2206_CENDIS_sleva_jizdne_Zdopravy_728x90

DB Netz a Správa železnic vybraly firmu na geologický průzkum pro Krušnohorský tunel

VRT Praha - Drážďany, vizualizace. Pramen: Správa železnicVRT Praha - Drážďany, vizualizace. Pramen: Správa železnic

Nové smlouvy jsou v součtu za zhruba 75 milionů korun, umožní pokrok s přípravou 26 kilometrů dlouhého tunelu.

Německý správce infrastruktury DB Netz a česká Správa železnic podepsaly další dvě smlouvy na přípravu Krušnohorského tunelu, který má být v budoucnosti jednou z klíčových částí vysokorychlostního spojení z Prahy do Drážďan.

Jde již o třetí společnou zakázku na přípravu tunelu, na počátku roku vybrali správci kolejí koordinátora příprav. V posledních dnech uzavřeli dvě další smlouvy. Větší je se společností Dr. Spang Ingenieurgesellschaft für Bauwesen, Geologie und Umwelttechnik z Freibergu na geologické a hydrogeologické znalecké služby. Hodnota této zakázky je podle registru smluv 61 milionů korun. Druhý kontrakt je na průběžnou podporu v odborných oblastech geologie, hydrogeologie a geotechniky. Vítězem soutěže je společnost Baugrund Dresden Ingenieurgesellschaft.

V případě zakázky na znalecké služby bude společnost zodpovědná zejména za návrh koncepce terénních průzkumů v jednotlivých fázích projektové přípravy a dohled nad jejich prováděním. Zajistí vyhodnocování průzkumů a také analýzy dalších existujících podkladů v oblasti geologie, geotechniky a hydrogeologie.

Dělení nákladů podle kilometrů tunelu

Drážďanská společnost Baugrund Dresden bude poskytovat průběžnou podporu v odborných oblastech geologie, hydrogeologie a geotechniky, hodnota zakázka je podle registru smluv 786 tisíc eur. „Současně bude hodnotit správnost a úplnost projektantem navrhovaných postupů, prováděných průzkumných prací a zpracovávaných znaleckých posudků,“ uvedla Správa železnic v tiskové zprávě. Podmínkou účasti v soutěži bylo zajištění zahraničních expertů se zkušenostmi z evropských tunelových staveb. „Jako autorizované osoby se také přímo zapojí odborníci znalí národních postupů v České republice,“ dodala Správa železnic v tiskové zprávě.

Celkem 26 kilometrů dlouhý tunel je zatím v přípravách celého spojení nejdále, výběr dodavatelů má na starosti německá strana. Náklady na přípravu a pak i stavbu se mají dělit podle délky tunelu na území obou států. V případě trasování na českém území zatím trvají spory o tom, kudy vlastně trať povede. Po dokončení by měly vlaky z Prahy do Drážďan cestu zvládnout pod jednu hodinu. Samotný tunel bude na rychlost 200 km/h, jezdit v něm budou i nákladní vlaky.

Na německé straně již na podzim začal podzemní průzkum. Současně běží v Německu také soutěž na dokumentaci pro územní řízení. Ze studie proveditelnosti vyplývá, že výstavba české části z Prahy až po hranici v tunelu vyjde na 198 miliard korun. Scénář ministerstva dopravy a Správy železnic počítá s dokončením všech etap stavby do roku 2040, studie proveditelnosti hovoří i o roku 2035 včetně odbočné větve do Mostu.

Tagy DB Netz Krušnohorský tunel Správa železnic tunel pod Krušnými horami VRT VRT Praha - Drážďany vysokorychlostní trať Praha - Drážďany vysokorychlostní železnice
40 komentářů