Chyby strojvedoucího i zarostlá trať. Drážní inspekce dokončila vyšetřování loňské srážky v Kdyni

Srážka vlaků v Kdyni. Foto: Drážní inspekceSrážka vlaků v Kdyni. Foto: Drážní inspekce

Strojvedoucí vjel do stanice výrazně rychleji, než bylo předepsáno.

Hlavní příčinou loňské srážky motorového vozu 810 Českých drah s nákladním vlakem ČD Cargo ve stanici Kdyně byly chyby strojvedoucího motorového vozu, který zvolil nesprávnou technologii brzdění. Přispívajícím faktorem ale byla i vysoká rychlost, se kterou vjel do stanice, a současně také zarostlé koleje.

Vyplývá to ze závěrečné zprávy Drážní inspekce, kterou zveřejnila na svém webu. Ta jako hlavní příčinu uvádí nesprávnou obsluhu brzdového zařízení a nepoužití pískovacího zařízení strojvedoucím vlaku. Ke srážce došlo loni 9. září ráno, při nehodě bylo zraněno 20 lidí. Strojvedoucí osobního vlaku byl při nehodě těžce zraněn a má trvalé následky. Nyní čelí u soudu osmiletému trestu odnětí svobody.

Zpráva konstatuje, že po použití přímočinné brzdy strojvedoucím vlaku Os 17544 došlo k zablokování otáčení kol a k následné jízdě drážního vozidla smykem v délce 301 metrů. Po celou dobu nedošlo k opětovnému odvalování kol motorového vozu, strojvedoucí nepoužil ani pískovací zařízení. Po ujetí zhruba 179 metrů smykem použil strojvedoucí rychločinné brždění a následně utáhl ruční brzdu, čímž již zcela znemožnil odbrzdění vlaku ve smyku.

Bezpečnostní doporučení pro Drážní úřad se týká vozů 810 i ošetřování vegetace

Jako přispívající faktor této mimořádné události Drážní inspekce určila i překročení nejvyšší dovolené rychlosti při vjezdu do stanice o 20 km/h a, laicky řečeno, příliš zarostlé koleje. „Došlo ke snížení součinitele adhezního tření potřebného pro rozjezd nebo zastavení vlaků nánosem rozježděných zbytků nežádoucí vegetace na temenech hlav obou kolejnicových pásů, při spolupůsobení atmosférické vlhkosti, zapříčiněné jejím včasným neošetřením,“ uvádí zpráva.

Právě nepoužití pískovacího zařízení strojvedoucím osobního vlaku vedlo Drážní inspekci k bezpečnostnímu doporučení Drážnímu úřadu, aby posoudil, zda nemá dojít k úpravě provedení úprav zapojení ovládání stávajících pískovacích zařízení tak, aby bylo uvedeno automaticky v činnost vždy při zavedení rychločinného brzdění. Současně má Drážní úřad řešit změnu postupů u Správy železnic pro ošetřování vegetace v kolejišti.

Se strojvedoucím vlaku v současné době probíhá u okresního soudu v Domažlicích soudní líčení. V něm čelí strojvedoucí trestu za srážku, jako argument používá právě zarostlé koleje. Bujná vegetace v kolejišti po nehodě zmizela, stejně jako z řady dalších stanic. U soudu strojvedoucí uvedl, že si není vědom tak vysoké rychlosti vjezdu do stanice, usvědčují ho ale záznamy z rychloměru: do stanice, kde měl jet maximálně 40 km/h, vjel rychlostí 60 km/h. Jak také vyplývá ze zprávy, nejvyšší dovolenou rychlost pak strojvedoucí průběžně překračoval i během předchozí jízdy z Janovic nad Úhlavou, avšak ne tak výrazně.

Tagy České dráhy drážní inspekce Kdyně seznam srážka vlaků
225 komentářů