dpp

Obrazem: V Libni a Karlíně mohou vzniknout dvě nové vlakové zastávky

Vizualizace zastávky v Karlíně. Foto: Unit architektiVizualizace zastávky v Karlíně. Foto: Unit architekti

Zbudování nových vlakových zastávek, o které usiluje Praha 8, není nemožné. Naopak, na dvou ze tří zkoumaných míst v Libni

Zbudování nových vlakových zastávek, o které usiluje Praha 8, není nemožné. Naopak, na dvou ze tří zkoumaných míst v Libni a Karlíně by se daly zastávky umístit relativně rychle. Vyplývá to ze studií, které si nechala městská část zpracovat.

Nejsnazší cesta vede podle dokumentů k výstavbě zastávky v libeňské lokalitě U Kříže na trati Holešovice – Libeň. V místě byly navrženy dvě varianty: jedna umisťuje zastávku na západ od mostu přes Zenklovu ulici a druhá na východ od něj na železniční estakádě. Tramvajová zastávka by byla přesunuta pod železniční most, aby vznikl co nejkratší přestup na MHD.

Studie upřednostňuje západní variantu s přístupy od tramvaje ze Zenklovy ulice a na druhé straně na křižovatku ulic Kandertova a Primátorská. Nová vlaková zastávka U Kříže by vyšla maximálně na 92 milionů korun, nebylo by přitom nutné měnit územní plán ani vykupovat pozemky. „Takže zastávku U Kříže lze začít připravovat opravdu hned,“ uvedl Petr Šlegr ze zpracovatelské firmy Pro CEDOP.

Situační plán zastávky U Kříže - varianta u Kandertovy ulice. Foto: CedopSituační plán zastávky U Kříže - varianta na estakádě. Foto: CedopVizualizace zastávky U Kříže. Foto: CedopVizualizace zastávky v Karlíně. Foto: Unit architektiZákres umístění zastávky v Karlíně. Foto: Unit architektiProvozní schéma zastávky Karlín. Foto: Unit architekti

Zásah do územního plánu by ale byl zřejmě potřeba u druhé zvažované zastávky, která má vzniknou v Karlíně na trati Masarykovo nádraží – Libeň. Studie ji umisťuje k portálu pěšího tunelu na Žižkov, čímž by mohla sloužit i obyvatelům Žižkova. V jednodušší a pravděpodobnější variantě by zde vzniklo mimo jiné jedno ostrovní nástupiště a výtah pro bezbariérový přístup.  „Mimochodem i původní zastávka přístupná přes dřevěnou lávku umožňovala přístup na Vítkov. Takže vlastně obnovujeme dědictví našich předků,“  podotkl místostarosta Prahy 8 Petr Vilgus. Náklady jsou odhadnuty na půl miliardy, z čehož by velkou část spolkla sanace opěrné zdi na úpatí Vítkova.

Přínosem studie je, že rozpracovala dvě varianty zastávky, které v této poloze zatím nebyly zakresleny. „Za důležité považujeme, že SŽDC, s kterou jsme tento záměr projednali, nepovažuje zřízení zastávky v tomto místě za problém pro kapacitu tratě,“ zdůrazňuje Petr Vilgus.

Studie zpracovaly firmy Pro CEDOP a UNIT architekti, oba záměry jsou v souladu s nedávno schválenými magistrátními plány na rozvoj pražské železnice. Jako nereálná ze studií vyšla zastávka na Balabence, kterou nelze vybudovat bez zásadní přestavby tamního uzlu.

Skrze Prahu 8 prochází několik důležitých tratí, žádná vlaková zastávka zde ale zatím není. Radnice proto jejich stavbu prosazuje. Studie nyní zamíří na magistrát. Investorem může být Správa železniční dopravní cesty, případně právě město Praha.

Tagy Karlín Libeň Praha 8 studie vlakové zastávky
51 komentářů