Další zpoždění pro rychlovlaky Praha – Brno. Antimonopolní úřad zrušil soutěž na studii

Mapa zvažovaných vysokorychlostních tratí v Česku. Foto: Ministerstvo dopravyMapa zvažovaných vysokorychlostních tratí v Česku. Foto: Ministerstvo dopravy

Příprava nové vysokorychlostní tratě mezi Prahou, Brnem a Břeclaví může nabrat další zpoždění. Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) zatím

Příprava nové vysokorychlostní tratě mezi Prahou, Brnem a Břeclaví může nabrat další zpoždění. Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) zatím nepravomocně zrušil celou soutěž Správy železniční dopravní cesty (SŽDC), v které správce české železnice vybírá zhotovitele studie proveditelnosti. Ta měla ukázat, kudy trasu mezi dvěma největšími městy v zemi vést a zda se vůbec rychlovlaky vyplatí.

„Důvodem zrušení bylo nedodržení zásady přiměřenosti na straně zadavatele, konkrétně se jednalo o nepřiměřené požadavky zadavatele na kvalifikaci velkého počtu členů odborného personálu dodavatele,“ řekl mluvčí ÚOHS Martin Švanda.

Rozhodnutí dosud není pravomocné a SŽDC může podat rozklad. Ten už chystá.  „V těchto dnech pracujeme na rozkladové argumentaci k rozhodnutí úřadu,“ potvrdil mluvčí SŽDC Marek Illiaš. Nechtěl ale spekulovat, o kolik se příprava vysokorychlostní tratě zpozdí. Jisté ale je, že ke zpoždění kvůli vstupu ÚOHS do výběru dojde.

SŽDC letos poprvé před soutěží pořádala ve spolupráci s Asociací pro rozvoj infrastruktury takzvané předběžné tržní konzultace, při které s firmami konzultoval zadávací podmínky. Ne všechny se nakonec na nich ale shodly, i proto nakonec námitky přišly.

První řízení u ÚOHS  běželo na základě stížnosti společnosti ProCedop, to ale Úřad pro ochranu hospodářské soutěže zastavil kvůli chybě stěžovatele. Firma si stěžovala například na to, že některé technické kvalifikační předpoklady účastníků týmů nebyly odůvodněny objektivní potřebou, nebyly přiměřené a ani nesouvisely s předmětem veřejné zakázky. „Byl stanoven libovolně subjektivní úvahou zadavatele a omezuje bezdůvodně soutěž. Protizákonnost spočívá také v tom, že zadavatel zvolil diskriminační podmínku autorizace, která nejenom brání v soutěži navrhovateli a jeho zahraničním partnerům, ale také není přiměřená, jelikož jí lze nahradit adekvátními požadavky na vzdělání anebo praxi,“ uvádí se v návrhu.

Pro SŽDC zatím aktuálně vzniká jediná studie proveditelnosti na rychlovlaky mezi Prahou a Drážďany. V případě spojnice Praha – Brno měli autoři najít i vhodnou trasu, kudy vlaky vést, stále je totiž několik variant. Zakázka má hodnotu 58 milionů korun, hlavním kritériem byla cena (60%), kvalifikace a zkušenosti mají váhu 40%. Vítězná firma měla pak na odevzdání 2,5 roku od podpisu smlouvy.

Trať má být nejdůležitější větví budoucí vysokorychlostní sítě v Česku. Dvě varianty počítají s trasou buď přes Poříčany nebo Benešov, na každé se vyskytuje ale řada odpůrců.1

Tagy SŽDC ÚOHS vysokorychlostní tratě
15 komentářů