LOT 3a leaderboard

České lodě vydělávají v zahraničí, objem nákladu v tuzemsku prudce klesl

Doprava na Labi. Autor: ŘVCDoprava na Labi. Autor: ŘVC

Z českých řek mizí nákladní plavba. Trend platný řadu let letošní rok potvrzuje nebývale výrazně. Statistiky ministerstva dopravy ukazují, že

Z českých řek mizí nákladní plavba. Trend platný řadu let letošní rok potvrzuje nebývale výrazně. Statistiky ministerstva dopravy ukazují, že lodě českých rejdařů přepravily za pololetí na Vltavě a Labi pouhých 185 tisíc tun zboží a dalšího nákladu. To je meziročně o 60 procent méně. Skomírá i přeshraniční nákladní plavba na Labi.

Naopak doprava na území třetích států hlásí několikaletý rekord. Výhradně v cizině odvezly české lodě 511 tisíc tun, o čtrnáct procent meziročně více. „Jaký pán, takový krám. České řeky se neudržují, neodstraňují se nánosy po povodních, vodní dopravu nikdo nechce, protože působí jako regulátor ceny silničních a železničních dopravců,“ vyjmenoval jednatel firmy Konakl Jan Vinkler.

Kromě letitých stížností na častou nesplavnost Labe u Děčína si ale dopravci stěžují i na neexistenci takzvané citylogistiky, o které se podle nich pouze mluví. Jde například o zásobování stavenišť z řeky materiálem nebo odvoz sutí.

„Na tuzemských vodních cestách chybí pravidelná přeprava. Vždy jde o nějakou nárazovku,“ řekl šéf EVD-Sped. Lukáš Hradský. K takovým jednorázovým akcím patřily loni například zemní práci v souvislosti se stavbou čistírny v Praze nebo odtěžení nánosů ze soutoku Labe s Vltavou.

EVD-Sped ale už má většinu svého byznysu na západoevropských řekách a kanálech, například na Rýnu je splavnost celoroční. Čeští rejdaři provozují zhruba stovku nákladních říčních lodí, z toho jich v Čechách zůstává tak do třiceti. „Třetí rok po sobě je sucho, prostě tu není voda,“ doplnil Hradský. Stát sice dlouhodobě plánuje výstavbu zdymadla u Děčína, které by umožnilo přeshraniční plavbu po většinu roku, zahájení stavby je ale v nedohlednu.

Přeprava nákladu na českých lodích – pololetí  (v tis. tun)

2015: 878 (z toho ve třetích zemích 407)
2016: 1004 (447)
2017: 745 (511)

Pramen MDČR

Tagy lodě pololetí statistiky vodní doprava
Žádné komentáře