Čtyřicet metrů soukromých kolejí na Šumavě je nově místní dráhou. Třetí v zemi

Muzejní vagony v Novém Údolí. Autor: Zdopravy.cz/Jan ŠindelářMuzejní vagony v Novém Údolí. Autor: Zdopravy.cz/Jan Šindelář

Kolej trvale slouží k odstavení historických vozů.

Nové Údolí na Šumavě se stalo třetím místem v českých zemích, které má trať v kategorii místní dráha. Jde o pouhých 42 metrů soukromých kolejí, které tvoří konec regionální dráhy Správy železnic číslo 197 Číčenice – Nové Údolí. Zařazení do kategorie místní dráha oznámil Drážní úřad.

Vlastníkem čtyř desítek metrů tratě je předseda spolku Pošumavská jižní dráha Pavel Kosmata, který za žádostí o přeměnu regionální dráhy na místní stojí. Účel snažení spolku vysvětloval čtenářům deníku Zdopravy.cz v diskusi pod článkem o zahájení správního řízení.

Kolej trvale slouží k odstavení historických vozů, v nichž je zřízeno muzeum spolku pro zájemce o historii zdejších železnic. Je zde také hospoda.

Těleso dráhy, která původně pokračovala z Nového Údolí do Bavorska. Autor: Zdopravy.cz/Jan ŠindelářMuzejní vagony v Novém Údolí. Autor: Zdopravy.cz/Jan ŠindelářKonečná Nové Údolí. Autor: Zdopravy.cz/Jan ŠindelářSoukromá část dráhy v Novém Údolí. Autor: Zdopravy.cz/Jan ŠindelářNové Údolí. Vagony vpravo od stanice jsou už na soukromé části dráhy. Autor: Zdopravy.cz/Jan ŠindelářNové Údolí, Šumava. Autor: Zdopravy.cz/Jan ŠindelářNové Údolí, Šumava. Autor: Zdopravy.cz/Jan ŠindelářNové Údolí, Šumava. Autor: Zdopravy.cz/Jan Šindelář

Pojem místní dráha byl zaveden novelou zákona o drahách s účinností od 1. dubna 2017. Jde o železniční trať místního významu, která je oddělená od dráhy celostátní nebo regionální nebo slouží výhradně k provozování neveřejné osobní drážní dopravy, osobní drážní dopravy pro potřeby cestovního ruchu nebo provozované historickými vlaky.

První rozhodnutí o místní dráze vydal Drážní úřad na jaře letošního roku. Vlastník dráhy tehdy požádal o změnu kategorie u tratě Čejč – Uhřice u Kyjova. Další místní dráhou je od října 2020 trať Praha-Malešice – Praha-Žižkov. Jde o jedinou místní dráhu v síti Správy železnic. V současné době běží u Drážního úřadu řízení o změně kategorie regionální dráhy Hrušovany nad Jevišovkou – Šanov – Hevlín na dráhu místní.

Tagy Drážní úřad místní dráha Nové Údolí Pošumavská jižní dráha
46 komentářů