DPP odhalil další detaily k nové stanici metra a parkovišti na Zličíně. Rozšíří i depo

Depo Zličín. Foto: Michal ChrástDepo Zličín. Foto: Michal Chrást

Rozšíření depa má umožnit zkrácení intervalů metra linky B.

Dopravní podnik hl. m. Prahy (DPP) chce při budování nové zastávky Depo Zličín  rozšířit depo o další dvě haly. U nové stanice pak vyroste z pražského rozpočtu také nový parkovací dům.

Vyplývá to z dnes zveřejněné tiskové zprávy k soutěži na projekt vybudování nové stanice Depo Zličín. Půjde už o 62. stanici v síti pražského metra. Celkové odhadované náklady jsou 1,4 miliardy korun, stavět se má začít v roce 2023. Aktuálně se soutěží část projekčních prací. O plánech na novou stanici informoval deník Zdopravy.cz o víkendu.

Nová, připravovaná stanice metra Depo Zličín bude povrchová, dvoukolejní, s bočním nástupištěm, umístěna pod svahem na severní straně stávajícího kolejiště depa Zličín, rovnoběžně se Sazovickou, resp. ulicí Na Radosti. Vestibul stanice bude orientován východně, vstup do stanice bude opatřen automatickými posuvnými dveřmi. Nástupiště bude směrem na jih otevřeno, cestující bude od kolejiště depa oddělovat pouze prosklená stěna.

Severní část stanice přilehlou ke svahu bude tvořit obvodový plášť s prosklenými a žaluziovými stěnami, které zajistí příčné větrání. Pro nástup i výstup bude DPP ve stanici využívat pouze severní nástupiště. Stanice je nicméně koncipována tak, že do budoucna počítá i se druhým nástupištěm a případným prodloužením linky B dále na západ.

Mezi plánovanou stanicí metra Depo Zličín a ulicí Na Radosti, u křižovatky s Míšovickou ulicí, na místě bývalého buňkoviště, plánuje hl. m. Praha postavit nové P+R parkoviště o kapacitě až 600 automobilů. Vzdálenost mezi výstupem z nové stanice metra a nejbližšími vstupy do garáží P+R bude zhruba 30 metrů, po dostavbě obou objektů budou propojeny bezbariérovým chodníkem.

Nákres nové stanice metra Depo Zličín s parkovacím domem. Foto: Metroprojekt

Nákres nové stanice metra Depo Zličín s parkovacím domem. Foto: Metroprojekt

Zkušební trať pro nové vozy pro metro D

„Oba objekty, nová stanice metra i P+R parkoviště budou vznikat najednou, jeden bez druhého by nedávaly smysl. Chceme na Zličíně vytvořit přestupní uzel mezi individuální automobilovou dopravu přespolních dojíždějících do Prahy, linkou B pražského metra, ale také autobusovými linkami pražské integrované dopravy. Cestující se díky tomu ze samotného okraje Prahy dostanou metrem do centra hlavního města do zhruba 30 minut od zaparkování. Zlepšíme tím obsluhu v okolí Zličína, spolehlivost a komfort MHD a v neposlední řadě snížíme ekologickou zátěž z individuální automobilové dopravy. Navíc stanice bude připravena na potencionální pokračování směrem do Středočeského kraje,“ řekl Adam Scheinherr, náměstek primátora pro oblast dopravy a předseda dozorčí rady DPP

Nová stanice metra Depo Zličín bude sloužit také cestujícím autobusových linek pražské integrované dopravy přijíždějící z jihozápadu Středočeského kraje a obyvatelům nedalekých bytových komplexů Park Zličín či Zličínský dvůr.

Podle předsedy představenstva DPP Petra Witovskeho je dnes kapacita zličínského depa naplněna na 100 %. „Pokud do budoucna plánujeme zkrácení intervalů na lince B, budeme muset do depa Zličín přesunout část souprav z linky A, potřebujeme ale pro ně na Zličíně nejdříve postavit novou odstavnou kapacitu. Kromě toho máme na Zličíně zkušební trať, kterou budeme využívat pro testování nových vozů plánovaných pro linku D. Také pro ně zde musíme včas vytvořit dostatečnou kapacitu,“ dodal Petr Witowski, předseda představenstva a generální ředitel DPP.

Nová stanice nemá omezit příjezdy do depa

K připravované stanici metra Depo Zličín povedou koleje z nově uspořádaného kolejového rozvětvení tak, aby se provoz samotné stanice a příjezdy do depa či na zkušební trať navzájem neomezovaly a soupravy mezi stanicemi Zličín a Depo Zličín mohly jezdit alespoň 40 km/h, což by při využívání stávajícího zhlaví depa nebylo možné. Jinými slovy, provoz souprav s cestujícími do nové stanice Depo Zličín nesmí paralyzovat činnost samotného depa.

K jižní stěně stávající haly depa Zličín plánuje DPP v rámci této investiční akce postavit novou čtyřkolejnou remízovací halu pro odstavování osmi souprav metra. Hned vedle nové remízovací haly DPP vybuduje také novou halu pro tzv. vozidla NTP (neelektrické, pomocné trakční prostředky využívané pro údržbu metra). Stavba nové stanice metra, nového kolejového rozvětvení i dvou nových hal se logicky promítne do uspořádání doposud využívaných technologií depa.

Proměnou projde i staniční zabezpečovací zařízení, které je více než 20 let staré a v současnosti již koncepčně zastaralé. Proto jako součást projektu modernizace depa Zličín s novým uspořádáním kolejiště, bude nutná instalace moderního elektronického stavědla, úprava trakční části a napájení ve stanicích Zličín a Stodůlky, úpravy navazujících řídících systémů metra a v neposlední řadě úpravy navazující na osvětlení nové stanice Depo Zličín.

DPP v těchto dnech vypsal veřejnou zakázku na výběr projektanta investiční akce „Výstavba stanice metra v depu Zličín“, jejíž součástí je také výstavba dvou hal a modernizace samotného depa. Současně běží změna územního plánu. Na podzim roku 2022 DPP plánuje vyhlásit veřejnou zakázku na výběr zhotovitele stavby. Zahájení samotné stavby nové stanice metra Depo Zličín DPP předpokládá v létě 2023, do provozu by ji podle předběžného harmonogramu rád uvedl na konci letních prázdnin v roce 2025. Výstavba P+R parkoviště bude předmětem samostatného projektu.

DPP odhaduje celkové náklady stavby na 1,4 miliardy Kč, přičemž projekční práce z toho činí cca 93 milionů Kč, výstavba samotné stanice spojená s novým kolejovým rozvětvením a modernizací zabezpečovacího zařízení zhruba 860 milionů Kč a výstavba hal 312 milionů Kč. Zbytek připadá na úpravu a výměnu technologií či inženýrskou činnost.

Tagy Depo Zličín Dopravní podnik hl. m. Prahy dpp seznam Top Zličín
54 komentářů