paralelní ranveje tamtéž, dokončení pražského okruhu nebo jezu u Děčína.

Možná by mělo ministerstvo v první řadě dosadit do čela ŘSD (bez ohledu na jeho právní formu) schopného profesionála, aby za tři měsíce nemuselo znovu komunikovat zdravotní důvody.

Jan Šindelář

Z prohlášení ministerstva dopravy:

Ministerstvo dopravy v těchto dnech zahájilo kroky vedoucí k transformaci Ředitelství silnic a dálnic ze státní příspěvkové organizace na společnost fungující v tržním prostředí. Změna by v horizontu minimálně tří let měla vést k vytvoření podnikatelského subjektu, který bude svou povahou lépe odpovídat prostředí, ve kterém působí a efektivně reagovat na potřebu zrychlení výstavby dopravní infrastruktury.

Chci, aby tato změna, kterou Ředitelství silnic a dálnic podporuje, proběhla v rozumném časovém rámci a s co nejmenšími legislativními změnami. Taktéž musí být zachována nezbytná kontinuita ve vztahu nejen k výstavbě ale i ve vztahu k stávajícím zaměstnancům. Cílem je mít efektivní podnik pro výstavbu a údržbu dálnic, který je konkurenceschopný na pracovním trhu,“ říká k připravovanému záměru ministr dopravy Vladimír Kremlík.

Chystaná transformace by měla umožnit lepší přizpůsobivost „nové“ společnosti na změněnou situaci v oblasti dostupných zdrojů (národních i evropských) zejména co se týká využívání financování ze soukromých zdrojů a dalších soukromých i veřejných finančních nástrojů jakým má být například připravovaný Národní rozvojový fond.

V personální oblasti by změna měla dát větší prostor pro manažerské řízení organizace a umožnit ještě větší variabilitu pro odměňování zaměstnanců a získání dalších odborníků. Ředitelství silnic a dálnic musí být atraktivním zaměstnavatelem, který bude konkurenceschopnou volbou oproti stavebním a projektovým společnostem, na jejichž práci má dohlížet.

„Nyní musí na Ministerstvu dopravy proběhnout proces, kdy posoudíme jednotlivé možné varianty právní formy nově vznikajícího subjektu a připravíme materiál, se kterým na podzim seznámíme členy vlády,“ popisuje aktuální stádium příprav ministr Kremlík.

Tagy glosa Ředitelství silnic a dálnic ŘSD změna právní formy ŘSD
22 komentářů