Druhá kolej z Libně do Malešic má kladný posudek, kvakošovi nočnímu navzdory

Vizualizace mostu přes Rokytku u nové dvojkolejné trati mezi Libní a Malešicemi. Foto: SŽDCVizualizace mostu přes Rokytku u nové dvojkolejné trati mezi Libní a Malešicemi. Foto: SŽDC

Správa železniční dopravní cesty (SŽDC) se po více než dvou letech posuzování vlivu na životní prostředí přiblížila stavbě zdvojkolejnění pražské

Správa železniční dopravní cesty (SŽDC) se po více než dvou letech posuzování vlivu na životní prostředí přiblížila stavbě zdvojkolejnění pražské trati mezi Libní a Malešicemi. Do budoucna by se měla zdvojkolejnit trať až do Hostivaře.

Specializovaná firma dokončila zpracování posudku stavby a jejího vlivu na životní prostředí, kde doporučuje ministerstvu životního prostředí stavbu povolit za dodržení určitých podmínek. Zatím na první etapu.

Z hlediska únosného zatížení je konstatováno, že realizace a provoz navrhované železnice nebude pro zájmové území představovat citelné zhoršení situace z hlediska únosného zatížení životního prostředí. Při hodnocení je třeba vycházet ze skutečnosti, že hustá síť železnic v zájmovém území funguje již dlouhá desetiletí,“ konstatuje posudek. Podle něj se v některých oblastech dokonce životní prostředí zlepší, dojde například ke snížení hlukové zátěže stavbou protihlukových stěn.

Vizualizace mostu přes Rokytku u nové dvojkolejné trati mezi Libní a Malešicemi. Foto: SŽDCVizualizace mostu přes Rokytku u nové dvojkolejné trati mezi Libní a Malešicemi. Foto: SŽDCVizualizace mostu přes Rokytku u nové dvojkolejné trati mezi Libní a Malešicemi. Foto: SŽDC

Proti plánům přišlo přes deset různých protestů, většinou od lidí, kterých se stavba dotkne. V rámci posudku byla většina stížností zamítnuta jako neopodstatněná. Například občanské sdružení Hrdlořezská zvonička uvedlo, že trať bude mít silný vliv na harmonické vztahy v krajině a estetické měřítko krajiny. Požadovali také přezkoumání výskytu kvakoše nočního, dudka chocholatého, užovky obojovkové či veverky obecné. „Tito živočichové dle biologického hodnocení nebyli v lokalitě zastiženi,“ uvádí posudek.

SŽDC chce postupně zdvojkolejnit celý úsek z Libně do Hostivaře, s čímž počítá i územní plán. První etapa se týká přesmyku trati z Libně do Malešic. „Pro tuto etapu schválilo ministerstvo dopravy její financovatelnost a lze ji nyní připravovat,“ řekl mluvčí SŽDC Marek Illiaš.

Stavba začíná v běchovickém zhlaví stanice Libeň a končí v Malešicích v místě křížení s Českobrodskou ulicí. V samotné stanici Malešice má dojít k posunu tří výhybek a zvětšení užitečné délky kolejí. Vlaky zde pojedou maximálně šedesátkou. Kompletní popis stavby je v informačním systému EIA.

V další etapě je v plánu i nový souběžný jednokolejný tunel pod vrchem Tábor a celková přestavba stanice Malešice.
Čtyřkilometrový úsek obsahuje tři mosty, jeden z nich vyžaduje demolici ubytovny, části přilehlého areálu a skladu mezi ulicí Mezitraťovou a Rokytkou. Novostavba jsou necelé dva kilometry.

Cílem je zejména odstranění kolize nákladních vlaků, zejména do terminálu Metransu v Uhříněvsi a osobních vlaků. Ropid chce městskou linku na této trase zavést s půlhodinovým intervalem.

Tyto stavby by dále zlepšily podmínky pro průjezd nákladních a osobních vlaků, ale nepředpokládá se, že by vedly k dalšímu zvýšení jejich počtu ve směru od Libně,“ dodal Illiaš. Současně by mělo vzniknout i nové nástupiště jižně od Černokostelecké ulice s přímou vazbou na stanici metra Depo Hostivař. „Pro tuto etapu není v současné době ze strany MD schváleno financování, protože zatím nedošlo k obhájení konceptu tangenciálních linek společností ROPID vůči zástupcům Evropské komise,“ dodal Illiaš.

Zdvojkolejnění trati z Malešic až do Hostivaře se zatím nepřipravuje, jen se pro něj zajišťuje územní rezerva.

Tagy Libeň Malešice SŽDC
10 komentářů