Dvoustovkou do Bavorska. Centrální komise schválila elektrizaci úseku z Plzně

Západní Express do Mnichova projíždí zastávkou Plzeň - Skvrňany. Ta se přesune o pár desítek metrů jinam na novou trať domažlického přesmyku. Foto: Jan SůraZápadní Express do Mnichova projíždí zastávkou Plzeň - Skvrňany. Ta se přesune o pár desítek metrů jinam na novou trať domažlického přesmyku. Foto: Jan Sůra

Projekt rychlejšího železničního spojení Česka s Bavorskem se posunul do další fáze. Centrální komise ministerstva dopravy schválila záměr na modernizaci

Projekt rychlejšího železničního spojení Česka s Bavorskem se posunul do další fáze. Centrální komise ministerstva dopravy schválila záměr na modernizaci úseku z Plzně do Stodu.

„Technické řešení umožní i rychlost 200 km/h a bude se jednat o dvoukolejnou trať. Pokračovat budou práce na dokumentaci pro územní rozhodnutí s cílem vytvoření podkladu pro zahájení územního řízení,“ řekla mluvčí ministerstva dopravy Lenka Rezková.

Správa železniční dopravní cesty už v závěru loňského roku poslala tuto verzi tratě do takzvaného zjišťovacího řízení.  Krajský úřad Plzeňského kraje rozhodl, že celá stavba se bude posuzovat podle zákona o posuzování vlivu na životní prostředí.

Nová trasa bude dvojkolejná a elektrizovaná střídavým proudem, projektovat se bude na rychlost 200 kilometrů v hodině. Další zrychlení tratě v úseku za Stodem ještě není jasné: SŽDC aktualizuje studii proveditelnosti.

Plán počítá s výrazným narovnáním trasy z Plzně od Nové Hospody až do Stodu, kde vlaky pojedou po úplně nové trase. Na trase má vyrůst zhruba 2,5 kilometru protihlukových stěn, současně dojde k rekonstrukci stanice Stod. V nové zastávce Zbůch pak dojde k napojení na stávající trať přes Nýřany, která by také měla projít modernizací. SŽDC na trase počítá se střídavým napětím. Dosud je spojení do Bavorska neelektrizované.

Trasa nové tratě z Plzně do Stodu (červeně), fialově stávající trať. Modře je zakreslena zvažovaná přeložka silnice I/26. Detailnější obrázek je ke stažení zde: https://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_OV3074. Foto: SŽDC

Trasa nové tratě z Plzně do Stodu (červeně), fialově stávající trať. Modře je zakreslena zvažovaná přeložka silnice I/26. Detailnější obrázek je ke stažení zde: https://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_OV3074. Foto: SŽDC

Podle materiálu je nová trasa přeložky vedena hlavně po zemědělské půdě s menším záborem lesních pozemků. V těsné blízkosti se nachází přírodní rezervace Nový rybník, v době výstavby existují rizika jejího negativního ovlivnění. Celá trať je novým zdrojem hluku a emisí v lokalitě.

SŽDC už dříve uvedla, že nová trať by měla vyjít na 2,9 miliardy korun, má posílit konkurenceschopnost železnice. Na její stavbu tlačí hlavně nákladní dopravci, kteří požadují dobře dostupný alternativní železniční přechod k Děčín/Bad Schandau. Jak bude pokračovat modernizace dál není zatím jasné: SŽDC zadala společnosti Sudop Praha aktualizaci studie proveditelnosti. Tu kritizovalo především sdružení nákladních dopravců ŽESNAD.cz. Správa železnic studii označila za „poplatnou době vzniku“. Na některých místech projektanti počítali jen se šedesátikilometrovou rychlostí. Stavět se má v roce 2022.

O rychlejším spojení mezi Českem a Bavorskem se dlouho mluví, vzniklo několik memorand, podle kterých se už dávno mělo jezdit mezi Prahou a Mnichovem pod čtyři hodiny.

Na úsek Plzeň – Stod mají navázat další tři stavby. „U 3. stavby v úseku Stod – Domažlice město probíhá aktualizace studie proveditelnosti, která naznačí další směrování. Ve hře jsou od jednokolejné tratě až po plně dvojkolejnou trať vedenou v nové stopě. předložení této studie předpokládáme do konce tohoto roku Centrální komisi Ministerstva dopravy. V nejbližší době by měla projednávat 4. stavbu v úseku Domažlice město (mimo) – státní hranice a potom také 2. stavbu, což je stará trať odbočka Nová Hospoda – Nýřany – Chotěšov,“ upřesnil Pavel Tesař ze SŽDC.

Tagy Plzeň - Domažlice Plzeň - Stod spojení Česko - Bavorsko Správa železniční dopravní cesty SŽDC Top
89 komentářů