Chybějí protihlukové stěny. Stavební povolení k D35 napadli obyvatelé i obec Všestary

Vizualizace dálnice D35 mezi Sadovou a Plotištěm. Foto: ŘSDVizualizace dálnice D35 mezi Sadovou a Plotištěm. Foto: ŘSD

Zdvořile žádám o důstojné podmínky pro život v obci vybudováním protihlukových opatření při stavbě dálnice D35, stojí v rozkladu.

Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) se zatím nemůže pochlubit pravomocným stavebním povolením k úseku dálnice D35 Sadová – Plotiště. Proti povolení přišly ministrovi dopravy Martinu Kupkovi tři rozklady, z nichž dva jsou od obyvatel přilehlé osady Bříza a jedno od obce Všestary, pod kterou Bříza spadá. Vyplývá to z oznámení na úřední desce ministerstva.

Obec Všestary v rozkladu uvedla, že stavební povolení napadá v celém rozsahu „pro jeho nepřezkoumatelnost, nesprávnost a nezákonnost“. Obec navrhuje, aby Kupka stavební povolení zrušil a věc vrátil ministerstvu dopravy k dalšímu řízení. Jádrem všech rozkladů je absence protihlukových stěn, které by ochránily Břízu před hlukem z dálnic. Osada se totiž ocitne v sevření již hotové dálnice D11 a na ni navazující chystané D35.

„Žádám o vybudování protihlukových opatření v celé délce hranice obce Bříza. Navržená protihluková opatření jsou nedostatečná a nezahrnují obyvatele obce Bříza. Tyto skutečnosti již byli uvedeny v námitkách k zahájenému stavebnímu řízení,“ píše v rozkladu obyvatel Břízy.

Podle něj není v plánech zajištěna ochrana života a zdraví. „Zdvořile žádám o důstojné podmínky pro život v obci vybudováním protihlukových opatření při stavbě dálnice D35 chránících obec Bříza v celé délce,“ uzavírá.

Ministerstvo dopravy vydalo nepravomocné stavební povolení na další úsek dálnice D35 v polovině října. Stavební řízení přitom proběhlo na tuzemské poměry rychle, začalo na konci července. Jde o část od mimoúrovňové křižovatky s dálnici D11 Plotiště u Hradce Králové směrem na severozápad do Sadové. V trase 7,5 kilometru dlouhého úseku běží od léta archeologický výzkum, u kterého se očekává řada nálezů. Dálnice vede územím bitvy u Hradce Králové.

Dálnice D35 Sadová - Plotiště. Pramen: ŘSD

Dálnice D35 Sadová – Plotiště. Pramen: ŘSD

Stavba má být zahájena příští rok, naváže na úsek ze Sadové do Hořic. ŘSD v informačním letáku stavby uvedlo, že má již vykoupeno 93 % z celkové výměry pro stavbu dálnice. Dokumentaci pro stavební povolení zpracovaly společnosti AFRY CZ a Satra.

Podle mluvčího ŘSD Jana Studeckého se organizace nyní s rozklady seznamuje, nicméně nejde prý o překážku pro připravovaný tendr na zhotovitele. Ten chce ŘSD vypsat ještě letos.

Odhadované náklady na stavbu jsou 2,25 miliardy korun. Trasa dálnice vede rovinatým a mírně zvlněným terénem. V rámci výstavby dálnice bude vybudováno celkem devět nových mostních objektů, z nichž nejdelší je 114,3 metru dlouhá estakáda Všestary.

Před týdnem zahájilo ŘSD stavbu vedlejšího úseku dálnice D35 mezi Hořicemi a Sadovou.

Data k výstavbě dálnice D35 v Královéhradeckém kraji

Úsek Délka v km Zahájení stavby Uvedení do provozu Cena v miliardách Kč bez DPH Zhotovitel
Úlibice – obchvat 2,5 2025 2028 1,07 – odhad
Úlibice – Hořice 16,3 2025 2028 4,18 – odhad
Hořice – Sadová 10,5 7.11.2023 prosinec 2025 2,44 Eurovia CS, M – SILNICE, Stavby mostů
Sadová – Hradec Králové Plotiště 7,5 2024 2027 2,25 – odhad

Pramen: ŘSD

Tagy D35 D35 Sadová - Plotiště Ministerstvo dopravy ŘSD
42 komentářů