D1 u Bohumína propojí s Karvinou nový obchvat, půjde o přeložku stávající silnice I/67

Obec Dětmarovice. Zdroj: Oficiální stránky obce DětmaroviceObec Dětmarovice. Zdroj: Oficiální stránky obce Dětmarovice

Novostavba bude sloužit pro tranzitní dopravu ve směru Český Těšín – Bohumín a Ostrava.

Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) připravuje vybudování přeložky silnice I/67 pro tranzitní dopravu projíždějící ve směru Český Těšín – Bohumín a Ostrava. Novostavba současně vytvoří obchvat místní části Skřečoň a obcí Dolní Lutyně a Dětmarovice. Silnice o délce 11 kilometrů vyjde asi na 2,3 miliardy korun bez DPH.

Oznámení EIA zveřejnil Krajský úřad Moravskoslezského kraje na konci letošního ledna. Závěr, že záměr bude dále posuzován dle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí, vydal úřad o dva měsíce později. U podobných staveb jde o běžnou záležitost.

Aktuálně je silnice I/67 vedena jako průtah dříve zmíněnými obcemi, které rozděluje na dvě části. Plní tak současně funkci tranzitní i obslužnou. Nejvyšší intenzity dopravy v řešeném úseku se dle sčítání z roku 2016 nacházejí na výjezdu z Bohumína, kde se pohybují okolo 10 700 vozidel za den. Podíl nákladní dopravy činí až 18 %.

Novostavba bude vedena mimo zastavěné území. Dotčená lokalita není podle ŘSD součástí žádného velkoplošného chráněného území. Nedotýká se ani oblasti soustavy Natura 2000. Jelikož je přeložka vedena v nezastavěné ploše, protihluková opatření nejbližší zástavby upřesní ŘSD v další projektové přípravě. V rámci stavby je navrženo vybudování 19 nových mostních objektů.

Vydání územního rozhodnutí očekává ŘSD podle aktuálně platného informačního letáku stavby v příštím roce. Stavební povolení by mohla přeložka silnice I/67 získat v roce 2027, kdy má být rovněž vyhlášeno výběrové řízení na zhotovitele stavby. Pokud půjde vše podle plánů, stavební práce se naplno rozjedou v roce 2028 a potrvají tři roky.

Přeložka silnice I/67 Bohumín - Karviná.Zdroj: ŘSD

Přeložka silnice I/67 Bohumín – Karviná.
Zdroj: ŘSD

 

Tagy bohumín Bohumín-Karviná I/67 I/67 Bohumín – Karviná karviná Moravskoslezský kraj MSK Ředitelství silnic a dálnic ŘSD silnice I/67
25 komentářů