dkv-spojujeme

Dopravní podniky si v žádostech o dotace na nová vozidla vymýšlely, zjistil NKÚ

Autobusy SOR NS12 Electric v garážích Dopravního podniku města Hradce Králové. Foto: Jan SůraAutobusy SOR NS12 Electric v garážích Dopravního podniku města Hradce Králové. Foto: Jan Sůra

Nejvyšší kontrolní úřad (NKÚ) kritizuje způsob, jakým ministerstvo pro místní rozvoj rozdělovalo dotace do podpory městské hromadné dopravy. Podle jeho

Nejvyšší kontrolní úřad (NKÚ) kritizuje způsob, jakým ministerstvo pro místní rozvoj rozdělovalo dotace do podpory městské hromadné dopravy. Podle jeho zjištění příjemci dotací, většinou dopravní podniky, vykazovaly naprosto nereálné údaje, o kolik se zvýší počet přepravených osob díky dotovanému projektu.

Vyplývá to z dnes zveřejněné zprávy o kontrole dotací na veřejnou městskou regionální dopravu z Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) v letech 2014 až 2018. NKÚ zkontroloval více než 12,5 miliardy korun.  Přes program proudily do dopravních podniků v posledních letech miliardy korun, některé dotace už vyšetřuje i policie, například v Dopravním podniku měst Liberce a Jablonce nad Nisou.

MMR nenastavilo žádný mechanismus, který by data ověřil a zabránil chybám. Jeden příjemce tak například vykázal počet osob za celou síť MHD, která tvořila 323 km, i když trolejbusy, které za dotaci koupil, jezdily jen na jedné trase dlouhé 7,5 km. Jiný příjemce použil dotaci na nákup tramvají, ale do počtu přepravených osob počítal i ty, které jezdily autobusy,“ uvedl NKÚ v závěrečné zprávě. V ní neuvádí konkrétní dopravní podniky, v kterých došlo k takové skutečnosti. Síť 323 kilometrů má Dopravní podnik města Hradce Králové, je i na seznamu kontrolovaných osob.

Stejný dopravce se ocitl  s největší pravděpodobností i na dalším seznamu výtek NKÚ. Kontrolorům se nelíbilo, že některé elektrobusy, které příjemci koupili, měly nezávislé naftové topení. „Kvůli tomu spotřebovaly za 6 až 9 měsíců téměř 30 tisíc litrů nafty. S takto vyprodukovanými emisemi se ovšem při hodnocení projektů nepočítalo,“ uvedl NKÚ. Právě takové elektrobusy jezdí v Hradci Králové.

NKÚ kritizoval i další jev. Do výběrových řízení na dodavatele ekologičtějších vozidel se v 67 % případů přihlásil jen jeden zájemce. „Soutěž tak probíhala v omezené míře. Nejčastěji šlo o dodávky elektrobusů, trolejbusů a tramvají,“ uvádí NKÚ. MMR také příjemcům, kteří dostali podporu na nákup nových ekologických vozidel, jednoznačně nezakázalo, aby se ta stará, méně ekologická dál využívala pro přepravu cestujících. Jeden příjemce tak například prodal stará vozidla linkovému dopravci.

Podle NKÚ vedly dotace jen k obnově vozového parku, nikoliv rozšíření služeb veřejné dopravy. Z kontroly NKÚ vyplynulo, že pouze 21 % vozidel pořídili příjemci, kterými jsou regionální dopravci, k rozšíření vozového parku a tím i k vyššímu počtu spojů. „Většina použila prostředky k výměně starých vozů za nové. Aby se situace v jednotlivých městech a regionech výrazně změnila, bylo by potřeba zaměřit podporu naopak na strategické projekty, které jsou provázány s dalšími opatřeními,“ tvrdí NKÚ. Ze sedmi kontrolovaných projektů jen jeden dopravní podnik pořizoval vozidla s tím, že rozšíří vozový park.

Tagy dotace do MHD irop Nejvyšší kontrolní úřad NKÚ
13 komentářů