LOT_PRAGA_X-2021---WWW---III_728x90_new

Dokument: Středočeský radní vysvětluje, proč řeší omezení dopravy na lokálkách

Zastávka Lítkovice na trati Bakov nad Jizerou - Dolní Bousov. Foto: Jan Polák / Wikimedia CommonsZastávka Lítkovice na trati Bakov nad Jizerou - Dolní Bousov. Foto: Jan Polák / Wikimedia Commons

Kraj slibuje případné omezení dopravy projednat s obcemi na trati.

Středočeský kraj začíná vážně uvažovat o tom, že by omezil provoz na některých nepříliš vytížených tratích. Návrh vzbudil velmi silné negativní reakce. V dopise starostům vysvětluje radní pro veřejnou dopravu Petr Borecký (STAN) důvody, proč je možné, že na některých tratích skončí osobní železniční dopravy. Dopis s jeho souhlasem zveřejňujeme v kompletním znění, protože vysvětluje řadu souvislostí, které se do původního textu nevešly. Problematice se budeme věnovat v dalších dnech.

1.  Jistě jste v médiích i mailech ode mne zaregistrovali, že se celý systém veřejné dopravy nejen ve Středočeském kraji, ale v celé republice dostal vlivem proticovidových opatření vlády do obrovských ztrát. Za rok 2020 se jedná o ztráty ve výši přes 500 milionů Kč a za rok 2021 půjde o ztráty v podobné výši. Vláda ČR zároveň opakovaně deklarovala odmítnutí tyto ztráty jakýmkoli způsobem sanovat, byť na to peníze má (za loňský rok nerozdělené cca 3,5 mld Kč z žákovského jízdného). Vláda se odvolává na to, že to nepovolují pravidla EU, ale to není pravda, protože by jinak nebylo možné, aby vlády Nizozemí, Německa nebo Rakouska tyto ztráty alespoň zčásti sanovaly.

Středočeský kraj se proto rozhodl ze svých zdrojů sanovat dopravcům část ztrát ve výši 150 mil. Kč, část přidávají i obce. Sami jako starostové a starostky víte, že dopad je i na Vaše rozpočty v podobě dodatků na dopravní obslužnost v roce 2021.

2.  Náklady na dopravní obslužnost hrazené z rozpočtu Středočeského kraje letos přesáhnou částku 3,5 mld. Kč, což činí takřka 38% z jeho disponibilních příjmů. Je to suverénně nejvíce ze všech krajů v ČR, ale je to také neudržitelná částka – v ostatních krajích s výjimkou Zlínského a Ústeckého se ten poměr pohybuje v intervalu 23 – 30%. Dáno je to i pro Středočeským krajem zcela nespravedlivým nastavením rozpočtového určení daní, na kterém kraj ročně tratí cca 2,5 – 3 mld. Kč. A to nejsme u údržby silnic, školství, zdravotnictví, životního prostředí atd…

3.  Středočeský kraj a s ním i obce budou v nejbližších letech čelit hned několika výzvám v oblasti veřejné dopravy

*   zavádění ETCS na železnici. Zavedení tohoto systému bude znamenat nutnost osadit postupně železniční soupravy tímto zařízením, což znamená jednorázovou investici cca 10 – 15 mil. Kč na jednu soupravu + roční provozní náklady na toto zařízení.

Tato investice ale nemá smysl u stávajících dožívajících Regionov, které jsou již za svojí morální životností. Pořízení nových souprav ale bude znamenat současně skokový nárůst cen za vlakokilometr. Mimochodem, cena za vlakokilometr dnes činí ve Středočeském kraji částku od cca 130 Kč/km po 190 Kč/km, zavedení ETCS a nových souprav tuto cenu zvýší na cca 160 – 230 Kč/km.

Je tedy zřejmé, že železnice má velký smysl tam, kde potřebujete buď stále nebo nárazově přepravovat velký počet cestujících.

V této souvislosti je důležité uvést, že Středočeský kraj má z roku 2019 uzavřenou smlouvu s Českými drahami, a to až do roku 2029 s opcí na prodloužení do roku 2034.

*   zavádění bezemisní a nízkoemisní dopravy v autobusové dopravě, kdy od roku 2025 bude muset Středočeský kraj realizovat 20% městské dopravy bezemisně (elektrobusy a vodíkové autobusy), což povede k nárůstu současné ceny autobusové dopravy z cca 38 – 50 Kč/km na cca 80 – 120 Kč/km.

4.  Systém středočeské dopravní obslužnosti není vůbec spravedlivý a je v něm, mírně řečeno, nepořádek:

*   některé obce/ města neplatí nic nebo skoro nic, některé obce naopak platí neúměrně mnoho
*   není rozumně systematicky a jednotně vázána ztrátovost jednotlivých linek na přímé doplatky obcí
*   obce přispívají pouze na autobusovou dopravu, vůbec pak nepřispívají na dopravu železniční a ztráty z této dopravy tak „nevidí“.

Toto vše by měly napravit nové Standardy dopravní obslužnosti, které bychom chtěli středočeským obcím a městům představit již v červnu.

5.  Vše výše uvedené bude znamenat velkou výzvu pro samotné udržení dnešního rozsahu veřejné dopravy ve Středočeském kraji a musíme všichni hledat cesty, jak současný model dopravní obslužnosti ve Středočeském kraji transformovat tak, abychom byli schopni i nadále poskytovat dobré dopravní služby našim občanům.

A teď k samotnému rušení tratí …

Materiál, který jste viděli a ohledně kterého se spustila nejen mailová diskuse, je materiálem pracovním. Jde o materiál, kde na interní úrovni propočítáváme dopady jednotlivých kroků, řešíme, jak případně nahradit vlaky autobusy, zdali to dává smysl a jestli případná úspora vyváží související pozitiva a negativa.

Tento materiál neprošel vnitřní oponenturou na odboru dopravy, nebyl projednán orgány kraje a nebyl ani projednán s obcemi. Byl však projednáván se Správou železnic, aby se neopakovaly chyby z minula, kde se náročně rekonstruovaly některé tratě, aby se pak na nich utlumoval provoz. Kolegové chtěli znát názor Správy železnic a její investiční plány.

V každém případě však počítáme s tím, že než cokoli definitivně rozhodneme, projednáme to s obcemi po trase!

V tuto chvíli není rozhodnuto vůbec nic.

V každém případě pak platí, že nechceme případným rušením tratí likvidovat dopravní obslužnost – zcela jistě by došlo k náhradě vlaků za autobusy nebo jiný způsob dopravy.

Na druhou stranu, zcela jasně a otevřeně říkám – pokud z analýz nakonec skutečně vyplyne závěr, že uvedené tratě nemá smysl provozovat, budeme si za tím stát. Ale jsme připraveni i k jednáním s obcemi – může být, že obce budou mít zájem zachovat na dané trati provoz a na tento provoz přispívat a náklady s tím spojené hradit. Kraj určitě nebude tím, kdo by toto úsilí obcí chtěl blokovat.

Věřím, že budeme schopni o celé záležitost vést věcnou debatu a nakonec dojít většinově ke konsenzuálnímu závěru.

Jsem na to připraven a jsem Vám i s mými kolegy k dispozici, bude-li to situace vyžadovat, rád přijedu za Vámi do Vašich obcí a měst.

Petr Borecký

radní pro veřejnou dopravu

Tagy omezení provozu na regionálních tratích seznam Středočeský krajj Top
392 komentářů