Elektrizace trati Nýřany – Heřmanova Huť zamířila k posouzení vlivu na okolí

Nádraží Heřmanova Huť. Autor: Pavel Hrdlička, Wikipedia, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=39095136Nádraží Heřmanova Huť. Autor: Pavel Hrdlička, Wikipedia, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=39095136

Desetikilometrová trať se má dočkat kompletní modernizace včetně přestavby stanic a zastávek.

Správa železnic učinila další krok k elektrizaci regionální tratě 181 z Nýřan do Heřmanovy Hutě na Plzeňsku. Plán poslala do takzvaného zjišťovacího řízení, kdy úřady posoudí, zda bude stavba mít významný vliv na životní prostředí. Pokud rozhodnou, že ano, zamíří projekt do podrobného procesu EIA.

„Hlavním cílem je zvýšení konkurenceschopnosti drážní dopravy v regionu v návaznosti na příměstskou dopravu v okolí krajského města,“ píše se v předložené dokumentaci. Desetikilometrová trať se má dočkat kompletní modernizace včetně přestavby stanic a zastávek, práce by měly probíhat v letech 2026 a 2027.

„Tato trať je v regionální dopravě druhou nejvytíženější regionální železniční tratí v aglomeračním pásmu města Plzně, která vykazuje stovky přepravených cestujících denně. Navíc se v souvislosti s novou bytovou výstavbou v Heřmanově Huti počítá s dalším nárůstem počtu cestujících,“ vysvětloval plány už v roce 2018 mluvčí SŽ Pavel Tesař.

Vedení nové tratě Plzeň - Stod. Pramen: SŽ/dokumentace EIA

Vedení nové tratě Plzeň – Stod. Pramen: SŽ/dokumentace EIA

Stavba bude termínově navázána na modernizaci tratě Plzeň – Domažlice – státní hranice SRN, konkrétně její část mezi Plzní a Stodem. Ta vznikne v nové stopě a vlaky po ní budou jezdit až 200 km/h. Staré trati přes Vejprnice a Nýřany (kde se napojuje i trať z Heřmanovy Hutě) ale nehrozí zánik, naopak projde rovněž elektrizací. Správa železnic ji vede jako 2. stavbu celého spojení Plzeň – státní hranice. K modernizaci staré tratě by mělo dojít v letech 2025 až 2027. Kraj pak počítá s provozem elektrických vlaků Heřmanova Huť – Nepomuk přes plzeňský uzel.

Tagy elektrizace Správa železnic Top trať 181 Nýřany - Heřmanova Huť
116 komentářů